2014. december 31., szerda

Boldog 2015-öt!

A Változó Világ Mozgalom (VVM) örömmel és reménnyel nyugtázza A Változó Világ könyvsorozat legújabb kötetének, „A civilizáció” megjelenését.
Ez a kiadvány nem csak egy figyelemre méltó kísérlet az emberiség útjának bemutatására az ismeretterjesztés keretében, hanem beavat három rendhagyó munkába: beavat a Változó Világ Mozgalom, az Emberhit és az Életútmutató születésébe. Ezek még alig ha dicsekedhetnének történelemmel, de kevés olyan ügy van ma, amely ennyire beágyazva lenne a történelemben.
Ezzel „A civilizáció” nem csak egy szokásos olvasmány, hanem egy fontos kiáltvány is. Üzenete együtt érkezik 2015-tel. A VVM hisz abban, és dolgozni fog érte, hogy ez az üzenet minél több emberhez jusson el.
„A Földet újra paradicsommá, örök emberi paradicsommá kell tenni. Humanizálni kell a munkát, a termelést, a fogyasztást, a környezetet, az intézményeket, a jogot. Mindez viszont vállalható és elérhető, ha a tudás, a közösség és az öröm alapeszmévé vált a társadalomban… Egyre erősebb a gyanú, hogy a földi civilizáció embere csődöt mond. De a civilizáció mélyében ott élnek más, igaz emberek is. Kik azok? A legenda szerint ezt Isten sem tudja, talán ők maguk sem… Talán legenda az egész? Nem, ez nem lehet a véletlen műve. Ez a legenda a civilizáció műve! Egyre erősebb a gyanú, hogy végül is nem a szeretet, a szépség vagy hasonló nemes eszmény váltja meg a világot, hanem az igaz ember színre lépése! Ez a történelem által feladott lecke.”

Boldog 2015-öt!


* * *

Az új népi Magyarország új alkotmánya

A Változó Világ Mozgalom (VVM) megítélése szerint 2014 különösen nehéz és bonyolult év volt.
Az ukrajnai konfliktus, az Iszlám Állam felbukkanása és az Ebola-járvány jól érzékeli a világproblémák globális és komplex jellegét. Közben az ellentétek, a konfliktusok, az igazságtalanságok gyorsuló ütemben tovább mélyülnek. A békétlenség tovább nőtt az országok között ugyanúgy, mint az országokon belül is, Amerikától Kínáig, Magyarországon is.
Hiába győzött a rendszerváltás óta másodszor is az éppen regnáló politikai erő, a mélyen megosztott társadalom egyre jobban sodródik világos célok, koncepciók nélkül. A többség bizonytalan. Az idősebb nemzedékek megfosztottak és megalázottak, a fiatalabbak magányosak és megvezetettek.
Súlyos, akár polgárháborús állapotok fenyegetnek, számtalan hazai vagy külföldi forgatókönyv szerint. Sokan harci tervekkel, vagyis a tűzzel játszanak. Most pedig nem harci tervekkel, hanem a társadalom újjászervezésével kellene fordítani sorsunkon. Egy új Magyarország, egy új népi köztársaság megalkotása, megalkotmányozása a feladatunk!
A közérdek és az igazságosság elsősége, a hatalom valóságos megosztása és ellenőrzése, a tudomány és más szférák beemelése a hatalomba, az emberi szellem legnemesebb eszméi révén megnyithatjuk az utat egy szebb jövő felé. Éspedig úgy, hogy a nagy célok elvont ismételgetése helyett egy műhelybe tömörítjük a felelős erők képviselőit, és aprólékos munkával kidolgozzuk egy új jó alkotmány tervezetét.


* * *

2014. december 29., hétfő

Informatika és internet

A Változó Világ Mozgalom (VVM) elfogadhatatlannak tartja az informatika jótékony hatásának, forradalmi lehetőségeinek szabotálását.
Ebben sajnálatos módon a hatalmi és a gazdasági érdekek valóságos versenyt futnak. Döbbenetes – és beszédes – példa erre az üzleti óriások email-kezelése. Még az informatikai szolgáltatások értékesítéséből élő egyik legnagyobb cég is nyíltan vallja: nem hajlandó emailt (!) fogadni a lakosságtól, csak és kizárólag saját üzenetküldő rendszerén keresztül (közben az üzenet befogadásának kegyéért elvárja – számos egyéb személyes adatán túl – a beküldő email-címét, kétszer begépelve).
Az ésszerűség azt diktálja, hogy ma már az internet használatát alapvető emberi jognak tekintsük. Az ésszerűség továbbá azt is diktálja, hogy az informatika és internet forradalmi lehetőségeiből az egész társadalom igazságosan részesedjen, közvetlenül is, közvetve is.
Közvetlen haszna lenne a társadalomnak, ha akadálytalanul jutna minden rendelkezésre álló – és rendelkezésre bocsátandó – tudáshoz, információhoz, kultúrához, segítséghez, ha megvalósulna a valóságos társadalmi konzultáció.
Közvetett haszna lenne, ha az informatika fejlesztése révén felére csökkenne a közigazgatás költsége, és főleg, ha tisztábbá válna a társadalom hangja, hatékonyabbá visszajelzése.
Az államok eddig sajnos csak az informatika titkosszolgálati és katonai jelentőségére ébredtek fel. Ideje lenne felismerni, hogy igazi jelentősége békés és össztársadalmi.


* * *

A békéért

A Változó Világ Mozgalom (VVM) újra, és újra figyelmeztet: világunkban nem csökken, ellenkezőleg, növekszik a háborús veszély.
Az elmúlt évezredek a szűnni nem akaró birodalomépítési kísérletek története. A birodalom természete mindig ugyanaz: mindent leigázni, ami az útjába kerül, vagy azt másképpen pacifikálni a maga paxával. És amikor minden apró vadat felfalt maga körül, a birodalom elkerülhetetlenül szembetalálja magát egy másik birodalommal. Ekkor viszont a pusztítás még iszonyatosabb.
Ez az iszonyat a 2. világháborúban olyan méreteket öltött, hogy ez egy példa nélküli békemozgalmat hívott életre az ötvenes és a hatvanas években szerte a világon. De a hatalmas és szívós birodalmi erők lassan felőrölték a haladás és a béke erőit. Ma már csak egy kívülről-belülről manipulált, zömében korrupt média kozmetikázza-hamisítja a valóságot, harsogja a birodalmi pacifikációk nagyszerűségét és sikereit. Közben szinte minden nagyobb állam feljogosítva érzi magát, hogy éljen katonai eszközökkel, hol elrettentés, hol leplezetlen nyomásgyakorlás céljával. Politikai és gazdasági érdekükben semmilyen provokációtól, de a nyílt háborútól sem riadnak vissza. Az „opciók” között pedig „minden” benne van.
Halaszthatatlan, kiáltó szükség lenne egy új hiteles békemozgalomra, de a fő cél csak egy világkormány létrehozása lehet. Egy erős és hiteles békemozgalom ezt képes lenne elérni.
Űzzük el a Földről a háború kultuszát, építsük fel a béke kultuszát! Így elűzhetjük magát a háborút, és felépíthetjük a béke világát.


* * *

2014. december 24., szerda

A korrupciónak nevezett rákfene

A Változó Világ Mozgalom (VVM) mélyen elítéli a korrupció minden formáját, és mélyen elítéli a hatalom tétlenségét ezen a téren.
A korrupciónak, a rákbetegséghez hasonlóan több formája van, így nem létezik ellene egy egyetlen csodagyógyszer, de minden egyes fajtájának legyőzéséhez találhatók hatékony módszerek.
A – mind anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban – legnagyobb kárt a közpénzek korrupt felhasználása okozza. (Ebbe a körbe kellene sorolni a közvagyon és a koncessziós jogok korrupt értékesítését is.) Ezt nagy mértékben orvosolhatja a közbeszerzési és az értékesítési versenyek elbírálásának átengedése a bíróságokra, megfelelő jogi és intézményi környezetben, fokozott nyilvánosság mellett.
A kisebb értékű – közbeszerzési pályáztatás nélkül adandó – megbízásokat viszont csak külön minősített vállalkozások kaphassák, amelyek vállalják a fokozottabb nyilvánosságot.
A nyilvánosság egyébként is egy rendkívül hatékony eszköz, az élet minden területén, így azt folyamatosan és következetesen erősíteni kellene. Különösen fontos és hatékony lenne, ha kötelezővé tennék minden megrendelt tanulmány leadását a megfelelő levéltárba, azokat kutathatóvá téve. Ezt az üzleti életben rendelt tanulmányokra (pl. a Magyar Telekom montenegrói tanulmányaira) is érvényesíteni kellene.
Felbecsülhetetlen az az erkölcsi kár, amely a megvesztegetett hivatalos személyek okoznak. Ezt a sok ezeréves hagyományt felszámolni nem tudná, de üzenete – és ezáltal valamelyes nevelő hatása is lenne annak, ha a közszolgák és miniszterek szerény és zseb nélküli egyenruhát viselnének.


* * *

2014. december 22., hétfő

A bankvilág megreformálása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) megérti a bankokkal szembeni ellenérzéseket, de mint általában a kritikátlan kritika és a sztereotípiák nem segítik elő a problémák megoldását. Különösen visszás pedig, amikor a hatalom mutogat ujjal a bankokra.
A pénzvilág működését alapjaiban meg kellene reformálni, de ez kétségtelenül olyan feladat, amely a mai globalizált világban meghaladja egy állam lehetőségeit. Ezzel együtt Magyarországon a bankadónál is bátrabb újításokra lenne szükség.
Elvi okokból különösen fontos és aktuális lenne például egy szigorú összeférhetetlenségi rendszer kialakítása. Ennek értelmében meg kellene tiltani a banki vezetőknek, hogy saját bankjuk kivételével tulajdonrészt birtokoljanak üzleti vállalkozásokban, továbbá, hogy vállaljanak állást, megbízást, tagságot vezető szervekben (elnökségekben, kuratóriumokban, felügyelő bizottságokban stb.).
Történelmi okokból viszont ma Magyarországon az is különösen fontos és aktuális lenne, hogy a bankvilágot – külön adóztatás, valójában koncepciótlan kizsigerelése helyett – vonják be az államadósság leépítésébe, elsősorban a külföldnek való tartozás belsővé konvertálásába.
Közben fontos lenne távlatban – és nemzetközi együttműködésben – megtervezni a bankrendszer alapvető átalakítását, amelynek kulcsszavai: a bankfiókok teljes önállósítása és a versenyhelyzet fokozása, a kereskedelmi és befektetési funkciók szigorúbb elkülönítése, a befektetési politika hatékonyabb társadalmasítása, bizonyos pénzügyi szolgáltatása „közművesítése”, a betétesek felruházása komolyabb ellenőrzési és bizonyos tulajdonosi jogokkal.


* * *

2014. december 20., szombat

Újra az államadósságról

A Változó Világ Mozgalom (VVM) érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarország, egy súlyosan eladósodott ország parlamentje – nyilvánvaló kormányzati hatásra – hiánnyal tervezett állami költségvetést fogadott el.
A VVM vallja: egy felelős állam nem engedheti át az adófizetők pénzét hitelezőknek. A világ számára jelenleg az államok nagy többségének tragikus eladósodása az egyik legnagyobb veszély. Sajnos, a jelenlegi kormány adósságcsökkentő politikája elveiben is következetlen (lásd az alkotmányban is szentesített 50%-os adóssági engedmény), gyakorlatában viszont hiteltelen, súlyosan aggályos.
Már az is hiteltelenné teszi, hogy folyamatosan deficites költségvetést javasol a parlamentnek, de azért is az, mert népszerűsége érdekében tett számos intézkedése tudatos felelőtlenséggel növeli a költségvetés közép- és hosszú távú terheit (magán nyugdíjpénztárak államosítása, árfolyamgát, babakötvény stb.).
Hiteltelenné és – ami még súlyosabb – reménytelenné teszi az államadósság lebontásának politikáját a kormányzat önnön nagyzása, ezzel együtt az újgazdagok úrizásának támogatása és védelmezése.
Sürgősen olyan fékeket kellene beépíteni az állam működésébe, amelyek megakadályoznák – és büntetnék –, ha egy kormány rosszabb költségvetési-vagyoni helyzetben adja át az országot, mint ahogy átvette. És ebben az értékelést nem a kormányzókra, hanem garantáltan független és garantáltan hozzáértő intézményekre kellene bízni.


* * *

2014. december 18., csütörtök

A pályakezdők foglalkoztatása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) mindig és következetesen hirdette a teljes foglalkoztatottság fontosságát, és azt, hogy ezt a parancsoló társadalmi szükségletet ésszerűen meg lehet oldani.
Különösen drámai és egyben felháborító a fiatalokat, a pályakezdőket sújtó munkanélküliség, amely egyes régiókban extrém méreteket ölt.
A társadalom képes és köteles lenne ezt minél előbb és radikálisan megszüntetni, éspedig törvényi eszközökkel. Ehhez nem kellene más, mint az egyetemi felvételhez hasonló rendszert kiépíteni, amely révén az adott tanévben végző – és tovább nem tanuló – nappali tagozatos diákok megpályáznák az ország munkáltatói által – kötelezően előírt pályakezdő munkaállásokat. Ezek egy évre szóló szerződésekkel kellene biztosítani, amelyeket a munkáltatók immár szabad belátásuk szerint hosszabbítanák meg.
Az elmúlt években a kormányzatok hol nyelvvizsgához kötötték az egyetemi oklevél kiállítását, hol önkéntes munka vállalásához az érettségi bizonyítvány kiadását. Mennyivel indokoltabb lenne elvárni a végzős diáktól, hogy a tanulmányainak megfelelő munkahelyen egy évig bizonyítson!

Nem kétséges, hogy egy ilyen rendszer keményen ütköztetné az oktatási struktúrát és a gyakorlati élet igényeit, és az előbbi alkalmazkodása mindig is éveket igényelne. Ezzel együtt a pályakezdők munkanélküliségének felszámolása óriási lépés lenne a jelenlegi társadalmi állapotok szanálásában.


* * * 

2014. december 16., kedd

Megfizetni az agyelszívást

A Változó Világ Mozgalom (VVM) igazságtalannak és felháborítónak tartja azt, hogy a gazdag országok mindennemű kártérítés nélkül csábítják el a szegényebb országok képzett embereit.
Nem kisebbíti az effajta nemzeti kizsákmányolás bűnös voltát az, ha azt hozzák fel, hogy a szegényebb országok emberei maguktól csábulnak el.
Egy dolog enyhíthetne ezen az igazságtalanságon: ha senki nem alkalmazhatna kárpótlás nélkül más államok által képzett embereket. Ez technikailag és informatikailag könnyedén megoldható. A nagy akadály csak a jelenlegi helyzet haszonélvezőinek önzése lehet.
A megoldás lényege az lenne, hogy a munkáltatók által a külföldön képzett munkavállaló után fizetett képzési hozzájárulás a munkavállalót képző államot illetné. (Bizonyára az alap- és a szakképzés után járó összeget az illető oktatási rendszer valamilyen központi alapjába, de az egyetemi képzés után járó összeg címzetten a megfelelő egyetemnek kellene befizetni.)
Ehhez egy harmonizált képzési hozzájárulás rendszer, illetve megfelelő nemzetközi megállapodásra lenne szükség. Semmi kétségünk nem lehet, hogy ennek elérése különösen nehéz és hosszadalmas folyamat lesz, de fontos lenne harcolni ezért. Ezzel együtt világossá kellene tenni, hogy egy ilyen harmonizáció és megállapodás hiányában is a korrekt államok önkéntesen is eljárhatnának ebben a szellemben.

Mi több, elvárható lenne, hogy minél gazdagabb egy ország, annál jobban toldja meg ezt a normatív kárpótlást.

* * *.

2014. december 7., vasárnap

A reklám rendszabályozása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) fontosnak és aktuálisnak tartja a reklám megfelelő rendszabályozása.
Érthető, hogy nem csak a szakma, hanem a széles közvélemény is komoly fenntartásokkal, indokolt gyanakvással fogadta a minden érdemi előzetes egyeztetés nélkül kivetett reklámadót. Ez a kormányzati intézkedés valóban aggályos. Gazdasági vonatkozásban sarc, politikai vonatkozásban csapás a médiára, különösen annak független intézményeire.
A reklámot pedig lehet, és szükséges adóztatni, korlátozni és szabályozni, de csak is világos és ésszerű társadalompolitikai célok érdekében.
A reklám adóztatásának fedezetet kellene szolgálnia a folyamatos és korszerű fogyasztóvédelmi tájékoztatásra és ismereterjesztésre, e mellett a kis és közepes vállalkozások reklámlehetőségeinek bővítésére.
Itt az ideje, hogy az állam erélyesen lépjen fel az agresszív, mindent eluraló reklám visszaszorításáért, a köztér kommunikációs szennyezése ellen.
Végül itt az ideje, hogy az állam erélyesen lépjen a reklámok tartalmi rendszabályozásában. A túlzott, szükségtelen fogyasztás visszaszorítása korunkban sorsdöntő. Be kellene tiltani mindenfajta álságos akciót, kedvezményt, az öncélú, presztízs fogyasztást.* * *

2014. október 22., szerda

Internet – osztogatnak vagy fosztogatnak?

A Változó Világ Mozgalom (VVM) megérti, és jogosnak tartja azt a széleskörű felháborodást, amely a kormány terve váltott ki az internet-adó bevezetéséről.
A VVM úgy tartja, hogy Magyarországon az internet díja kezdettől fogva felháborítóan magas. Az összes eddigi kormány súlyosan mulasztott az olyan körülmények kialakításában, amelyek biztosíthatták volna a piaci versenyt és a olcsó díjak kialakulását.
Az internet-adó terve ezen nem javít, ellenkezőleg, még drágábbá téve az internetet, olyan sarcot vet ki a lakosságra, amely a rezsicsökkenés nagy részét elveszi. Súlyos kárt okoz majd az internet sokrétű pozitív hatásának a fékezése is.
Az internetadó hátrányosan hat majd arra a sok tízezer kisebb-nagyobb szakmai, üzleti, civil stb. szervezetre is, amelyeknek köszönhető az internet értelme. A jó kormányzás feladata, kötelessége éppen a fordítottja lenne.
A VVM elvi és hosszú távú megoldásként azt javasolja, hogy törvény írja elő: a szolgáltatók az internet előfizetési díjak 20%-át egy olyan alapba fizessék be, amelyből egy igazságos és átlátható módon kellene támogatni a hazai auditált tartalomszolgáltatókat. Könnyű felmérni, ennek milyen kedvező szerepe lehet a tudás és a kultúra terjesztésében, a gondolatszabadság, a szolidaritás, a közösségi kapcsolatok, a független civil világ megerősödésében.
Ez kétségtelenül a jelenlegi helyzethez képest növelni a szolgáltatók terheit, ezért éppen javasolható lenne az internet áfájának a csökkentése.* * *

2014. szeptember 25., csütörtök

Ebola – a helyzet drámai!

A Változó Világ Mozgalom (VVM) számos jel alapján úgy ítéli meg, hogy az Ebola járvány a legrosszabb forgatókönyv szerint alakul. Magáról a betegségről a közvélemény igen keveset tud, így például nem tudjuk mennyi a fertőzés lappangási ideje, hogyan tud terjedni, hogyan lehet hatásosan védekezni a fertőzés ellen, meddig fertőz az, aki megbetegedett, milyen jellegű és mennyire tartós a megbetegedés következtében szerzett immunitás. És főképpen nem ismerjük a betegség történetét. Nem hihető, hogy ilyen szörnyű kórnak ne lenne nyoma a népi emlékezetnek, a pestishez hasonlóan. Az pedig sem a tudomány, sem a társadalom számára nem lehet közömbös, hogy a veszedelmes vírus spontán természetes mutáció vagy mesterséges módosítás eredménye-e.
Ami tudunk, az súlyosan figyelmeztető:
- a kór erősen fertőző,
- a kór életveszélyes, a megbetegedettek többsége meghal,
- gyógyítására nem rendelkezünk hatásos gyógyszerrel,
- a kór olyan országokban terjed, ahol az emberi és anyagi eszközök elégtelenek a járvány megfékezéséhez,
- az államok közössége továbbra is képtelen összehangoltan és ésszerűen cselekedni.
Ma ez a helyzet, ezért arra számítani, hogy hosszabb ideig sodródni fogunk a legrosszabb forgatókönyv szerint. Már most is példa nélküli helyzet alakult ki a legsúlyosabban érintett országokban. Az információk nehezen jönnek. A fejlett országok szokásos gőgös és önző érdektelenségéhez viszont most már a világméretű pániktól való indokolt félelem is hozzáadódik, így a valós helyzetet egyre nehezebben fogjuk látni. Így például kevesen értesültek arról, hogy Sierra Leonéban országos 24 órás kijárási tilalmat rendeltek el
A VVM 2014. augusztus 3-án elsőként szólalt meg a nagy veszély kapcsán, konkrét – ma is aktuális – javaslatokat téve. Nagy elismeréssel adózunk sok ezer orvos, egészségügyi dolgozó, önkéntes, kutató és szakember sokszor önfeláldozó munkájának, de mélységesen elítéljük a mással elfoglalt közvélemény-formálók és döntéshozók többségének felelőtlenségét.


Különösen tragikusnak tartjuk, hogy nem történnek lépések a világméretű összefogás, ezen belül egy hatékony világkormányzás létrehozása felé.
Közben feltétel és késedelem nélkül cselekedni kell Afrika megmentéséért. Ne ámítsuk magunkat, hogy a ma ismert körülmények között ezrekben kell mérni az áldozatok számát. Reális a veszélye annak, hogy milliókról kell beszélni hamarosan. És ez nem sokáig lesz csak Afrika tragédiája.
Az előző állásfoglalásunkban felsorolt javaslatokat most a következőkkel egészítjük ki:
- haladéktalanul 100 milliárd dolláros alapot kellene létesíteni az egészségügyi köznevelés és szakoktatás Afrikában,
- ki kell alakítani egy jelentős – több tízezer ember befogadására alkalmas – flottillát kórház-hajókból.
A helyzet drámai! Cselekedni kell!


2014. szeptember 24., szerda

Rossz helyett jó parkolási rendszerért

A Változó Világ Mozgalom levélben küldte meg egyik javaslatát a hat főpolgármester-jelöltnek, számítva támogatásukra! Hatnak a hét közül, ugyanis a hetedik jelölt, Falus Ferenc email-címét nem sikerült megtalálni az interneten. Így neki innen küldjük meg üzenetünket, ezáltal nyílttá téve levelünket. Bízunk abban, hogy így maga a javaslat nagyobb esélyt kap, minden budapesti érdekében.

Tisztelt Dr. Falus Ferenc úr!
A Változó Világ Mozgalom (VVM) súlyosan elhibázottnak tartja azt az általánosan meghonosodott gyakorlatot, hogy Budapest forgalmasabb városrészeiben fizetővé és időben korlátozottá teszik a parkolást.
Bár ebben az illetékes hatóságok forgalomszabályozási célokra hivatkoznak, valójában egy alig burkolt, otromba és drága adószedésről van szó, amely nem old meg semmit a hivatalosan hangoztatott céljaiból, miközben aránytalanul nagy kellemetlenségeket okoz a helyben lakóknak, rokonaiknak, barátaiknak.
A mostani rendszer ezernyi szituációban ellehetetlenít normális családi, emberi igényeket (például egy másik kerületben lakó idős szülővel való törődést).
Ezzel a felháborító gyakorlattal szemben igen egyszerű és ésszerű megoldás kínálkozik. Mindössze annyit kellene tenni, hogy azokon az útszakaszokon, ahol ez indokolt, a parkoló helyek egy kisebb részét (10-25%-át) kellene kijelölni fizető várakozásra.
Ez, a parkolási díj megfelelő kialakításával, kellő garanciát biztosítana arra, hogy az, aki valóban rövid időre kíván parkolni egy adott környéken, talál szabad parkoló helyet, de megszűnne az érintettek vámolása, szabadságuk botrányos csorbítása.
Sajnos túlságosan gyakran ésszerű javaslatok elsikkadnak, vagy éppenséggel el sem jutnak a hivatalos véleményformálókhoz és döntéshozókhoz. Erre újabb beszédes példa a fenti, már 2011-ben nyilvánosságra hozott javaslat sorsa.
A változó világnak erre a régi problémájára a válasz régen adva van: tovább bízni, és tovább harcolni!
Mi most abban bízunk, hogy az idei önkormányzati választás jó alkalom lesz arra, hogy legalább egy főpolgármester-jelölt felvállalja az új parkolási megoldás támogatását, idővel pedig megvalósítását.

Üdvözlettel,
Dr. Szimeonov Todor
Változó Világ Mozgalom

Ha viszont nevén neveztük az egyik jelöltet, felsoroljuk a többi hatot is (zárójelben a jelölő szervezet):
Bodnár Zoltán György (MLP)
Bokros Lajos (Modern Magyarország Mozgalom Párt)
Csárdi Antal (LMP)
Magyar György (független)
Staudt Gábor (Jobbik)
Tarlós István (Fidesz-KDNP)
Megemlítjük, hogy csak Staudt Gáborról és Tarlós Istvánról található egyéni email-cím, a többiek esetében csak a jelölő szervezet email-címe áll rendelkezésre. (Falus Ferenc esetében a jelölő szervezet email-címe sem található weboldalán).
A Változó Világ Mozgalom azt vallja, hogy ma az elektronikus elérhetőség egy közszereplő személy vagy szervezet esetében alapvető, elemi követelmény.


* * *
Fejlemények:
24 órán belül az egyik főpolgármester-jelölt visszajelzett:
Tisztelt Szimeonov Todor!
Az ötletről eddig nem hallottam, de így elsőre nem tűnik rossznak!
Köszönettel,
A jelölt nevét azért nem osztjuk meg, mert nem kívánjuk ezzel befolyásolni további viszonyulását javaslatunkhoz.
4 nap elteltével viszont ezt a visszajelzést kaptuk Bokros Lajosnak küldött levelünk kapcsán:
!!! over quota: a kezbesites sikertelen, betelt a cimzett postafiokja !!!:
retry timeout exceeded

(Mivel Bokros Lajosnak nem volt elérhető saját személyes email-címe, a levelet az őt indító párt email-címére küldtük.)

* * *

2014. szeptember 17., szerda

Álom-e a napi alma?

Az emberhez sok mindenhez szeretne jogot formálni. Ehhez is joga van, és, ami a lényeg, lehetősége is van harcolni ezért a jogért.
Az embernek joga lenne 32 szép és egészséges foghoz is, de ezt a jogot kivívni nem könnyű. Közben nem tudjuk, az élet, mi magunk, vagy a társadalmi igazságtalanságok a legnehezebb ellenfél.
Hírtelen csodát ezen a téren sem remélhetünk, de fontos lenne ennek a problémának sokkal nagyobb figyelmet szentelni.
Egyrészt az új kor átlagembere több szempontból sokkal gyámoltalanabb, kényelmesebb. Hihetetlen mennyiségekben fogyasztja a cukros italokat és mindenféle egyéb cukros ipari terméket, közben rosszul tűri a legcsekélyebb fájdalmat, ezért betegesen irtózik a fogászattól. Ennek egyenes következménye a fogak szánalmas állapota, sokszor már gyerekkorban.
Másrészt hihetetlen mértékben nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, ezen belül tömeges az elszegényedés. Ez a technika fejlődésében is látható. A csúcstechnika és technológia hihetetlen eredményeket ér el, a legolcsóbb eszközök és megoldások pedig egyre kevésbé méltóak az emberhez. Közben az állam is fokozatosan kivonul az egészségügyből, különösen a fogászat területén, így reménytelen helyzetbe hagyva a társadalom egyre nagyobb többségét.
A változás érdekében a Változó Világ Mozgalom kidolgozott egy új komplex és hosszú távú munkatervet.
Eközben látjuk, hogy 2014 ősze olyan körülményeket teremtett, amelyek között egy fontos lépést lehetne tenni. Mindenki sejtheti, milyen állapotban lehetnek a hajléktalanok fogai, ezért a VVM munkatervében olyan kezdeményezést beleírtunk: fogápolási szettet (fogkefe, fogkrém, pohár) minden hajléktalannak.
Bízunk abban, hogy idővel találunk támogatókat egy ilyen időszakonkénti akcióhoz. De most, amikor az almatermesztők ilyen nagy bajban vannak, nem kellene – elsősorban állami segítséggel – megszervezni, hogy minden hajléktalan, és a hasonlóképpen rászorulók naponta egy almát kapjanak?
* * * 

2014. augusztus 31., vasárnap

A bírság igazságos alapegysége

Az igazságosabb büntető jog érdekében a Változó Világ Mozgalom többször tett javaslatokat. Erre a fontos témára újra és újra kívánunk visszatérni. Ha kell, megismételünk régebbi kezdeményezéseket, ha kell, előállunk új elképzelésekkel.
Most éppen egy régebbi javaslatot idézünk fel azzal a meggyőződéssel, hogy aktualitása drámai módon megnőtt. E szerint a különféle bírságok összegeit a jogszabályokban egy új alapegységben: az elkövető egynapi jövedelmében kellene meghatározni. Tehát például egy kisebb súlyú közlekedési szabálysértés díjtétele 3 napi jövedelemben lenne meghatározva, és ha N. A. elkövető napi jövedelme 3100 Ft, akkor ő 9300 forintot fizetne, ha viszont ugyanezt a szabálysértést N. B. követné el, akinek a napi jövedelme 11 200 forint, akkor ő 33 600 forintot fizetne.
Nem lenne meglepő, ha N. B. – és sokan mások – vitatnák ennek a rendszernek az igazságosságát. A VVM viszont azt állítja, hogy a szegény ember még így is súlyosabban szenvedné el a bírságot, mert neki nehezebb lesz a többi nap jövedelméből átcsoportosítani, mint egy tehetősebb embernek. Ezzel együtt ez tűnik az igazságosság értelmes mértékének.
Azzal kapcsolatban pedig aggályoskodni, hogy mekkora adminisztratív problémákat okozna a napi jövedelem meghatározását, a mai elektronizált és NAV-felügyelt világban, teljességgel indokolatlan.
Ismételt javaslatunk említett aktualitását az általános elszegényedésen túl a hatóságok egyre nagyabb bírságolási buzgalma adja.  


* * *2014. augusztus 29., péntek

Ismertető a mozgalomról

Alaposan átdolgoztuk és bővítettük a Változó Világ Mozgalmat ismertető kötetet. Az megtalálható a Scribd nevű könyvportálon, ahol online olvasható vagy – egyelőre csak pdf-formátumban – letölthető: www.scribd.com/doc/22289117/A-Valtozo-Vilag-Mozgalomrol
Ez az ismertetőt továbbra is folyamatosan szerkesztjük, bővítjük, ezért érdemes a fenti helyen keresni a legfrissebb változatát.
Örömmel várjuk minden érdeklődő kérdéseit a vvm@valtozovilag.hu címen. Ezekre személyre szólóan válaszolunk, de a válaszok bizonyára sokszor az ismertető további kiegészítését is szolgálhatják.
És főképpen: várjuk a komolyan érdeklődők csatlakozását a mozgalomhoz. Sok a feladat, sok a lehetőség, mindenkire szükség lenne.2014. augusztus 24., vasárnap

Milyen világot akarunk?

Egy békés, erőszakmentes világot akarunk. Olyan világot, ahol nem dúlnak háborúk. Olyan világot, ahol nincsenek hadseregek, amelyek háborúra készülnének. Olyan világot, amely egészen más, mint a mai világ, ahol hatalmas seregek készülnek háborúra, vagy éppen háborúznak, ahol az emberiség erőforrásainak harmadát áldozzák gyilkolásra, pusztításra és erőszakra.
Egy világot, ahol minden ember fenség! Olyan világot, amely egészen más, mint a mai világ, ahol az emberek többsége pária, ahol sokan még rabszolgasorban élnek, ahol még természetes a hatalmasok és a gazdagok sérthetetlensége és gőgje.
Egy világot, ahol mindenki egyenlő, és a kölcsönös tisztelet természetes és feltétlen követelmény, ahol mindenkinek biztosítva van a sérthetetlen élettér.
Egy világot, ahol mindenkinek van értelmes munkája!
Egy világot, ahol mindenkinek biztosítva van a tanulás lehetősége képességei szerint egy életen át, ahol mindenkinek biztosítva van a hozzáférés az emberiség teljes kultúrájához, a sportolás lehetősége, az utazás lehetősége.
Egy világot, ahol mindenkinek reális esélye van egészségben és örömben élni 100 évig.
Egy világot, amely egységes, oszthatatlan és demokratikus, ahol mindenkinek biztosítva van a közéletben való részvétel lehetősége.
Egy világot, ahol humánus jog biztosítja az emberek együttélését, ahol mindenki becsületesen teljesíti kötelességeit, és bátran védelmezi jogait.
Egy világot, ahol mindenki hisz az emberben, és hisz magában.
Egy világot, amelyet az ember szabad és teremtő szelleme ragyog be.* * *


2014. augusztus 20., szerda

Olvasó nyár

Egy sikeres első Olvasó tavasz után itt az Olvasó nyár!
De mit jelent az, hogy Olvasó tavasz meg Olvasó nyár?
Ez a Változó Világ Mozgalom egy új akciója az olvasás népszerűsítése érdekében. Pályázati formában juttatunk könyvadományokat olyan intézményeknek és szervezeteknek, amelyek tesznek, illetve szeretnének még többet tenni az olvasó emberért.
A lehetőség elsősorban, de nem kizárólag könyvtáraknak szól. Jelentkezhetnek, és szép számban jelentkeztek is önkormányzatok, iskolák, szakmai és civil szervezetek, egy gyermek hospice is. Az elvárás annyi volt, hogy a pályázó tudjon felmutatni eredményeket és terveket egyaránt. Kiemelt célként jelöltük meg szabad könyvpolc működtetését vagy tervezett létesítését. Meg vagyunk győződve, hogy ez utóbbi a könyvterjesztésnek egy nagyszerű módja, amelyet fontos lenne ápolni.
Semmi kétségünk nincs, hogy sokkal könnyebb egy elektronikus kötet ingyenes terjesztése – például másolás útján –, mint egy papírkötet ingyenes terjesztése. Valóban, az utcára kitett szabad könyvpolc folyamatos feltöltése kudarcra ítélt ötletnek tűnhet az áldott piacgazdaság körülményei között. Érdemes viszont arra gondolni, hogy aki felfedezi – netán éppen egy ilyen szabad könyvpolcról leszedett könyv révén – az olvasás örömét, abban is leli majd örömét, hogy egy-egy kiolvasott könyvet el- vagy visszavigyen oda.
És ha a szabad könyvpolcok hálózata sűrűbb és közkedveltebb lesz (lesz!), akkor a könyvkészleteikben fuldokló könyvkiadók, könyvkereskedők és antikváriumok felismerik kötelességüket…
Közben tombol a nyár, vagyis – ez az élet rendje – hamarosan megérezzük a bölcs ősz közeledtét.
Ideje tehát tervezni az Olvasó ősz programjait!
És rád miben számíthatunk?


2014. augusztus 13., szerda

A gyógyszeripar társadalmasítása

A Változó Világ Mozgalom azt vallja, hogy a társadalom szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek révén folyamatosan, hatékonyan és konfliktusmentesen zajlik a privatizált társadalmi termelőerők újratársadalmasítása.
Ezt ésszerűen csak a különböző szektorok sajátosságainak, ezen belül fontosságának figyelembe vételével történhet. Hosszú ideje ilyen kritikus, társadalmasításra érett szektor a gyógyszeripar, amely mindenféle összeesküvés-elméletek, de főleg valóságos problémák és feszültségek forrása.
Itt a társadalmasítás útja az lehetne, ha a gyógyszervásárlók egyéni „gyógyszeripar-fejlesztési” számlákkal rendelkeznének, amelyekre kerülne a gyógyszervásárlásaik néhány (például 5) százaléka. Az ezeken a számlákon lévő pénzt a számlatulajdonosok vagy esetleg az általuk megbízott egészségpénztárak, szakosított pénzügyi szervezetek stb. csak befektetésre használhatnák a gyógyszeriparban.
Indokolt lenne, ha ezek a befektetések más, ésszerűen megkülönböztetett státuszt kapnának, mint a gyógyszeripar egyszerű „pénzügyi” befektetői.
Ezáltal a hatalmas profitmaximalizálási nyomás csökkenne, de főleg kedvezőbb feltételek mellett működne a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés.
Könnyű belátni, hogy ez a modell egy sor hasonló szektorban, így mindenek előtt a helyi közműveknél, az energia- és a kommunikációszektornál is alkalmazható lenne.2014. augusztus 8., péntek

Higgy! Tudj! Cselekedj!


Higgy az emberben, higgy magadban!
Vezesd életedet, vezesd saját Életútmutatód!
Változtasd jobbá a világot, szövetségben a Változó Világ Mozgalommal!
2014. augusztus 4., hétfő

Menhely, nyughely könyveknek

A Változó Világ pályázatot ír ki könyv-menhelyek és könyvtemetők létesítésére.
Minden könyvnek van sorsa. Minden egyes könyvnek is. És a vége nem mindig jó. Az a társadalom, amely megbecsüli a könyveket, köteles lenne gondoskodni a gazdátlanná, de különösen a már használhatatlanná vált könyvekről.
Sok könyvtisztelő ember szerint méltatlan, mi több, bűn a szemétbe dobni egy könyvet. Elégetése is gyalázatos emlékeket ébreszt.
Nagy szükség lenne olyan helyiségekre, könyv-menhelyekre, ahol tárolni lehetne nem csak kiadók és kereskedők elfekvő könyvkészleteit, megszűnő szervezetek könyvtárállományát, de a magánszemélyek fölöslegessé váló könyveit is (például az antikváriusok számára értéktelen könyvhagyatékok).
Nagy szükség lenne olyan helyiségekre, könyvtemetőkre, ahol őrizni lehetne a végképpen használhatatlanná vált könyveket.
Egyes hagyományok ismerik ezt az intézményt, de azt hangsúlyosan szent könyvekre tartogatják. Ám ki mondhatná egy jó könyvről, hogy az nem szent?
Számítunk, hogy erre a pályázati felhívásra jelentkeznek üresen álló helységeket kezelő költségvetési szervek, intézmények, önkormányzatok (különösen kistelepülésekről), gazdasági társaságok, kulturális, szakmai, nonprofit stb. szervezetek, magánszemélyek.
A pályázóktól – talán szokatlan módon – elsősorban felajánlásokat várunk, amelyek lehetnek a célnak megfelelő helyiség, őrzési, marketing vagy egyéb szolgáltatás, könyvkészlet, könyvespolcok, pénzadományok.
A pályázók komplett terveket, illetve támogatási igényeket is benyújthatnak.
Minden pályázó oklevelet és nyilvános elismerést kap, továbbá minden jó pályázat megvalósításához a szükséges szakmai és szervezési támogatást biztosítjuk. Anyagi támogatást viszont csak a pályázaton belüli és azon kívüli felajánlások erejéig tudunk biztosítani.
Jelen kiírás végső határideje 2014. december 31. A jelentkezés és értékelés folyamatos.
Minden érdeklődésre készséggel válaszolunk. Ilyen esetben kérjük, hogy emailben keressék a kiírót a vvma@valtozovilag.hu címen.

Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány (VVMA)
 ***

2014. augusztus 3., vasárnap

Ebola! Veszély!

Súlyos, egyre nehezebben kezelhető ebola-járvány dúl Afrikában. Az ellenőrizhetetlen fertőzés elérte a kontinens legnépesebb országát, Nigériát. Ellenőrzött betegek kerültek az Egyesült Államokban.
Biztosat nem tudunk a betegség eredetéről. Nincs biztos orvosságunk. Annyit tudunk, hogy erősen fertőző, és az esetek nagy többségében halálos. Gyorsan és kegyetlenül öl.
Van-e esélye az emberiségnek ezzel a veszedelemmel szemben, ha ugyanúgy reagál erre, mint általában? Lassan, ostobán, önzően, gyáván?
Nem biztos, hogy így lesz esélye. Hamarosan óriási lesz a pánik, menekültáradat indul majd a világ minden irányába. Nem elsősorban a legszerencsétlenebb helybeliek, bár az ő tömegeik is megállíthatatlanak lesznek. Óriási kockázatot jelentenek a felső és a középosztálybeliek, a nagy számban ott élő és dolgozó külföldiek. A humanitárius és a gazdasági helyzet drámai romlása, a menekültáradat, válsághelyzetek lavináját, és ezzel együtt igen hamar fegyveres konfliktusok sorát indíthatja, akár hónapokon belül.
Mit tesz közben a világ? Döbbenetes az igazság: szinte semmit!
Hónapokkal a járvány kitörése után az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 100 millió dolláros programot hirdetett meg…
Különböző szakértői becslések szerint (a sok közül) az utolsó iraki háború 6000 milliárd dollárba került! 6000 milliárd, vagyis a WHO ebola-ellenes programjának 60 000-szerese! Ekkora összeget szánt rá a világhatalom egypár olajmező megszerzéséért, és egy ellenséggé nyilvánított ember meggyilkolásáért.
Béke azóta sincs. Ma a napi gázai számla is majdnem annyi, mint amennyit terveznek áldozni a pusztító világjárvány megakadályozásáért.
Mi az, amire most égető szükség lenne a járvány megfékezése érdekében?
Olyan eszközt, okos karperecet kellene forgalomba hozni, amellyel el kellene látni kivétel nélkül mindenkit, aki egy fertőzött régióból jön, továbbá mindenkit, aki a fertőzés közvetlen közelébe került, és amely egyrészt méri az ember hőmérsékletét, másrészt lehetővé teszi tartózkodási helyének megállapítását.
Igen, ilyen technikai eszközre nagy szükség lenne.
De még nagyobb szükség lenne arra, hogy – a profit, a gazdagság, az öncélú önző hatalom helyett – az emberi ráció váljék meghatározó erővé.
Égető szükség lenne egy világkormányra, de ennél is égetőbb szükség lenne az emberi ráció erejét egyesíteni.
Ez a Változó Világ Mozgalom üzenete az emberiség számára ezekben a drámai napokban.2014. augusztus 1., péntek

Béke, NATO, ENSZ, békemozgalom

A béke veszélyben van. A nemzetközi tendenciák azt vetítik előre, hogy ez a veszély növekedni kell. A béke megőrzése érdekében radikális lépésekre van szükség.
Megérett a helyzet a NATO átalakítására. Mindenek előtt az Európai Unió feladata lenne közösen és egységes megoldani védelmét, és ennek alapján egységes szervezetként részt venni a NATO munkájában.
A világbéke szempontjából viszont ennél is fontosabb lenne a NATO-t nyitottá tenni, és az ENSZ égisze alá helyezni.
Ezek egyszerű és ésszerű javaslatok, de nem lehet nagy reményünk közeli megvalósításukra, ha a nemzetközi közvélemény nem hallatja hangját, ha nem fejt ki nyomást a politikai döntéshozókra.
Égető szükség lenne egy új hiteles és hatékony békemozgalomra.
Szükség van mozgósításra!
Szükség van minden felelős és békeszerető ember közreműködésére!

Szükség van rád!
2014. július 31., csütörtök

Sürgetjük a világkormány alakítását

Ha holnap kezdene munkához a világkormány, akkor is jelentős késésben lennénk. Nem kevesebbről, mint a világbéke megőrzéséről, az emberiség túléléséről van szó. Igen hamar szembesülhetünk világméretű tragédiákkal és katasztrófákkal. Akkor viszont késő lenne szervezni az egységes fellépést. Ma még van esélyünk.
Többször jeleztük, hogy az út egy világkormány kialakításához hihetetlenül egyszerű feladat. Nem kellene más, minthogy az, hogy az egyik érintett szervezet vezetője (mondjuk UNESCO vezérigazgatója) vagy egy bölcs állam vezetője (mondjuk Svédország miniszterelnöke) egy kötetlen munkaebédre hívná meg az ENSZ 12 legfontosabb szakosított szervezetének vezetőjét, és természetesen az ENSZ főtitkárát. És íme, a folyamat elindul. Minden résztvevő át fogja érezni a találkozó hasznát – és főképpen történelmi jelentőségét, és így könnyű lesz elhatározni, hogy a továbbiakban rendszeresen találkoznak. Először évente egy alkalommal, később negyedévente, utána havonta…
Ez ne legyen senki számára rémisztő, a szent szuverenitásukban lubickoló nemzetvezetők számára sem – ha valamennyire is éreznek felelősséget.
Igen, messze lesz a világkormány a mi falunktól, de így is egy közös szervezet ésszerű záróköve lesz az, a demokratikus működés minden ésszerű lehetőségével. Lássuk be, hogy ez a megoldás összemérhetetlenül ésszerűbb, demokratikusabb és előrevivőbb lenne, mint mondjuk egy Bilderberg-csoport vagy annál is titkosabb szervezet.
Végül, íme, a meghívandók listája:
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO)
Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
Menekültügyi főbiztos
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA)
Nemzetközi Egészségügyi Szervezet (WHO)
Nemzetközi Fejlesztési Szervezet (UNIDO)
Nemzetközi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap (IFAD)
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
UNESCO

Felelős vezetők, cselekedjetek!


* * *