2015. augusztus 7., péntek

Népvándorlás – Reflexek és alternatívák

A közhatalom részéről ritkán szoktunk tapasztalni felelős és bölcs reakciókat, és ami különösen nyugtalanító: minél jelentősebb problémával találja szembe magát a társadalom, annál kevésbé felelős és bölcs a közhatalom reakciója.
Látványosan mutatkozik meg ez most a legújabb népvándorlás kezelésében.
Döbbenetes és botrányos a közhatalom embertelensége, gátlástalansága, cinizmusa. Döbbenetes és botrányos, hogy ez többé-kevésbé a fellengzős elveket valló EU minden tagországára érvényes, de egyetlen nemzetközi intézmény sem jeleskedik, a leginkább érintett Európai Unió pedig a legkevésbé.
A problémát régen kellett volna elvi alapokon hosszú távra megoldani, és erre vonatkozóan a Változó Világ Mozgalom tíz évvel ezelőtt javasolt rendszer megfelelő kiindulópont. Ez a feladat ma még sürgetőbb, de a szomorú realitás az, hogy jelenleg ilyen átfogó megoldásra a nemzetköziségnek nincs elegendő ereje.
Jelenleg a gyakorlati intézkedések egyszerűbb szintjén kellene fordulatot elérni. És ebben az egyik legfontosabb cél az lenne, hogy a közhatalom reflexszerű embertelensége és rendpártisága helyett a felelősség, az ésszerűség és a szolidaritás kerekedjen felül.
Talán elegendő, ha egy összefüggésre mutatunk rá, hogy a közhatalom is, a közvélemény is felismerje a fordulat tétjét. Ez pedig a következő: a jelenlegi közhatalmi politika a migránsok tömegeit egyenesen és menthetetlenül a szervezett bűnözés karjaiba kényszeríti, ezzel pedig bizonyára az esetek 90%-ában egy életre szólóan nyomorba, kiszolgáltatottságba – és ezek után törvényszerűen: gyűlöletre – kárhoztatja az áldozatokat. És az áldozatok nem elsősorban a bűnözőket, hanem a közhatalmat, sok esetben a közhatalom állampolgárait, nem tartva számot, ki volt cinkos, ki nem.
Változó Világ Mozgalom


* * *