2014. december 31., szerda

Boldog 2015-öt!

A Változó Világ Mozgalom (VVM) örömmel és reménnyel nyugtázza A Változó Világ könyvsorozat legújabb kötetének, „A civilizáció” megjelenését.
Ez a kiadvány nem csak egy figyelemre méltó kísérlet az emberiség útjának bemutatására az ismeretterjesztés keretében, hanem beavat három rendhagyó munkába: beavat a Változó Világ Mozgalom, az Emberhit és az Életútmutató születésébe. Ezek még alig ha dicsekedhetnének történelemmel, de kevés olyan ügy van ma, amely ennyire beágyazva lenne a történelemben.
Ezzel „A civilizáció” nem csak egy szokásos olvasmány, hanem egy fontos kiáltvány is. Üzenete együtt érkezik 2015-tel. A VVM hisz abban, és dolgozni fog érte, hogy ez az üzenet minél több emberhez jusson el.
„A Földet újra paradicsommá, örök emberi paradicsommá kell tenni. Humanizálni kell a munkát, a termelést, a fogyasztást, a környezetet, az intézményeket, a jogot. Mindez viszont vállalható és elérhető, ha a tudás, a közösség és az öröm alapeszmévé vált a társadalomban… Egyre erősebb a gyanú, hogy a földi civilizáció embere csődöt mond. De a civilizáció mélyében ott élnek más, igaz emberek is. Kik azok? A legenda szerint ezt Isten sem tudja, talán ők maguk sem… Talán legenda az egész? Nem, ez nem lehet a véletlen műve. Ez a legenda a civilizáció műve! Egyre erősebb a gyanú, hogy végül is nem a szeretet, a szépség vagy hasonló nemes eszmény váltja meg a világot, hanem az igaz ember színre lépése! Ez a történelem által feladott lecke.”

Boldog 2015-öt!


* * *

Az új népi Magyarország új alkotmánya

A Változó Világ Mozgalom (VVM) megítélése szerint 2014 különösen nehéz és bonyolult év volt.
Az ukrajnai konfliktus, az Iszlám Állam felbukkanása és az Ebola-járvány jól érzékeli a világproblémák globális és komplex jellegét. Közben az ellentétek, a konfliktusok, az igazságtalanságok gyorsuló ütemben tovább mélyülnek. A békétlenség tovább nőtt az országok között ugyanúgy, mint az országokon belül is, Amerikától Kínáig, Magyarországon is.
Hiába győzött a rendszerváltás óta másodszor is az éppen regnáló politikai erő, a mélyen megosztott társadalom egyre jobban sodródik világos célok, koncepciók nélkül. A többség bizonytalan. Az idősebb nemzedékek megfosztottak és megalázottak, a fiatalabbak magányosak és megvezetettek.
Súlyos, akár polgárháborús állapotok fenyegetnek, számtalan hazai vagy külföldi forgatókönyv szerint. Sokan harci tervekkel, vagyis a tűzzel játszanak. Most pedig nem harci tervekkel, hanem a társadalom újjászervezésével kellene fordítani sorsunkon. Egy új Magyarország, egy új népi köztársaság megalkotása, megalkotmányozása a feladatunk!
A közérdek és az igazságosság elsősége, a hatalom valóságos megosztása és ellenőrzése, a tudomány és más szférák beemelése a hatalomba, az emberi szellem legnemesebb eszméi révén megnyithatjuk az utat egy szebb jövő felé. Éspedig úgy, hogy a nagy célok elvont ismételgetése helyett egy műhelybe tömörítjük a felelős erők képviselőit, és aprólékos munkával kidolgozzuk egy új jó alkotmány tervezetét.


* * *

2014. december 29., hétfő

Informatika és internet

A Változó Világ Mozgalom (VVM) elfogadhatatlannak tartja az informatika jótékony hatásának, forradalmi lehetőségeinek szabotálását.
Ebben sajnálatos módon a hatalmi és a gazdasági érdekek valóságos versenyt futnak. Döbbenetes – és beszédes – példa erre az üzleti óriások email-kezelése. Még az informatikai szolgáltatások értékesítéséből élő egyik legnagyobb cég is nyíltan vallja: nem hajlandó emailt (!) fogadni a lakosságtól, csak és kizárólag saját üzenetküldő rendszerén keresztül (közben az üzenet befogadásának kegyéért elvárja – számos egyéb személyes adatán túl – a beküldő email-címét, kétszer begépelve).
Az ésszerűség azt diktálja, hogy ma már az internet használatát alapvető emberi jognak tekintsük. Az ésszerűség továbbá azt is diktálja, hogy az informatika és internet forradalmi lehetőségeiből az egész társadalom igazságosan részesedjen, közvetlenül is, közvetve is.
Közvetlen haszna lenne a társadalomnak, ha akadálytalanul jutna minden rendelkezésre álló – és rendelkezésre bocsátandó – tudáshoz, információhoz, kultúrához, segítséghez, ha megvalósulna a valóságos társadalmi konzultáció.
Közvetett haszna lenne, ha az informatika fejlesztése révén felére csökkenne a közigazgatás költsége, és főleg, ha tisztábbá válna a társadalom hangja, hatékonyabbá visszajelzése.
Az államok eddig sajnos csak az informatika titkosszolgálati és katonai jelentőségére ébredtek fel. Ideje lenne felismerni, hogy igazi jelentősége békés és össztársadalmi.


* * *

A békéért

A Változó Világ Mozgalom (VVM) újra, és újra figyelmeztet: világunkban nem csökken, ellenkezőleg, növekszik a háborús veszély.
Az elmúlt évezredek a szűnni nem akaró birodalomépítési kísérletek története. A birodalom természete mindig ugyanaz: mindent leigázni, ami az útjába kerül, vagy azt másképpen pacifikálni a maga paxával. És amikor minden apró vadat felfalt maga körül, a birodalom elkerülhetetlenül szembetalálja magát egy másik birodalommal. Ekkor viszont a pusztítás még iszonyatosabb.
Ez az iszonyat a 2. világháborúban olyan méreteket öltött, hogy ez egy példa nélküli békemozgalmat hívott életre az ötvenes és a hatvanas években szerte a világon. De a hatalmas és szívós birodalmi erők lassan felőrölték a haladás és a béke erőit. Ma már csak egy kívülről-belülről manipulált, zömében korrupt média kozmetikázza-hamisítja a valóságot, harsogja a birodalmi pacifikációk nagyszerűségét és sikereit. Közben szinte minden nagyobb állam feljogosítva érzi magát, hogy éljen katonai eszközökkel, hol elrettentés, hol leplezetlen nyomásgyakorlás céljával. Politikai és gazdasági érdekükben semmilyen provokációtól, de a nyílt háborútól sem riadnak vissza. Az „opciók” között pedig „minden” benne van.
Halaszthatatlan, kiáltó szükség lenne egy új hiteles békemozgalomra, de a fő cél csak egy világkormány létrehozása lehet. Egy erős és hiteles békemozgalom ezt képes lenne elérni.
Űzzük el a Földről a háború kultuszát, építsük fel a béke kultuszát! Így elűzhetjük magát a háborút, és felépíthetjük a béke világát.


* * *

2014. december 24., szerda

A korrupciónak nevezett rákfene

A Változó Világ Mozgalom (VVM) mélyen elítéli a korrupció minden formáját, és mélyen elítéli a hatalom tétlenségét ezen a téren.
A korrupciónak, a rákbetegséghez hasonlóan több formája van, így nem létezik ellene egy egyetlen csodagyógyszer, de minden egyes fajtájának legyőzéséhez találhatók hatékony módszerek.
A – mind anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban – legnagyobb kárt a közpénzek korrupt felhasználása okozza. (Ebbe a körbe kellene sorolni a közvagyon és a koncessziós jogok korrupt értékesítését is.) Ezt nagy mértékben orvosolhatja a közbeszerzési és az értékesítési versenyek elbírálásának átengedése a bíróságokra, megfelelő jogi és intézményi környezetben, fokozott nyilvánosság mellett.
A kisebb értékű – közbeszerzési pályáztatás nélkül adandó – megbízásokat viszont csak külön minősített vállalkozások kaphassák, amelyek vállalják a fokozottabb nyilvánosságot.
A nyilvánosság egyébként is egy rendkívül hatékony eszköz, az élet minden területén, így azt folyamatosan és következetesen erősíteni kellene. Különösen fontos és hatékony lenne, ha kötelezővé tennék minden megrendelt tanulmány leadását a megfelelő levéltárba, azokat kutathatóvá téve. Ezt az üzleti életben rendelt tanulmányokra (pl. a Magyar Telekom montenegrói tanulmányaira) is érvényesíteni kellene.
Felbecsülhetetlen az az erkölcsi kár, amely a megvesztegetett hivatalos személyek okoznak. Ezt a sok ezeréves hagyományt felszámolni nem tudná, de üzenete – és ezáltal valamelyes nevelő hatása is lenne annak, ha a közszolgák és miniszterek szerény és zseb nélküli egyenruhát viselnének.


* * *

2014. december 22., hétfő

A bankvilág megreformálása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) megérti a bankokkal szembeni ellenérzéseket, de mint általában a kritikátlan kritika és a sztereotípiák nem segítik elő a problémák megoldását. Különösen visszás pedig, amikor a hatalom mutogat ujjal a bankokra.
A pénzvilág működését alapjaiban meg kellene reformálni, de ez kétségtelenül olyan feladat, amely a mai globalizált világban meghaladja egy állam lehetőségeit. Ezzel együtt Magyarországon a bankadónál is bátrabb újításokra lenne szükség.
Elvi okokból különösen fontos és aktuális lenne például egy szigorú összeférhetetlenségi rendszer kialakítása. Ennek értelmében meg kellene tiltani a banki vezetőknek, hogy saját bankjuk kivételével tulajdonrészt birtokoljanak üzleti vállalkozásokban, továbbá, hogy vállaljanak állást, megbízást, tagságot vezető szervekben (elnökségekben, kuratóriumokban, felügyelő bizottságokban stb.).
Történelmi okokból viszont ma Magyarországon az is különösen fontos és aktuális lenne, hogy a bankvilágot – külön adóztatás, valójában koncepciótlan kizsigerelése helyett – vonják be az államadósság leépítésébe, elsősorban a külföldnek való tartozás belsővé konvertálásába.
Közben fontos lenne távlatban – és nemzetközi együttműködésben – megtervezni a bankrendszer alapvető átalakítását, amelynek kulcsszavai: a bankfiókok teljes önállósítása és a versenyhelyzet fokozása, a kereskedelmi és befektetési funkciók szigorúbb elkülönítése, a befektetési politika hatékonyabb társadalmasítása, bizonyos pénzügyi szolgáltatása „közművesítése”, a betétesek felruházása komolyabb ellenőrzési és bizonyos tulajdonosi jogokkal.


* * *

2014. december 20., szombat

Újra az államadósságról

A Változó Világ Mozgalom (VVM) érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarország, egy súlyosan eladósodott ország parlamentje – nyilvánvaló kormányzati hatásra – hiánnyal tervezett állami költségvetést fogadott el.
A VVM vallja: egy felelős állam nem engedheti át az adófizetők pénzét hitelezőknek. A világ számára jelenleg az államok nagy többségének tragikus eladósodása az egyik legnagyobb veszély. Sajnos, a jelenlegi kormány adósságcsökkentő politikája elveiben is következetlen (lásd az alkotmányban is szentesített 50%-os adóssági engedmény), gyakorlatában viszont hiteltelen, súlyosan aggályos.
Már az is hiteltelenné teszi, hogy folyamatosan deficites költségvetést javasol a parlamentnek, de azért is az, mert népszerűsége érdekében tett számos intézkedése tudatos felelőtlenséggel növeli a költségvetés közép- és hosszú távú terheit (magán nyugdíjpénztárak államosítása, árfolyamgát, babakötvény stb.).
Hiteltelenné és – ami még súlyosabb – reménytelenné teszi az államadósság lebontásának politikáját a kormányzat önnön nagyzása, ezzel együtt az újgazdagok úrizásának támogatása és védelmezése.
Sürgősen olyan fékeket kellene beépíteni az állam működésébe, amelyek megakadályoznák – és büntetnék –, ha egy kormány rosszabb költségvetési-vagyoni helyzetben adja át az országot, mint ahogy átvette. És ebben az értékelést nem a kormányzókra, hanem garantáltan független és garantáltan hozzáértő intézményekre kellene bízni.


* * *

2014. december 18., csütörtök

A pályakezdők foglalkoztatása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) mindig és következetesen hirdette a teljes foglalkoztatottság fontosságát, és azt, hogy ezt a parancsoló társadalmi szükségletet ésszerűen meg lehet oldani.
Különösen drámai és egyben felháborító a fiatalokat, a pályakezdőket sújtó munkanélküliség, amely egyes régiókban extrém méreteket ölt.
A társadalom képes és köteles lenne ezt minél előbb és radikálisan megszüntetni, éspedig törvényi eszközökkel. Ehhez nem kellene más, mint az egyetemi felvételhez hasonló rendszert kiépíteni, amely révén az adott tanévben végző – és tovább nem tanuló – nappali tagozatos diákok megpályáznák az ország munkáltatói által – kötelezően előírt pályakezdő munkaállásokat. Ezek egy évre szóló szerződésekkel kellene biztosítani, amelyeket a munkáltatók immár szabad belátásuk szerint hosszabbítanák meg.
Az elmúlt években a kormányzatok hol nyelvvizsgához kötötték az egyetemi oklevél kiállítását, hol önkéntes munka vállalásához az érettségi bizonyítvány kiadását. Mennyivel indokoltabb lenne elvárni a végzős diáktól, hogy a tanulmányainak megfelelő munkahelyen egy évig bizonyítson!

Nem kétséges, hogy egy ilyen rendszer keményen ütköztetné az oktatási struktúrát és a gyakorlati élet igényeit, és az előbbi alkalmazkodása mindig is éveket igényelne. Ezzel együtt a pályakezdők munkanélküliségének felszámolása óriási lépés lenne a jelenlegi társadalmi állapotok szanálásában.


* * * 

2014. december 16., kedd

Megfizetni az agyelszívást

A Változó Világ Mozgalom (VVM) igazságtalannak és felháborítónak tartja azt, hogy a gazdag országok mindennemű kártérítés nélkül csábítják el a szegényebb országok képzett embereit.
Nem kisebbíti az effajta nemzeti kizsákmányolás bűnös voltát az, ha azt hozzák fel, hogy a szegényebb országok emberei maguktól csábulnak el.
Egy dolog enyhíthetne ezen az igazságtalanságon: ha senki nem alkalmazhatna kárpótlás nélkül más államok által képzett embereket. Ez technikailag és informatikailag könnyedén megoldható. A nagy akadály csak a jelenlegi helyzet haszonélvezőinek önzése lehet.
A megoldás lényege az lenne, hogy a munkáltatók által a külföldön képzett munkavállaló után fizetett képzési hozzájárulás a munkavállalót képző államot illetné. (Bizonyára az alap- és a szakképzés után járó összeget az illető oktatási rendszer valamilyen központi alapjába, de az egyetemi képzés után járó összeg címzetten a megfelelő egyetemnek kellene befizetni.)
Ehhez egy harmonizált képzési hozzájárulás rendszer, illetve megfelelő nemzetközi megállapodásra lenne szükség. Semmi kétségünk nem lehet, hogy ennek elérése különösen nehéz és hosszadalmas folyamat lesz, de fontos lenne harcolni ezért. Ezzel együtt világossá kellene tenni, hogy egy ilyen harmonizáció és megállapodás hiányában is a korrekt államok önkéntesen is eljárhatnának ebben a szellemben.

Mi több, elvárható lenne, hogy minél gazdagabb egy ország, annál jobban toldja meg ezt a normatív kárpótlást.

* * *.

2014. december 7., vasárnap

A reklám rendszabályozása

A Változó Világ Mozgalom (VVM) fontosnak és aktuálisnak tartja a reklám megfelelő rendszabályozása.
Érthető, hogy nem csak a szakma, hanem a széles közvélemény is komoly fenntartásokkal, indokolt gyanakvással fogadta a minden érdemi előzetes egyeztetés nélkül kivetett reklámadót. Ez a kormányzati intézkedés valóban aggályos. Gazdasági vonatkozásban sarc, politikai vonatkozásban csapás a médiára, különösen annak független intézményeire.
A reklámot pedig lehet, és szükséges adóztatni, korlátozni és szabályozni, de csak is világos és ésszerű társadalompolitikai célok érdekében.
A reklám adóztatásának fedezetet kellene szolgálnia a folyamatos és korszerű fogyasztóvédelmi tájékoztatásra és ismereterjesztésre, e mellett a kis és közepes vállalkozások reklámlehetőségeinek bővítésére.
Itt az ideje, hogy az állam erélyesen lépjen fel az agresszív, mindent eluraló reklám visszaszorításáért, a köztér kommunikációs szennyezése ellen.
Végül itt az ideje, hogy az állam erélyesen lépjen a reklámok tartalmi rendszabályozásában. A túlzott, szükségtelen fogyasztás visszaszorítása korunkban sorsdöntő. Be kellene tiltani mindenfajta álságos akciót, kedvezményt, az öncélú, presztízs fogyasztást.* * *