2017. november 1., szerda

A történelem napja, 2017

A történelem, kedves barátaim, nem csupán a tovamúlt múltunk, és ezt jól megérezzük, amikor néha rátekeredik nyakunkra.
A történelmet csináljuk. Mi őt, ő meg minket.
Az ember nyerő helyzetben van, mert képes újat kitalálni. Képes meglepni a történelmet.
A történelem pedig csupán a múltból kölcsönöz fogásokat. Csak akkor tud meglepni minket, amikor elfelejtjük a múltat, vagy meg sem tanultuk annak történelmi leckéit.
De mennyire lehangoló, hogy a nyerő ember annyiszor veszít, és a múlt fogásai erősebbeknek bizonyulnak.
Most is ilyen fennhéjázóan retrográd időszakban lennénk?
Az élet ritkán olyan, mint egy katonai parádé, sokkal inkább örvény, örvények örvénye. Ezzel együtt az összhatás mégis hordoz valamilyen jelleget: haladás, visszacsúszás, esetleg pangás.
Most, két és fél évszázadnyi forradalmi haladás után kezdünk egyre nagyobb sebességgel visszazuhanni.
A tudományos-technikai forradalmak spektruma és mélysége ugyan egyre szédületesebb, de a visszacsúszás minden más területen látványos, drámai.
Újra nőnek a társadalmi igazságtalanságok, nő tömegek kiszolgáltatottsága, terjed régi és modern formákban a szolgaság és a rabszolgaság.
Mindennek következtében visszaszorul, kiüresedik a jog, a rend, a demokrácia. Leépül az oktatás és az egészségügy. A kultúrából búsás üzlet és hatékony tömegmanipuláció marad. Háborúk dúlnak szerte a világon, a nagyvárosok bugyraiban. Még nagyobb háborús veszélyek fenyegetnek, pörgetve a fegyverüzletet, erősítve a diktatórikus hatalmakat.
További következményként leépülnek az erkölcsök. Terjed az értékvesztés, a romlottság, a prostitúció, a drogfogyasztás, a depresszió, az önpusztítás. A világ egyre korruptabb.
A vallások viszont elemükben vannak, virulnak, erősödnek, nyomulnak minden irányba, összefonódnak az államhatalommal, pozíciókat és vagyont gyűjtenek, lelkekre vadásznak, feszülnek egymásnak, új vallási háborúkat szítanak.
Ilyen körülmények között szinte törvényszerű többek között napjaink új népvándorlása is, de ennek ismerete nagyon zavaros.
Több európai kormány valóságos pánikot kelt 1-2 millió ázsiai és afrikai menekült miatt, miközben senki nem számolja össze azt a migrációt, amely a szovjet blokk összeomlása után indult a vesztes térségből. Döbbenetesek a méretek: 30-40 millió ember hagyta el hazáját. De az is döbbenetes, hogy ez nem rázza meg a vesztes társadalmakat. Pedig ez nem egyszerűen minden idők legnagyobb népvándorlása, hanem minden idők legnagyobb hadisarca is: 40 millió kitanított fő elszippantása „maljenkij biznisz”-re.
1660 évvel ezelőtt I. Leó keletrómai császár a nagy költségvetési hiány miatt hirtelenül megtagadta az osztrogótoknak addig fizetett évi segélyt. Erre a harcos, hosszú ideig egy helyben békésen  és szorgosan élni nem tudó gótok „dühükben fegyvert ragadnak és majdnem egész Illyricumot végig dúlva rabolva pusztítják”. I. Leó „érzelmeit rögtön megváltoztatva”, tárgyalásokat kezdett a gót királyokkal (nem egy volt). A hamar megszületett egyezségben elismerte pannóniai berendezkedésüket, továbbá megígérte „a nekik úgy a régi, mint a most járó ajándékokat”, megfogadva, hogy ezeket a jövőben „minden vonakodás nélkül” megadja. A béke megtartásának zálogaként a császár az egyik gót király fiát vendégül (túszul) fogadta palotájába. A nyolc éves Theodorik „szép gyermek volt, megszerezte a császári kegyet magának”, felnőve pedig fontos szerepet játszott a Római birodalom megdöntésében.
Egy írott színdarabot sokszor elő lehet adni, a történelem felvonásai megismételhetetlenek, de hagynak számunkra tanulságokat. Azokat nem tudjuk együgyűen, mechanikusan hasznosítani. Alaposan elemezni, értékelni kell a konkrét történelmi helyzetünket.
A modern migráció valóban jelentős és bonyolult jelenség, és még jelentősebb és még bonyolultabb lesz a következő évtizedekben, különösen, ha a klímaváltozás jobban felgyorsul. Bizony, ezek a menekülő tömegek a modern kor meginduló birnami erdeje.
Az elmúlt 4-5 évszázadban Európából állig felfegyverzett meg reverendás ezrek indultak a világ gyarmatosítására. Most nincstelen tíz és százmilliók indulnak a másik irányba.
A gyarmatosítók gyarmatosítására? Nem. Kenyérért. Életért.
Hogy nem mind szorgalmas és illemtudó munkaerő. Hogy nem csupa gráll lovagok vezetik? Hát, nem. Ez a történelmi helyzet része. Ez kinek a felelőssége? Régi hiba, hogy minél nagyobb valaki felelőssége egy tragédiáért, annál vehemensebben hárítja azt. Pedig a felelősségvállalás a munka egyik, könnyebbik része. Nagyobbik és nehezebbik része a megoldás.
Mi lehet itt a megoldás? Falak építése? Lokálisan és ideig-óráig ezzel lehet eredményeket elérni, de veszélyes taktika, hiszen növeli a menekülők szenvedéseit, ezáltal sokuk érthető dühét és bosszúvágyát, közben csak idő és erőforrások pocsékolása.
A megoldásnak két kulcseleme: egy értékekre és ésszerű elvekre alapuló migrációs világkódex, és egy életlehetőséget teremtő nagyléptékű világprogram. Ez utóbbit pedig, a nagy Életprogramot a kibuc inspirálhatja.
Ezért az inspirációért alaposan meg kell dolgoznunk, megint a történelem megismerésével. De hozzá kell adnunk erősségünket, az emberi kreativitást.
Ebben a programban a világ minden országának részt kellene vennie, megfelelő jogi, politikai stb. környezet kialakításával, másodsorban alkalmas területek felkutatásával, előkészítésével és rendelkezésre bocsátásával kibucok alapítására. A mindehhez, illetve a konkrét kibuc-alapításokhoz szükséges anyagi források jelentős részét egy központi alapból, az Életprogram Alapból kellene finanszírozni. Az Életprogram Alap részére a következő egy-két évtizedben legalább ezer milliárd dollárt kellene biztosítani (ami csupáncsak a duplája a legújabb szaúdi városépítési projektnek), és ezzel akár egy milliárd ember élethelyzetét meg lehetne, és meg kellene oldani.
Ó, Történelem, nincs mit köszönni azon, hogy vagy! De köszönjük, hogy tanítasz minket.* * *