2015. december 18., péntek

A kutatómunka kultuszáért

A Változó Világ Mozgalom (VVM) fontosnak tartja, hogy a kutató munkának nagyobb becsülete és nagyobb szerepe legyen. Nyugodtan mondhatjuk így is, hogy a kutatómunkának legyen kultusza.
A kutatómunka ne legyen csak a hivatásos kutatók feladata, még kevésbé azok privilégiuma, hanem a jó ideje olyan sűrűn emlegetett élethosszig tartó tanulás egy sajátos erőteljes formája, olyasmi, mint a jóga a helyes életmód rendszerén belül, azaz mindenki számára ajánlott és elérhető.
A kutatómunka mellett hasonló, esetenként átfedéseket mutató tanulási forma a szakdolgozat-készítés is, illetve a tudományos kísérletezés. A kutatómunka, szakdolgozat-készítés, illetve kísérletezés nem feltétlenül egyszerű tanulás, hanem könnyen átcsaphat igazi tudományos munkába, avagy éppen valamilyen (technológiai, üzleti, társadalmi stb.) innovációba. Erre azt kell mondani: annál jobb, annál inkább méltóak ezek a formák a sokoldalú társadalmi támogatásra.
A kutatómunkát az élet minden szférájában fontos lenne támogatni, az általános iskolától az idős otthonokig, de különösen indokolt lenne néhány stratégiai területet kiemelni, mint az ipart vagy a civil szférát, illetve olyan zárt körleteket, ahol a társadalom számára legfontosabb döntések születnek, legtöbbször a különféle érdekek kiváló, de a modern tudás szerény ismeretében: ezek a féltett és védett körletek pedig a politika és államigazgatás intézményei.
Igen, legyen minden képviselőnek (erkölcsi?) kötelessége, hogy minden évet egy újabb téma elmélyült tanulmányozásának, az ehhez szükséges kutatásnak és az egészet összefoglaló szakdolgozat megírásának szentelje.


* * *


2015. december 7., hétfő

Szóljon a zene!

Igen, szóljon a zene! Inkább, mint hogy üvöltsön a tv-kivetítő! Egy egyszerű és többféle haszonnal járó rendelkezést javasolunk a kormánynak.
Kötelezni kellene a vendéglátóhelyek széles körét arra, hogy meghatározott mértékben egy vagy több zenészt alkalmazzon. Ebből a körből nem lenne szabad kihagyni a legegyszerűbb kormákat sem (borozó, söröző stb.), hiszen azokban is helye lenne egy hegedűsnek, harmonikásnak. Hasonlóképpen helye lenne egy zongoristának vagy gitárosnak a legegyszerűbb étteremben vagy kávézóban.
Ezzel egyrészt több ezer munkalehetőség teremtődne országszerte, másrészt nem kis mértékben növelné az időtöltés kulturáltságát. Végül összességében ez jó hatással lenne mind a belföldi, mind a külföldi turizmusra, Magyarország imázsára.
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. november 6., péntek

Kikezdeni a kizsákmányolást

A három legsúlyosabb emberiségelleni bűn a háború, a rabszolgaság és a kizsákmányolás – ezt vallja a Változó Világ Mozgalom.
A háború és a rabszolgaság elítélése ma már széles körben elfogadott, de a kizsákmányolás elítélése még erősen kommunistagyanús követelésnek tűnik, ezért a fejlett országok fejlett köreiben nem igen szalonképes.
Az igazság viszont az, hogy ma a Földön a kizsákmányolás erőteljesebb, agresszívebb és kiépítettebb, mint valaha.

Ezerszámra hozhatók fel konkrét egyedi esetek, amikor minden becsületes embernek el kellene fogadnia, hogy igenis kizsákmányolásról van szó, és ez elfogadhatatlan.
Egy ilyen példa az úgynevezett „szuverén” vagyis államadóságokat tovább hizlaló kölcsönök úgynevezett „kockázati” felára. Az elmúlt évtizedekben éppen a leggyengébb országok lakosságának sok ezer ilyen kölcsön után sok ezermilliárd dollár felárat kellett kifizetnie az ugye körmüket rágó hitelezőknek, a búsasan megfizetett „hitelminősítők” – és az egész tőke struktúra – falózása mellett.
De miért kell egy szegény országnak drágábban hitelhez jutnia, mint egy gazdagnak? Az ország-csőd kockázata miatt? Miért, hány ország-csődöt ismerünk az elmúlt évtizedekben?
Rendben van. Kockázat van.  De a körömrágásnak mi a valóságos költsége? Ha egy ország visszafizette a kölcsönét, a hitelezőnek nem kellene-e visszaadnia az adósnak a kockázati felárat?
A kockázati felár a kizsákmányolás egy ocsmány trükkje.
Az eddig kizsákmányolt felárat vissza kellene szolgáltatni, közben pedig indokolt lenne egy szakmai vita általában a hitelezési kockázatviselés mechanizmusairól. A kockázati felár olyan biztosítási díj lehet indokolt, amely a tényleges csődök következményeinek hárítására szolgálna, közösségi alapon.
Legyünk éberek és kritikusok! Leplezzük le a kizsákmányolás nagy és kis eseteit! Harcoljunk ellenük. Tapasztaljuk meg, hogy a társadalom ma már képes öntudatosan és becsületesen felvenni a harcot a kizsákmányolás ellen.
Változó Világ Mozgalom

* * *

2015. október 7., szerda

Migráció és menekülés, értékek és megoldások

A 2015 évi „menekült válság” nem egyszerűen fogalmi zavarokat, vagyis politikai elitünk értelmi intelligenciadeficitjét tett szembeötlővé, hanem az emberi beleélés hiányát is, vagyis politikai elitünk érzelmi intelligenciadeficitjét is.
A helyzet képletét leginkább így egyszerűsítik: az egyik oldalon vannak a háborús menekültek, akiket feltétel nélkül (a la Merkel) helyes befogadni, miközben a másik oldalon vannak a gazdasági „menekültek”, akik csak idézőjellel lehetnek menekültek, valójában „illegális” migránsok, akiket így vagy úgy, a legforróbb patrióták szerint pedig akár pengékkel megerősített drótkerítéssel is helyes távol tartani, avagy pedig, ha már beszivárogtak közénk, repatriálni.
Szabad-e feltétel nélkül befogadni, már-már csábítani egyeseket, akikról akár tényszerűen is megállapítható, hogy háborús övezetektől érkeznek.
És szabad-e visszautasítani valakit, mert ő bizony „csak” gazdasági menekült (migráns, disszidens, vándor…)?
És kell-e külön eszébe juttatni egy ezen meditáló európai politikusnak Európa alapértékeit. Igen, az ember sokszor bajban van, ha hirtelenül rákérdeznek valaminek az alapelveire, alaptulajdonságaira stb. Minden dolognak annyi oldala, annyi megközelítése van… Például: mik a barokk alapelvei?
Jó, de Európának van három felejthetetlen és hamísíthatatlan alapelve, amelyeket az elmúlt évtizedekben naponta ezerszer hallottunk: a tőke, az eszmék és az emberek szabad mozgása! Na, ugye!
Az egy egészen más történet, hogy a megszokott cinizmussal nyomtuk a tőke és bizonyos eszmék szabadságát, és szemet hunytunk az embereknek járó szabadság csorbítása fölött. De hirdetni, hirdettük, hirdetjük, és hirdetni fogjuk.
Egyébként a szabad mozgás eszméje nem kizárólag európai alapelv. A hidegháború évtizedei alatt a „szabad világ” az Egyesült Államok vezetésével végig szégyenpadon próbálta tartani a Szovjetuniót amiatt, hogy az nehezíti a szabad kivándorlást.  Az Egyesült Államok a renitens birodalommal szemben még a szent kereskedelem szent szabadságát is korlátozta büntetésül – miközben ugyanő híres volt bevándorlási szabályai szigorúságáról, a rettegett migránsügyi hatóságának európai szemmel abszurd és megalázó önkényéről nem is beszélve.
Akárhogy is legyen, itt állunk Szovjetunió-mentesen, a három ragyagó szabadság-elvünkkel büszkén, és tanakodunk: van-e joga ennek vagy annak, hogy ide jöjjön…
Ha az emberek szabad mozgása alapérték, hogyan kereshetünk megoldást az emberek szabad mozgása által okozott problémákra, ha megfeledkezünk arról, hogy ez alapérték. Ezt az alapértéket nem tehetjük zárójelbe, nem tagadhatjuk meg az első adandó problémánál – akármennyire valós, akármennyire súlyos is az.
Erre csak olyan politikusok képesek, akik hiteltelenek és alkalmatlanok a társadalom ügyei intézésére.
Ezt láttuk akkor is, amikor egy francia elnök riogatott a lengyel vízszerelővel vagy a román cigánnyal, amikor egy brit első miniszter hasonlóképpen kereste a közép- és kelet-európaiak távoltartásának eszközeit.
Ezt látjuk ma, amikor Európa nem kíván kérni pakisztániakból és gabonikból…
Túl sok múltat engedtünk ki a palackból a jövő elleni keresztes hadjárat sikere érdekében. Ne zuhanjunk még mélyebbre, amikor érvényes volt: „Véres karddal szereztük magunknak ezt a földdarabot, ne tedd be ide a lábadat, te rút idegen, mert újra kihúzzuk a kardot!”
Végül a legfontosabb: aki tiszteletben tartja vallott értékeit, megtalálja a problémák megoldását.

Igen, megoldás van.


2015. szeptember 27., vasárnap

A VVM 12 pontja – 2015

Változó Világ Mozgalom
A VVM programjának 12 pontja
2015
1. Szabad és tiszta tudást!
2. Békét a világnak, a városnak! Békét otthonunkban és a lelkünkben!
3. Munkát mindenkinek!
4. Jó nevelést minden megszületett és megszületendő gyermek, minden nevelő számára!
5. Nyitott és szolidáris közösségeket!
6. Emberbarát környezetet és környezetbarát embert!
7. Egészséget, és hosszú egészséges életet!
8. Rendet és biztonságot!
9. Több fényt és több kultúrát!
10. Igazságos és emberséges jogot!
11. Megértést és Emberhitet!
12. Élhető örömteli életet!
Változó Világ Mozgalom

* * *

2015. szeptember 23., szerda

A haszon hazája

Bevett gyakorlat a multiknál, hagy „feltörekvő” országokba viszik a termelést, jogi-pénzügyi ügyeskedéssel pedig „adóparadicsomokba” „allokálják” profitjukat.
Ebben a gyalázatos praktikákban olyan kiváló tanácsadókra és partnerekre számíthatnak, mint a volt luxemburgi, jelenlegi EU-kormányfőre.
Való igaz, hogy a piaci (ország)verseny nyomán igen erősen nyomott profitadó nem lenne fedezet egy társadalom minden bajának orvoslására, de elvenni azt is, ami egy sor problémát és igazságtalanságot enyhítené háborús bűnnel felérő „békés” bűn.
Az – elvi – megoldás pedig szinte kézenfekvő: egy multi legyen köteles az egyes országokban foglalkoztatott személyek számának arányában „repatriálni” bruttó üzleti eredményét, és mindegyik rész a helyi adókulcs szerint adózzon.
Ezt ésszerűen és hatékonyan egy globális (vagy legalább széleskörű) nemzetközi adózási egyezmény alapján lehetne megoldani, de nem lehet kétségünk, hogy a multik és az adóparadicsomok, sőt az egész tőke évtizedekig képes lesz elszabotálni egy ilyen megállapodást (lásd klímavédelmi egyezmények sorsa).
Régi tapasztalat, hogy mindabban, ami növeli a tőke mozgásszabadságát, gyorsabban vagy lassabban, de többnyire időre megszületik minden szükséges jogszabály és konvenció, de abban, ami a legkisebb mértékben is megkötné kezüket, politikusok, média, közvélemény-formálók, „gondolkodók” igyekeznek zátonyra futtatni minden kísérletet.
A Változó Világ Mozgalomban viszont hisz a racionálisan és felelősséggel gondolkodó emberek erejében.
Racionálisan és felelősséggel gondolkozol? Adj jelzést!
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. szeptember 13., vasárnap

Újra a migráció jogáról

Ha tűz üt ki a házban, senki nem a folyosón kifüggesztett házirend-szabályzatra figyel. Ha kitör egy súlyos járvány, nem elegendő a gyógyító munka, komoly, akár drasztikus rendészeti szabályok lépnek életbe. Most, 2015-ben, 10 évvel a témában közzétett állásfoglalásunk után az európai közvélemény megdöbbenéssel, már-már pánikkal fogadja az erősödő menekült áradatot. A helyzet baljós próbára teszi az európai integrációt, amely könnyen alulmaradhat a helyi nacionalistákkal, a különféle faj- és vallásvédőkkel, a demagóg rendpártiakkal szemben.
Mi lenne a megoldás mire?

1. Nincs jó megoldás, ha nem tudjuk, mit tartunk jónak.
Ha baj van, az ésszerű és humánus cselekvéssel nem szabad késlekedni. De ezzel nem késlekedve, a rendkívüli helyzetre lázasan kell keresni a legjobb megoldást. Ebben viszont az alaphelyzetre vonatkozó alapvető elveink vezéreljenek.
Sajnos a migráció alaphelyzetére vonatkozó alapvető elvekben nincs kellő világosság, még kevésbé kellő egyetértés. Minden sürgős napi feladatunk mellett kötelességünk ezzel is foglalkozni.
A Változó Világ Mozgalom még határozottabban vallja, hogy a migrációhoz való jog alapvető emberi jog, ugyanakkor azt – normális körülmények között – csak törvényes keretek között szabad gyakorolni. Ez a követelmény is alapvető emberi jog. Hiszen, ha egy hajón mindenki a hajó egyik oldalára tódul, a hajó könnyen felborulhat, és mindenki odavész.
E két alapvető jog ésszerű egyensúlyát könnyű megteremteni. Minden országnak biztosítani kell szuverén jogot, hogy maga határozza meg a következő évben befogadható migránsok kvótáját, amelyre a világ helyzetétől függően a világszervezet (ENSZ) egy minimumot állapít meg. Közben bárki, aki ideiglenesen vagy tartósan más országban szeretné folytatni életét, benyújtja kérelmét az ENSZ szakosított szervezetéhez, amely minden körülményt mérlegelve, kiosztja a kiosztható „zöldkártyákat”.
Összefoglalva: viszonylag egyszerűen kialakítható egy ésszerű és hosszú távon is működőképes megoldás a migrációra, amihez elengedhetetlen a következők elismerése:
- minden ember számára a migráció alapvető emberi jog;
- a befogadó közösségek számára a migráció törvényi szabályozása azonos súlyú emberi jog
- a Föld egyetlen területe nem az ott élők örök és kizárólagos birtoka;
- minden állam egy terület közigazgatásának a kerete, vagyis minden állam „területállam”, a „nemzetállam” és „vallásállam” immár történelmi anachronizmus;
- a migráció megoldása planetáris ügy.
(Itt érdemes megjegyezni, hogy bizonyára egy identitási attribútumot meg kell hagyni az állam számára, és ez az állam hivatalos nyelve.)

2. Helyzet van, de rendkívüli-e?
Jelenleg nehéz megállapítani az Európát érő menekülthullám nagyságát. Semmi kétség, hogy ez ma már olyan jelenség, amelyhez az európai közvélemény nincs hozzászokva. Ez elsősorban a média felelőssége, de azt is kellene felfogni, hogy eddig Európa körbe volt véve – és nem mellesleg belsőleg is teleszabdalva – áthatolhatatlan határokkal. Így az elmúlt évtizedekben, de akár évszázadokban a tömeges migráció szinte ismeretlen volt.
Közben a világon milliók menekültek és vándoroltak, a legtragikusabb körülmények között. Beszédes számok: csak a 23 milliós Szíriában – a kívülről szított polgárháború előtt – több menekült élt, mint az egész 508 milliós Európai Unióban.
Vagy pedig jelenleg Törökország menekült táboraiban 1,2 millió szír menekült nyomorog, míg közben Magyarország apokaliptikus képet fest 1-2 százezer menekült átvonulása miatt Nyugat-Európában.
Megbízhatatlan statisztikák, hisztéria, fogalomzavar, tisztázatlan célok, érdekek és szándékok, a humanizmus és a szolidaritás teljes hiánya – ez jellemzi a mai európai politikát, ezen belül jelesül a magyart.
Minden jel szerint a helyzet nem rendkívüli, csak szokatlan és zavaros. Vagyis a helyzet kiváló arra, hogy az uralkodó vagy uralkodni vágyó csoportok előkészítsék a maguk hosszú kések éjszakáját. És kiváló arra is, hogy nyerészkedő vagy nyerészkedni vágyó hálózatok elszippantsák a menekültek és a célra megnyíló uniós alapok euró-milliárdjait.

3. A politika felelőssége
A helyzet nem rendkívüli, de rendkívül veszélyes, mert a hisztériakeltés megtette a magáét, és most már a politikai és a társadalmi feszültségek az európai integráció végső rombolásával, az igazi európai értékek történelmi kudarcával fenyegetnek.
Ahogy megszokhattuk, brüsszeli hivatalnokok hada lázasan keres megoldásokat, és hosszú alkudozások után a nagy tagországok, elsősorban a legjobban érintett Németország és Franciaország nyomásával és némi áldozatával, kialakul valamiféle gyakorlati megoldás.
Ez bizonyára nem lesz a legjobb, sőt, a szó igazi értelmében nem is megoldás lesz, hanem a mai szóhasználattal élve: a helyzet „kezelése”.
Mivel valóban egy több évre szóló folyamatra kell számítani, jogos is lenne inkább hosszú távú „reszponzív” kezelésben gondolkozni, mint egy egyszeri radikális megoldást vizionálni.
A Változó Világ Mozgalom úgy tartja, hogy a helyzet ésszerű és humánus „kezelésé”-nek két kulcseleme van. Az egyik egy kvótarendszer és elosztási mechanizmus kialakítása, a másik pedig egy minden menekülttel kötendő egyéni „polgári szerződés” az érintett jogairól és kötelességeiről. Ennek rögzítenie kell azt a kezdeti anyagi támogatást is, amelyet az Unió biztosít a menekült számára, ahogy a kellő garanciákat is ennek visszafizetésére. Ennek a szerződésnek értelemszerűen illeszkednie kell a menekült deklarált terveihez (ideiglenes menedék, határidős tartózkodás, végleges letelepedés), illetve családi és szociális helyzetéhez.
* * *
A sürgető napi feladatok mellett kötelességünk azzal is foglalkozni, hogy milyen mélyebb összefüggések állnak a világméretű és tragikus migráció hátterében, amelyből most Európa oly kis ízelítőt kapott.
Senki számára nem lehet meglepő reveláció, hogy a háttérben a háborúk és a sokfelé uralkodó embertelen körülmények állnak. Fontos lenne az önvizsgálat! Mennyi ebben Európa önnön felelőssége? Mennyi az Amerikával közös felelősségünk?
És főleg: mivel tudnánk a múlt bűneit jóvátenni?
Hatalmas, történelmi feladatok előtt állunk.
Változó Világ Mozgalom


2015. augusztus 7., péntek

Népvándorlás – Reflexek és alternatívák

A közhatalom részéről ritkán szoktunk tapasztalni felelős és bölcs reakciókat, és ami különösen nyugtalanító: minél jelentősebb problémával találja szembe magát a társadalom, annál kevésbé felelős és bölcs a közhatalom reakciója.
Látványosan mutatkozik meg ez most a legújabb népvándorlás kezelésében.
Döbbenetes és botrányos a közhatalom embertelensége, gátlástalansága, cinizmusa. Döbbenetes és botrányos, hogy ez többé-kevésbé a fellengzős elveket valló EU minden tagországára érvényes, de egyetlen nemzetközi intézmény sem jeleskedik, a leginkább érintett Európai Unió pedig a legkevésbé.
A problémát régen kellett volna elvi alapokon hosszú távra megoldani, és erre vonatkozóan a Változó Világ Mozgalom tíz évvel ezelőtt javasolt rendszer megfelelő kiindulópont. Ez a feladat ma még sürgetőbb, de a szomorú realitás az, hogy jelenleg ilyen átfogó megoldásra a nemzetköziségnek nincs elegendő ereje.
Jelenleg a gyakorlati intézkedések egyszerűbb szintjén kellene fordulatot elérni. És ebben az egyik legfontosabb cél az lenne, hogy a közhatalom reflexszerű embertelensége és rendpártisága helyett a felelősség, az ésszerűség és a szolidaritás kerekedjen felül.
Talán elegendő, ha egy összefüggésre mutatunk rá, hogy a közhatalom is, a közvélemény is felismerje a fordulat tétjét. Ez pedig a következő: a jelenlegi közhatalmi politika a migránsok tömegeit egyenesen és menthetetlenül a szervezett bűnözés karjaiba kényszeríti, ezzel pedig bizonyára az esetek 90%-ában egy életre szólóan nyomorba, kiszolgáltatottságba – és ezek után törvényszerűen: gyűlöletre – kárhoztatja az áldozatokat. És az áldozatok nem elsősorban a bűnözőket, hanem a közhatalmat, sok esetben a közhatalom állampolgárait, nem tartva számot, ki volt cinkos, ki nem.
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. július 26., vasárnap

Közös vagy nemzeti valuta? Is-is!

Sokan sokszor – szinte folyamatosan – spekulálnak az euró sorsával. Ebben a londoni City felkent szakértői és „szakírói” járnak az élen leplezetlen kormányzati cinkossággal, ami különösen cinikus hozzáállás akkor, amikor nevezett City az euró kezeléséből biztosítja pénzügyi iparának legzsírosabb szeletét.
Nem kisebb izgalmakat – és spekulációkat – kelt az euró lokális sorsa, az utóbbi években elsősorban Görögországgal kapcsolatban. Ádáz „szakmai” viták folynak: lehetséges-e, érdemes-e Görögország számára a kilépés az euró zónából, mit jelentene, mire lenne megoldás a régi görög drachma vagy ehhez hasonló „állami fizetési kötelezvény” bevezetése? Közben a görög válságban megmutatkozó tragikus típus-problémát ezúttal is sikerült a politika legvisszataszítóbb eszközeivel elkenni.
Ezzel viszont sem lokálisan, sem globálisan nincs megoldva semmi, és ez igen hamar nyilvánvaló lesz.
A Változó Világ Mozgalom (VVM) által a napokban javasolt Szabadság Paktumon túl egy további változás könnyíthetné meg a rendszerproblémák megoldását. Eszerint a közös valuta vívmányát fontos lenne megőrizni, mi több, azt érdemes lenne továbbvinni, egészen egy egységes világvaluta megteremtéséhez – de azzal a lényeges feltétel, hogy ez a közös valuta tőkevaluta, a tőke valutája. Ezzel szemben viszont létezniük kellenének a nemzeti munkavalutáknak.
Itt az elnevezéseknek fontos érdemi szerepük van. A tőkevaluta, amelyre értelemszerűen alkalmazni kellene „a tőke szabad mozgása” elvét, csak arra szolgálhatna, hogy fejlessze-bővítse a gazdaságot, és erőteljesen korlátozni kellene annak kamatozó képességét. Egy becsületes tőke legyen kockázati tőke, és ne hizlalja magát átláthatatlan elvek alapján manipulált kamatokkal.
Ezzel szemben a nemzeti munkavalutákhoz munka révén lehetne jutni, és csak fogyasztásra lehetne használni. Ilyen valutarendszerben az államok akkor is kapnak lehetőséget ésszerűen befolyásolni versenyképességüket, ha a nemzeti valuták váltási árfolyamát elsősorban a világpiac szabályozná.
A VVM biztos abban, hogy ez a javaslat a Szabadság Paktum kezdeményezéssel együtt egy új gazdaságilag és szociálisan fenntartható pályát nyit a világ számára

Változó Világ Mozgalom

* * *

2015. július 19., vasárnap

Szabadság-paktum

Ma az államok nagy része olyan hatalmas adóssághegyet görget maga előtt, amelynek a felszámolása szinte reménytelen. Éppen ezért ezt a helyzetet joggal nevezhetjük adósságcsapdának is. Csakhogy ez nem egy egyszerű üzleti csapda, hanem egy egész társadalom kárhoztatása pénzügyi rabszolgaságra.
Ebből a tragikus helyzetből a világ vagy egy hatalmas társadalmi kataklizmával, azaz egy régi típusú forradalommal, vagy egy merőben új forradalommal képes kitörni.
Ez az új típusú forradalom a ráció, az ésszerűség diadala lenne, amelynek természetes alkotó része az igazságosság, a szolidaritás, a felelősségtudat is.
Ezt úgy kell valósággá emelni, hogy az emberiség legjobb erői minden további késedelem nélkül kidolgozzák az adósságcsapda hatékony és végleges megoldásának részleteit, és belevágnak a program végrehajtásában.
Ezt szolgálná A Szabad Népek Szuverenitás Paktuma, amelynek részes állama első lépésben azt vállalják, hogy megfelelő reformokkal életüket, működésüket mindennemű hitel nélkül fenntarthatóvá, költségvetésüket szufficitessé (többlettel zárulóvá) teszik. Ezzel szinte egy időben a csatlakozó állam adósságát egy közösen működtetett Világ Szabadság Alap (VSZA) veszi át, és kezeli a különféle adósságok teljes lerendezéséig. Ehhez a VSZA-t a Paktum több eszközzel ruházná fel. Így mindenek előtt minden részes államnak kötelessége lenne a költségvetési többletének egy meghatározott részével törlesztenie saját tartozását. Másrészt a VSZA-t illetnék különféle a pénzügyi szervezeteket és szolgáltatásokat terhelő egységes adók, amelyek egységesen lennének érvényesek az összes részes állam területén. Ezen közben a olyan mechanizmusokat is kellene kialakítani, amelyek részén a VSZA által kezelt egyes állami adósság(maradványok) növekedése (amely megjeleníti  a VSZA kamatterheit) igazságosan kicsi, mindenképpen a pénzpiacon elérhető legkedvezőbb feltételeknél is jobb.
Hasonlóképpen kellene kezelni az egyes adósság(maradványok) nominális csökkentését is (aminek fedezete alapvetően a VMA-t illető adóbevételek). Ilyen szempontból egy pártatlan grémiumnak kellene elemeznie az egyes adósságok történetét. Magától értetődő, hogy másképpen kellene elbírálni egy adósságot, ha mögötte a szociális nyomor kényszere, vagy éppen fegyverkezési hajsza, presztízsberuházások, indokolatlan luxusfogyasztás stb. áll. Ugyancsak figyelembe kellene venni, hogy az adósság milyen arányban szolgálta közben a hitelezők érdekeit, vagyis megtestesítette az érintett nép kizsákmányolását.
Kétségtelenül fontos lenne, hogy mindennemű adósság-elengedés arányban legyen a kedvezményezett erőfeszítéseivel, a Paktumban vállalt kötelezettségeinek teljesítésével.
Könnyen lehetséges, hogy akár 20-50 évre is szükség lenne, mire a VSZA felszámolná a szuverén adósságok hegyeit. Ennek viszont már semmi különösebb jelentősége nem lenne, ha egy ilyen forradalmi megoldással a népek fejlődése szabaddá és zavartalanná válna.
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. július 14., kedd

Éljen Július 14!

Éljen Július 14!
Éljen a Forradalom!
Éljen a Nép!
Éljen a Haza!
Éljen a köztársaság!
Éljen az európai népek federációja!
Éljenek a népek federációi a világ minden részén!
Éljen a federációk világegysége!
Éljen a szabadság, az egyenlőség és a testvériség!
Éljen az igazságosság, felelősség és szolidaritás!
Éljen a tudás és az Emberhit!
Éljen a béke, a szeretet és az öröm!
Éljen a Változó Világ Mozgalma!
Éljen a Föld, az emberiség bölcsője és paradicsoma!


* * *

2015. július 13., hétfő

Olimpia – Mit adhatna Magyarország?

Magyarország joggal lehet büszke arra, amit sportban felmutatott az olimpiai mozgalom feltámadása óta, és különösen arra, amit tett az olimpiai mozgalom feltámadásáért és megerősödéséért. Magyarország szép és vendégszerető ország
Ilyen előfeltételek mellett akár komolyan is mérlegelhető valamilyen kezdeményezést annak érdekében, hogy Magyarország immár ne csak résztvevő, vendég legyen, hanem vendéglátó is egy közeli olimpiának.
Sajnos, ahogy legtöbbször az újkori történelmünkben a kormányzó elit minden értelmes társadalmi párbeszéd nélkül keresztülvitte akaratát, abból a nyilvánvaló számításból, hogy akár megkapjuk az olimpia rendezési jogát, akár nem, maga a puszta szándék belföldön és külföldön komoly babérokat biztosít a mostani döntéshozóknak.
Ha a döntéshozók képesek lettek volna meghallani a racionális érveket és az építő javaslatokat, amilyeneket a VVM is rendszeresen kínál, szerencsésen előkészíthettünk volna egy valóban fordulatot jelentő, és bizonyára nyertes közös pályázatot valamelyik szomszédunkkal.
A 80-as években hatalmas lelkesedést és kormányzati tehetetlenséget, a végén balsikert eredményezett a közös magyar-osztrák EXPO terve. Szerencsés kárpótlás lenne most egy közös olimpia. Megfontolandó alternatíva lehet még egy magyar-szlovák vagy éppenséggel egy hármas vállalkozás.
Mindenesetre azt lehetne és kellene érvként figyelembe venni, hogy az olimpia ilyen közös megrendezése sikerre esélyes kísérlet lehet a kitérésre a gigaolimpiák kényszerpályájáról. Már csak ezzel is Magyarország elévülhetetlen érdemeket szerezhetne magának.
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. július 8., szerda

Közérdek, közerkölcs, közegészség

Sajtóhírek szerint a kormányzat tervezi a közérdekű adatok igénylésének jelentős korlátozását.
Ez különösen felháborító, mert egy olyan országban történik, amely évről-évre egyre nagyobb demokrácia-hiánytól szenved.
A társadalom felháborodása viszont nem lenne hiteles és főleg eredményes, ha nem ismernénk el, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés egy új, mind a mai napig felemás módon érvényesülő politikai vívmány, és egyben gyakorlat. Az adatigénylés valóságos munkafeladat a közigazgatás, illetve minden érintett egyéb szerv és szervezet számára, amely komoly szakmai és anyagi kapacitást igényel. Közös érdek, hogy ez a munka is társadalmilag hatékony módon folyjon.
Jogos tehát elismerni az adatigénylés, illetve általában is a közérdekű átláthatóság fejlesztésének szükségességét, sőt ezt támogatni, elősegíteni kell. Ennek keretében kritikusan kell hozzáállni mind a kormányzat, mind a politikai ellenzék hangzatos, de gyakran egyoldalú, taktikai előnyszerzést szolgáló érveihez.
A harcot azzal kellene kezdeni, hogy a közügyek intézésének rendszerébe kell törvényi módon jóval több átláthatóságot beépíteni, mert jelentősen csak ezzel lehetne csökkenteni „az apparátus megterhelést”.
A következő lépésben pedig új hatékony szervezeti formák kialakítását kellene elősegíteni, mind a közügyi oldalon, mind a civil oldalon. Például az adatigénylés nagy részét érdemes lehet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal keretébe terelni, azzal a megfontolással, hogy a puszta adatigénylés is jelzés, hogy egy bizonyos területen lehetnek ellenőrzésre érdemes állapotok.
Másrész a civil szférának is felnőtt, vagyis felelős és racionális  módon kellene reagálnia a kormányzati mindenkori próbálkozásaira a demokrácia csorbítására. Reális lehetőségek adottak az összefogásra, és ezeket nagyszerű lenne kiaknázni. Sajnos a mai civil világban minden komoly erőcentrumhoz lojális elitszervezetek működnek, rendszerint igen kényelmesen és helyzetükre féltékenyen, és ez az aktuális témakörben is megfigyelhető.
Ez viszont nem ok a meghátrálásra és a visszahúzódásra.
Civilizációnk nagy bajban van, de bíznunk kell, hogy vannak még egészséges erők, és azokat a napról-napra jelentkező feladatok összehozzák.
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. július 7., kedd

A három engedmény törvénye

Hosszabb ideje a világ nagy részén, ezen belül sajnos Magyarországon nem hogy humanizálódna, inkább egyre szigorúbb, helyenként és időnként embertelen a büntetőjog.
Ez nem jó, és nem vezet jóra.
Egy könnyen megléphető és különösen fontos változás lenne, ha alapszabályként – egy-egy adott típusnál – az első három szabálysértést a hatóság nem szankcionálná az előírt módon, hanem először csupán figyelmeztetné, második alkalommal egy megfelelő tanfolyam elvégzésére és közhasznú munkára, harmadik alkalommal egy megfelelő önismereti csoportfoglalkozásra és több közhasznú munkára kötelezné az elkövetőt.
Indokolt lenne a speciális feltételek megfelelő rendszere. Például ez a kedvezmény akkor lenne adható, ha a szabálysértés nem járt személyi sérüléssel, ha az esetleg okozott kárt az elkövető megtérítette, és főképpen ha az elkövető a szabálysértést elismerte és megbánást tanúsított.
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. június 27., szombat

Internet: Részesedés az ingyenes tartalom számára

A Változó Világ Mozgalom (VVM) már jó ideje megfogalmazta javaslatát az ingyenes tartalmat szolgáltatók részesítésére a tartalomfogyasztók előfizetési díjából.
Ez ügyben azóta sajnos nem történt semmi, bizonyára főleg azért, mert ez a javaslat nem jutott el a sok ezer, talán sok tízezer érintetthez, ami újabb példája a nyilvánosság gyorsuló enyészetének.
Ezért fontosnak tartjuk újra és újra ismertetni ezt – és alkalomadtán a VVM többi – javaslatát.
Javaslatunk lényege tehát az, hogy az internet előfizetési díjának egy kisebb részét (például 10-20%-át) szét kellene osztani forgalomarányosan azok között a hazai tartalomszolgáltatók között, amelyek megfelelnek bizonyos külön jogszabályi feltételeknek (regisztráció, hitelesített forgalommérés stb.)
Indokolt lehet még külön súlyozni a weboldalak közhasznúságát, reklámmentességét stb., de ennek elveit és kivitelezését egy reális szakmai konzultáció keretében kellene kialakítani.
Nem drágítaná-e meg ez a javaslat az internet használatát, ami netán veszélyeztetheti a szólásszabadságát, az információk szabad áramlását stb. Ez fölös, ha nem éppen demagóg érvelés. Ez a 10-20% távolról nem kellene, hogy azonos méretű internet-drágulást jelentsen. Másrészt éppen a tartalomszolgáltatók nagy részének kihagyása az anyagi forrásokból való részesedésből az, ami veszélyezteti a szólásszabadságot, az információ szabad áramlását biztosító „reális nyilvánosság” fennmaradását.
Változó Világ Mozgalom

* * *

2015. június 21., vasárnap

Az olvasás szolgálatába

A Változó Világ Mozgalom változatlanul egyik legfontosabb küldetésének tartja az olvasás népszerűsítését. Bízunk páratlanul széles programunk lelkesítő erejében, és várunk mindenkit, aki lát abban a maga számára is vonzó és vállalható feladatot.
Programunk fejezetei:
Tegyük az olvasás évszázadává a 21. századot (A VVM kezdeményezése)
Napi egy óra olvasás az általános iskolában (A VVM kezdeményezése)
Az olvasó napló népszerűsítése
A családi felolvasás népszerűsítése
Ezeket olvastam, ezeket szeretném elolvasni – Az én listám
A magánkönyvtár kultusza
Olvasókörök
Könyvbaráti társaságok
Ajándékozz könyvet mozgalom
A könyvajándékozás napja
Olvasásnépszerűsítő akciók
Olvasásnépszerűsítő pályázatok
A könyv napja
Könyvfesztivál
Könyvvásárok
Olvasni jó hely mozgalom
Felolvasni  jó hely mozgalom
Könyvesfalu
Egy könyvet a városnak
Szabad könyvpolc mozgalom
Hagyj el egy könyvet mozgalom
Az e-olvasó népszerűsítése
E-olvasó minden diáknak (A VVM kezdeményezése)
Könyvmenhely
Könyvtemető (A VVM kezdeményezése)
Ezek legtöbbje hosszabb-rövidebb ideje részletesen is ismertetve van a Változó Világ portálon. Közben a munkát minden fenti témában folytatjuk, de maga az élet is hoz újakat.
Változó Világ Mozgalom* * *

2015. június 12., péntek

Forradalom lesz. Milyet akartok?

Egyre több súlyos és sürgős probléma vár megoldásra. Ezek sokszor úgy jelentkeznek, hogy egy-egy embercsoport, egy-egy nép problémái, de látni kell, hogy megoldásukhoz nemzetközi összefogás kell. És még azt is látni kell, hogy ezek könnyen közös problémává is válhatnak. Ezért azoknak is fel kell ébredniük, akiket erkölcsi érzékük most még békén hagy.
Egy ilyen sürgős feladat jelenleg Görögország megsegítése. Látszatra egy eleddig bizonyára nem eléggé bölcsen gazdálkodó ország helyzetéről van szó, valójában pedig a világ országainak nagy többsége számára kellene kidolgozni megmenekülési stratégiát a pénzügyi rabszolgaságtól!
Nem szabad meghagyni Görögországot a pénzügyi hitelezők kíméletlen csapdájában. Az emberhez méltó megoldás az lenne, hogy a felelős intézmények megbíznák A Bölcsek Tanácsát egy megoldás kidolgozásával három fordulóban 30-30 napos határidővel. 20 olyan bölcs és hiteles személységet kellene felkérni ennek a nagy munkának az irányítására, akik képesek felülemelkedni a sejthető veszélyeken, és főleg nyitottak a nagyrészt ma ismeretlen megoldások befogadására mindazoktól, akik képesek ilyeneket megalkotni.
Bölcs, de forradalmi lépésekre lenne szükség, hogy ne zúduljon ránk az elkeseredettek vad forradalma.
A veszélyről nem az elkeseredettek, a kíméletlenek tehetnek.
De a cselekvés elmaradásáért az álszentek és az álbölcsek összetartása viseli a felelősséget!
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. június 5., péntek

Újra az államadósságról

Az államadósság, mint általános jelenség ma az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma a világon. Ez tragikussá teheti az egész 21. évszázadot, ezért kötelességünk alapos elemzést készíteni róla, és elszántan harcolni a megoldásáért.
Ebben a témában a legfontosabb azt megérteni, hogy költségvetési hiány mellett az államadósság csökkenése merő abszurd. Ha valaki ezt nem mondja ki világosan és hangosan, akkor tevékenyen részt vesz a tragédia súlyosbításában, a társadalom megtévesztésében.
Ennek megértése pedig napnál világosabb lehetne bárki számára – leginkább az a személyes példájával elmagyarázva. Tegyük, fel, hogy a te családod el van adósodva, és ennek ellenére kiadásaitok hónapról-hónapra magasabbak a bevételeiteknél. Így hogy tudna csökkenni a családi tartozás? A családi ezüst eladásával? De a családi ezüst eladása benne lenne a bevételek között. És ha az állam adja el a családi ezüstjét, annak is ott kellene szerepelni a bevételek között. Ha ennek ellenére is költségvetési hiány mutatkozik, bele kell nyugodni abban, hogy ezáltal az adósság nőtt.
Ne legyenek kétségeink, hogy a modern pénügyek ezernyi trükköt ismer a szálak összekeveréséhez, a kívülállók elkábításához. De még kevésbé legyen kétségünk, hogy a költségvetési hiány menthetetlenül növeli az adósságot.
Ezért a legfontosabb: leszámolni azzal a neoliberális megengedősséggel. amellyel kezelik a költségvetést. Az EU által „szentesített” 3%-os hiánymérték nem más, mint az öngyilkosok tudatos megsegítése.
A modern társadalmak megmenekülésének első számú parancsolata:
1. A költségvetési hiány bűn! Törekedj egy egészséges és biztonságos többletre!
Világossá kell tenni, hogy a kölcsönügylet nem gonoszság, hogy ésszerű üzleti lehetőség, amelynek segítségével mind a két érintett fél valamilyen méltányos előnyhöz juthat. Tipikus eset az, amikor egy magánszemély előbb akar jutni egy értékes ingósághoz vagy ingatlanhoz, mint ahogy megtakarította volna a hozzá szükséges pénzt. Hasonló a helyzet egy beruházó vállakozás esetében is. De egy olyan szervezet esetében, mint az állam, ez annyira ésszerűtlen és indokolatlan, hogy egyszerűen súlyosan hibás és erkölcstelen, röviden mondva: bűnös.
De miért lenne annyira ésszerűtlen és indokolatlan az állami kölcsönfelvétel? Legelőször azért, mert az állam folyamatos és igen tetemes bevétellel rendelkezik. Elemi gondossággal biztosítható, hogy működését pénzügyi zökkenők nélkül oldja meg, soha ne legyen szüksége forgóeszköz-finanszírozásra. Mindez valóban megoldható is lenne, ha a kötelezettségek nem írnák felül a jó szándékokat. Mert az állami alkalmazottak bérét és nyugdíjakat illik kifizetni, illik biztosítani az oktatás, egészségügy stb. kiadásait stb. Ez magától értetődik, de egyáltalán nem kérdőjelezi meg az első parancsolat érvényesíthetőségét. Nem kell más, mint korrekt – és ha kell: bátor – tervezés. Ha az állam gondoskodik a társadalmi igazságosság érvényesítéséről, a társadalom minden esetleg szükségessé váló áldozatot kész lesz elfogadni.
Ami a költségvetési tervezést illeti, a Változó Világ Mozgalom évekkel ezelőtt javasolt olyan mechanizmust, amely maximálisan biztosítja az optimális egyensúlyt.
Az állami kölcsön elvi kizárásának van egy másik – kifejezetten elvi – oka is. Ez pedig annak az érvnek a tarthatatlanságából fakad, amely szerint jogosak – és kölcsönökért kiáltanak – az állam fejlesztési szándékai. Az államnak igenis legyenek fejlesztési szándékai, és fejlesszen is. De gondoljunk bele: az állam örök képződmény, mert szerencsére örökkön örökké vannak emberek. Így örökké fejleszteni indokolt. De ha ez csak kölcsönből menne, akkor két lehetőség kínálkozik: vagy örökké újabb és újabb kölcsönöket vesz fel az állam, vagy egy fejlesztési időszak után beiktat egy fejlesztésmentes időszakot, amikor az előző időszak terheit kellene ledolgozni. Világos, hogy az első esetben abba a helyzetbe kerülnénk, amelyben most vagyunk, a második esetben csúnyán kiszútnak egyes nemzedékekkel, amihez az államnak bizonyosan nincs joga.
Egy megoldás marad, és ez lehetne a második parancsolat:
2. Az állam kizárólag saját forrásból fejleszthet.
Hozzá kell tenni, hogy ehhez nem az kellene, hogy az állam hosszú ideig gyűjtsön pénzeszközöket egy-egy komolyabb fejlesztéshez, mert a pénz „pihentetése” sem feltétlenül gazdaságilag okos dolog, hanem inkább szelektív tervezze a fejlesztést.
Ezek az alapigazságok, amelyek segítenek megérteni az államadóság mechanizmusait.
De a legnehezebb hátra van: hogyan kellene ezeket az irdatlan tartozáshegyeket felszámolni? Ha erre a társadalom sürgősen nem talál megfelelő mechanizmusokat, brutális forradalmak sora kezdődhet – és talán hamarabb, mint bárki is gondolná. Görögország legközelebb van a szakadékhoz, de Olaszország és Spanyolország sincs biztonságban. De ahogy szokott lenni, könnyen megeshet, hogy meglepő helyen borul fel az első dominó.
Rossz belegondolni, mit fognak csinálni szegény hitelezők, ha holnap reggel a népek felébrednek, és visszavágják azt a sok ezermilliárd dollárt, amely jelenleg elképesztő kamatokat hoz nekik!
 Változó Világ Mozgalom


* * *


2015. június 3., szerda

5% jobb célra

Egészségügyi rendszerünk meglehetősen súlyos problémáival sokan szembesülnek. De nem kevesen vannak, akik számára a találkozás az egészségüggyel szörnyű, embertelen élmény.
Ebbe nem szabad belenyugodni. Nincs jogunk beletörődni! Különösen, ha jól tudjuk, hogy ma a tudomány és a technika bármely konkrét feladatot meg tud oldani – megfelelő források biztosítása esetén.
Hát biztosítsunk forrást arra, hogy a 10 legfájdalmasabb orvosi eljárásra a tudósok és a technikusok jövőre találjanak jobb, emberségesebb megoldást.
Egy ilyen pályázatra kellene átcsoportosítani a 2016 évi költségvetésben a honvédelmi költségvetés 5%-át.
Ezzel a hon nagy csatát nyerne!
Változó Világ Mozgalom* * *