2013. szeptember 4., szerda

Az iskola a társadalom anyaméhe

Az iskola a társadalom anyaméhe. De ez a fontos és bonyolult szervezet immár hosszú ideje ki van szolgáltatva hatalmi, gazdasági, politikai és ideológiai érdekeknek.
Bármilyen jogi környezetet is improvizáljon az éppen uralkodó kormányzat, az iskolai életet a tantestület, a diákközösség, a szülői közösség, a település, az állam és – ha van ilyen – a fenntartó együttesen határozza meg. Nem mindegy, hogy ezek a résztvevők milyen súllyal és milyen hozzáállással vesznek részt ebben a közös felelősségben, de fontos tudni, hogy ebben nem mindent döntenek el a jobb-rosszabb törvények. Ha gyenge, tudatlan, széthúzó a szülői közösség, hiába ruházná fel komoly jogosítványokkal a törvény, és fordítva, ha erős, kezdeményező és művelt, nagyszerű dolgokra lenne képes, még egy rossz autoriter törvény mellett is.
Igen, lehet, és kell harcolni jobb, progresszív iskolareformért, de erre várni a helyi cselekvéssel nem szabad. A Változó Világ Mozgalom az élet minden területén, a helyi, szakmai és civil önkormányzásban, az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában stb., és minden szinten érvényesülő kooperatív önigazgatást tartja helyes útnak. De ezt nem lehet várni ajándékba a politikától, ezt gyakorolni kell a gyakorlatban, céltudatosan, okosan, bátran.
Közben végig a tanuló gyermekek érdekeit kell szem előtt tartani. Rémisztő és lázító az a törekvés, hogy az iskola anyaméh helyett embergyárrá váljék, olcsón olcsó és fegyelmezett munkaerőt termeljen egy egyre mohóbb tőke uralta munkatársadalom számára. A bigottság és a rendpártiság már rendőri kísérettel próbál berendezkedni az iskolákba, rátelepszik a gyerekek egész napjára, egy zárt központból irányítva mindent.

Valóságos oktatási és nevelési forradalomra van szükség, és ehhez alig ha lenne jobb iránymutatás, mint a Változó Világ Mozgalom jelszava: Tudás, közösség, öröm!