2016. november 29., kedd

A nyilvánosság védelmeNincs szólásszabadság ott, ahol nincs szóláslehetőség.
Ugyan az utca mindig és mindenki számára adva van, de csak becstelen ember és becstelen hatalom intézheti, hessegetheti el a problémát ilyen olcsó cinizmussal.
A szólásszabadság önmagában is egy alapvető érték, de egyben meghatározó feltétele, kelléke magának a szabadságnak, nem kevésbé az igazságosságnak, ezért állapota jelzésértékű. Ahol gond van a szólásszabadsággal, ott nagy gond van magával a szabadsággal, magával az igazságossággal..
A szólásszabadság „intézményrendszere” a széles értelemben vett nyilvánosság. A Változó Világ Mozgalom (VVM) úgy értékeli, hogy Magyarországon hosszú ideje és egyre nagyobb ütemben visszaszorul a nyilvánosság.
   A nyilvánossághoz hozzátartoznak a közösségek, szervezetek, a klubok, a kocsmák, a közterek, a Hyde-parkok, de kétségtelenül meghatározó szerepet játszanak a közvetítő csatornák, a médiák. A rendszerváltás pillanatához képest ma ezerszer annyi média létezik, az azóta megjelent internetről nem is beszélve. Ez viszont semmilyen minőségi javulást nem hozott, ellenkezőleg. Egyrészt az egyik irányba egyre kétesebb „tartalom” ömlik, másrészt a másik irányba (amikor külső szereplők keresnek bármilyen jellegű nyilvánosságot, véleménynyilvánítási, közlési, de akár hirdetési szándékkal) szűk és kis (vagy éppenséggel semmilyen) hatékonyságú lehetőségeket találnak. Az esetek nagy többségében ezeket is a posztmodern világ új pestise, a trollok dugaszolják el.
   A hatalom tartozik a társadalomnak egy széles és sokrétű programmal, folyamatos munkával a reális nyilvánosságért, akár kezdve azzal, hogy már az általános iskolában kellene tanítani a megszólalás kultúráját, technikáit és felelősségét. A nyilvánosság sajátos területeit felsorolni is nehéz, csak néhány példát említünk: mindennél többet érne a kistermelők számára egy hatékony országos bemutatkozási fórum.
   A nyilvánosság érdekében a hatalomnak jó jogalkotással, kutatások és fejlesztések támogatásával, jól felépített koncessziók adásával és egy sor további eszközzel kellene cselekednie.
Nem kisebb a felelőssége az érintett szakmáknak: tudomány, politika, média, civil szféra. Ezek ma is hiperaktívak a médiavilágban, csakhogy minden jel szerint a médiafáktól nem látják az erdőt, vagyis a nyilvánosság valóságos agóniáját.
Ez pedig a végletesen atomizálódó társadalmunk számára kétszeres baj, tragédia.

Változó Világ Mozgalom


* * *

2016. november 6., vasárnap

Hát akkor a társadalom!

A nyugdíjasok nagy többségének anyagi helyzete méltatlan. A fő felelősséget ezért a helyzetért a hatalom és a politika viseli, de ez nem mentesíti a társadalmat az őrá eső felelősség alól, még kevésbé szünteti meg ennek a helyzetnek torzító, mérgező hatásait lelki egészségünkre, önmegbecsülésünkre.
Az elmúlt évtizedekben minden választás előtt minden párt hangzatos vállalásokat tett, ígértek már 13., sőt 14. nyugdíjat is, mégis itt tartunk, éspedig a legnagyobb bizonytalanságban a távolabbi jövőt illetően.

Fontos lenne, hogy a társadalom ebben a kérdésben is tegyen önállóan egy – akár kis – lépést a helyzet jobbítása érdekében.
Ilyen tett lehet egy társadalmi összefogás egy 13. nyugdíj biztosításáért.
Ehhez a kormányzat részéről nem kellene több, minthogy a Nyugdíjfolyósító igazgatóság nyisson egy elkülönített számlát, amelyre az év novemberében bármely természetes vagy jogi személy befizethet tetszőleges összeget, az Igazgatóság pedig decemberben ezt nyugdíjarányosan szétosztja a nyugdíjasok között. Mindenki ráeső részét a decemberi, 12. nyugdíjjal együtt kaphatná, elkerülendő a többlet adminisztráció és költség.
Közben a kormány számára nem lenne tiltva az összegyűjtött pénzt megtoldani egyes költségvetési megtakarításokból, többletbevételekből, tartalékokból.
Így november válhatna az idősek megbecsülésének szorgalmi időszakával. Civil és más szervezetek szervezhetnének külön pénzadománygyűjtő koncerteket, rendezvényeket stb.
Előnyös lenne, ha ezt a kezdeményezést megfelelő mértékben szabályozást kapna a törvényhozástól és a kormányzattól, de jó lenne, ha meghatározó maradna az akció társadalmi összefogás minősége.
Változó Világ Mozgalom


* * *