2017. január 28., szombat

Az átnevelés terepei

A Változó Világ Mozgalom hosszú idő óta hirdeti, sürgeti a büntetés humanizálását
A feladat egyre fontosabb, hiszen tapasztaljuk a társadalmi együttélés romlását, és azt, hogy a büntetés meghatározó formája a börtön marad. A börtön pedig egyre zsúfoltabb, miközben jobban működik, mint a bűnözés iskolája, mint egy a bűntől visszatartó erő.
Nem mondhatunk le arról, hogy a börtön az átnevelés terepe legyen, de legalább ennyire fontos feladat az, hogy a börtönbüntetés nagy részét a börtönön kívüli oktatási-nevelési intézmények vegyék át.
Alapelv kellene legyen az, hogy egy első szabálysértés vagy vétség, de akár kisebb súlyú bűncselekmény ne vonja maga után börtönbüntetést, hanem egy megfelelő tanfolyam vagy más megfelelő képzés elvégését. Ugyancsak része, éspedig időben nagyobb része kellene lennie az iskolaszerű oktatásnak-nevelésnek, bármilyen börtönbüntetést eredményező esetben, különösen, ha nem szándékos és erőszakos a bűncselekmény.
Időközben már kialakult szerte a világon egy újfajta rendkívül pozitív, támogatandó gyakorlat: a közhasznú munka, amelyet jellemzően nonprofit civil szervezetek szervezik vagy közvetítik. Ezt a gyakorlatot érdemes lenne népszerűsíteni, erősíteni, szélesíteni. Fontos lenne felismerni, hogy az ilyen keretekben végzett hasznos közösségi munka tartós nevelő hatással van, amely adott esetben hatékonyabb és eredményesebb lehet bármilyen iskolaszerű oktatásnál-képzésnél.
Így mindenképpen három terepünk van a bűn felé elcsúszott embertársaink átneveléséhez, és ezt jól felhasználni fontosabb érdek és kötelesség, mint a büntetés.
Közben jó lenne arra ösztönözni a civil szervezeteket, hogy állandóan is készek, nyitottak legyenek önkéntesek befogadására, nem csak „beutalt” átnevelendő személyeket, hanem bármilyen más problémával, vagy éppen „csak” a magánytól szorongatott embereket.
Változó Világ Mozgalom


* * *

CON TE PARTIRÒ


2017. január 21., szombat

Megszabadulni a terrorizmustól

Minden normális ember örülne, ha megszűnne a terrorizmus. Minden normális ember támogatná azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a terrorizmus megszűntetéséhez.
Az emberek már hosszú ideje kénytelenek elszenvedni nem csak a gyalázatos terrorista akciókat, de azt a számtalan körülményt, intézkedést, jogszabályt, tömeges megfigyelést stb., amely a hatóságok szerint elengedhetetlenül szükséges a terrorizmus elleni véget nem érő harchoz. Közben egyre vadabb formákat ölt a terrorizmus, a kormányok pedig egyre nagyobb háborúkba keverednek látható és láthatatlan ellenségekkel.
Mivel a – sajnos, szüntelenül növekedő – társadalmi igazságtalanságok kedvező táptalajt teremtenek a terrorizmus fennállásához, a kormányok pedig – fogadjuk el: közvetve – profitálnak a közveszélyek fennállásától, nem lehetünk bizakodóak a terrorizmus elleni harc sikerét illetően.
Ugyanakkor kézenfekvő egy egészséges és bölcs társadalmi reakció, amely döbbenetesen rövid idő alatt elfojtaná a terrorizmust. Ez pedig az lenne, ha az egész társadalom egyszerűen elfordulna a témától, tudomást nem venne az egyes terrorista bűncselekményekről.
E kell ismerni, hogy ez a javaslat szembe megy a társadalom eszeveszett mediatizációjával, de a cél van olyan fontos, és a normális emberek döntő többsége rendelkezik annyi intelligenciával, hogy a társadalom felfoghassa a reakció értelmét. A gyakorlatban viszont ez nem is elsősorban az egyes emberek belátására kellene hagyni, hanem igenis a törvény legnagyobb szigorával meg kellene tiltani a terrorizmus, terrorcselekmények „híreinek” mindennemű közzétételét, terjesztését, beleértve „kommentálását”. És mielőtt bárki is a szívéhez kapna, és a szólásszabadság szentségét kezdené harsogni, gondoljon bele abba, hogy már hosszú ideje együtt élünk hasonló tabutémákkal.
Igen lényeges körülmény az is, hogy statisztikailag a terrorizmus távolról sem a leggyakoribb veszély a mai kor embere számára. Valóban, konyhai balesetekben is többen halnak meg, mint terrorakciók következtében, így semmilyen ésszerű érv nem szól amellett, hogy a közvéleménynek azon nyomban és szenzációs tálalásban értesülnie kell minden egyes konkrét merényletről. Tisztán és világosan kell látni, hogy a terrorizmus első lépésben rendőrségi ügy. A rendőrségre tartozik, hogy minden egyes bűncselekményt felderítsen, a bűnöseket kapja el, és bíróság elé vigye. (Második lépésben pedig a politikának kell szüntelenül dolgoznia a társadalmi igazságtalanságok felszámolását, minden értelemben egészséges társadalmi állapotok biztosításán.)
Közben valamelyik rendőrség weboldalon lehet időszakos – megfelelően visszafogott – tájékoztatás az idetartozó esetekről, az egyes ügyek állásáról, azzal a szigorú kikötéssel, hogy ez az információ nem sokszorosítható, nem terjeszthető, nem használható fel semmilyen módon.
A javasolt új társadalmi reakció egyszerűen elvenné a terrorakciók értelmét, hiszen azok soha sem egy konkrét területi pozíció elfoglalását célozzák, hanem a politikai és a kommunikációs térben elért hatást – éppen az, ami ezáltal teljes mértékben elmaradna.
A terroristáknak nem áll módjukban megakadályozni az itt javasolt reakciót. Azt csak a hatalom szabotálhatja el, esetleg éppen az emberek érdekeire és jogaira hivatkozva, de ezzel csak azt erősítené meg, hogy nincs ellenére a terrorfenyegetettség fennmaradása.
Kiharcolhatja-e ezt magának maga a társadalom?
Igen, ha lennének benne erők, mint például egy erős Változó Világ Mozgalom.
Te kit-mit erősítesz?
Mire vársz? Miért nem erősíted meg ma a Változó Világ Mozgalmat?
Könnyen lehet, hogy holnap nem lesz mit erősíteni!
Változó Világ Mozgalom


* * *

2017. január 1., vasárnap

Békés, boldog új évet kívánunk!

Mától 365 napig 2017-et írunk.
Békés, boldog új évet kívánunk mindenkinek!


* * *