2018. szeptember 30., vasárnap

Mi vár a civil világra?


Jobb sorsot érdemelne a civil világ.
Mondhatni: ki nem? Lehetne szkeptikusan, vagy akár cinikusan kérdezni: ez a civil világ?
Lássuk az első kérdést. Miért lenne – hihetetlenül – fontos, hogy a civil világ jobb helyzetbe kerüljön. Nos, azért, mert a civil világ az állammal szemben jóval közvetlenebbül képviseli a társadalmat, folyamatosan. Bizonyos értelemben még azt is lehetne mondani, hogy a civil világ maga a társadalom. Külön aktualitást és jelentőséget ad ennek az előnynek az a drámai folyamat, amely az egész világos, hazánkban is megfigyelhető: a demokratikus jogállam torzulása, csúszása egy új autoriter modell felé. Ebben a helyzetben sorsdöntő lenne, ha kialakulnának új autonóm hatalmi ágak. Erre a szerepre már most is kiválóan alkalmas a tudomány, a civil világ, de maga a gazdaság is. Több szempontból éppen a civil világ van a legkedvezőbb helyzetben ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a történelmi küldetést.
De ez a legkedvezőbb helyzet távolról sem annyira kedvező. Ezért egy komoly komplex programot kellene összeállítani közös munkával, utána pedig határozottan, bátran és okosan harcolni a program sikeréért.
A rigorózus jogi szabályozás következtében ma Magyarországon 10 ezres nagyságrendű a civil szervezetek száma, ami elkeserítően kevés: három településenként. De még ezeknek a helyzete sem könnyű, kivéve azt a néhány százalékot, amely a kormánytól vagy külföldről kapnak – akkor viszont gyakran bőkezű – ellátmányt. Az óriási többség, talán a civil szervezetek 90%-a is szinte „levegőből él”. Fojtogató filléres gondjaikon négy ponton lehetne, és kellene sürgősen segíteni.
- Az államnak normatív formában – kizárólag alaptevékenység javára – meg kellene téríteni a civil szervezetek áfa-költségeit.
- Az államnak – ingyenesen vagy legfeljebb jelképes összegért – biztosítania kellene elektronikus könyvelést a civil szervezetek számára.
- A MNB-nek köteleznie kellene a bankokat kifejezetten civil szervezetek igényeire szabott számlacsomagok kialakítására, így valós versenyhelyzetet teremtve.
- Az államnak köteleznie kellene az internet-szolgáltatókat kifejezetten civil szervezetek igényeire szabott számlacsomagok kialakítására, így ezen a téren is valós versenyhelyzetet teremtve.
Ezek az intézkedések nem igényelnének jelentős költségvetési források, de döntő segítséget jelentenének ahhoz, hogy a civil szervezetek akkor is hatékonyan és stabilan működhessenek, ha erőforrások szinte kizárólag a tagok és önkéntesek lelkesedése és önzetlen munkája (amely nem használható a kötelező banki és könyvelési költségekre).
Közben az állam nagyságrenddel jelentősebb intézkedéseket is hozhat a közösségi tevékenység erősítése, kiterjesztése érdekében. Példaképpen szolgáljon itt a Változó Világ Mozgalom egy régebbi javaslata: törvénnyel kellene kötelezni a kereskedelmi központokat (plazákat) arra, hogy hasznos területük legalább 10%-át civil szervezetek részére ajánlják fel, a bérleti díj 10%-áért (mindezt korrekt és ésszerű rendszer szerint).
Végül az elején feltett második kérdésre is fontos kitérni. Nem szabad idealizálni a jelenlegi civil szférát. A kép rendkívül vegyes. Sok a példamutató, és nem kevés az aggályos, visszatetsző gyakorlat. Csakhogy erre nem a civil szféra szigorúbb ellenőrzésével, sanyargatásával kell válaszolni, hanem a működési feltételek javításával, és főleg a nagyobb nyilvánossággal, az önmegtisztulási folyamatok, a társadalmi felelősségtudat erősítésével
Sok és fontos feladat vár mindenkire, a tenni akaró magánembertől az államig, de – ebben a témakörben – a „vezető szerep” értelemszerűen magára a civil világra vár.
A Változó Világ Mozgalom folyamatosan igyekszik szolgálni ezt a programot is, kész megerősíteni szerepvállalását. Ennek keretében létrehoztuk a Változó Civil Világ zárt csoportot a Facebookon, amely nyitva áll minden civil szervezet képviselői előtt, valóban szabad és független fórumként.
Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!


* * *

2018. szeptember 16., vasárnap

Szabad és boldog nép – Harc és program


Jogunk van, hogy szabad és boldog nép legyünk.
Ez igaz, fontos és nemes.
De tudnunk kell, hogy a nép szabadságát és a boldogságát senki nem hozza házhoz. Ezért a szabadságért és boldogságért a népnek harcolnia, nap, mint nap harcolnia kell. Harcával válhat méltó a szabadságra és a boldogságra.
Igen, csak annyit mondhatunk, hogy válhat. A jó nem áll elő könnyen.
Mi határozza meg esélyeinket?
Szabaddá a szabad tudás és a szabad munka, boldoggá.
A boldogság képletét pedig fölösleges várni másoktól. Ismerd meg önmagadat, találd meg helyedet a nép harcában, a neked való jó közösségekben, élvezd a jót és minden örömet, a boldogság magától jön.
És tudd: a Változó Világ Mozgalom nem csak mond szép és bölcs dolgokat, hanem konkrét programokat kínál.

Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *