2020. július 18., szombat

Egészségvédelmi fordulat

Minden eddiginél nagyobb szükség lenne fordulatra az egészségügyben.

Jól látható több kiemelt feladat.

Az egyik ilyen az orvosi segítség ősidők ismert árnyoldala: a várokozás. Ez ma már elfogadhatatlan körülményeket jelent nem csak a sürgősségi osztályoknál, de a legtöbb rendelésnél is. Közben a mai kommunikációs eszközök lehetővé teszik, hogy a páciensnek ne kelljen órákig várnia zárt és zsúfolt folyosókon.

Egy másik radikális újítás lenne az online konzultáció lehetősége. Ezt a hét minden napján 24 órán keresztül kellene biztosítani. A modern technika, beleértve a sokat emlegetett MI segítségével ez a segítség egyre hatékonyabb lesz, de már most is a személyes megjelenések negyede-harmada fölöslegessé válna.

Egy harmadik feladat lenne fordulatot elérni az egészségügyi és orvosi ismereterjesztésben. Ilyen jellegű anyagokkal a könyvpiac és az internet jelenleg is tele van, de ezeknek az anyagoknak többnyire kereskedelmi funkciójuk van, minőségük kritikán alúli. Ebben nem annyira az államnak, mint a szakmának és a tudománynak kell hatékonyan és felelősséggel fellépniük. Például olyan wiki-típusú egészségügyi-orvosi portált kellene létrehozni, amelyet hasonlóképpen szabadon, de csak orvosok és más habilitált szakemberek írhatnának. Ez a fajta fordulat nem csak a személyes megjelenések, de az online konzultáció akár felét is valóban fölöslegessé tenné.

Nagyon fontos lenne továbbá felismerni, hogy nem helyes grandiózus szuperkórházakat tervezni, hanem olyan kisebb pavilonokat, amelyek szigorúan és kizárólag saját parkokban épülhetnek. Ugyanis az egészéges környezet a legjobb gyógyító.

Végig gondolva ezeket, könnyű belátni, hogy a most is rendelkezésre álló eszközeinkkel igazi fordulatot, valóságos forradalmat érhetünk el az egészségvédelem területén.

 


* * *


2020. április 12., vasárnap

Tanulni, tanulni, tanulni


Válság, kijárási korlátozások, karantén? Annál inkább: tanulni!
2020 tavaszán Magyarországon 10 millió ember kényszeról otthon maradni, a négy fal között. Igaz, közülük 2-3 millió kénytelen munkába járni, de a fennmaradó 16 órában rájuk is érvényesek a frusztráló korlátozások.
Közben hasonló helyzetben van minden ország, vagyis 7 milliárd ember. Komoly kockázatot vállal az az ország, ahol nincs ilyen szigor.
A tragédia nagy, és bizonyosan még rosszabb lesz a helyzet, ha a pandémia következményei kiütköznek az élet más területein, leginkább a gazdaságban.
Mit kellene tenni, hogy enyhítsünk a helyzeten? Mit kellene tenni, hogy ne csak elviselhetőbb legyen a nyomasztó bezártság, hanem hogy járuljunk is hozzá a gyorsabb talpra állashoz, a válság utáni világ jobbításához?
Az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, az, ha intenzív tanulással hasznosítjuk az időnket.
Mindenki tanulhatná azt, ami fontos lesz számára a válság után.
Lehetne, érdemes tanulni:
- szakmai,
- műveltségi,
- jogi,
- orvosi-egészségügyi témákat,
- nyelvet,
- programozási nyelvet, informatikát.

Nem túlságosan reális, hogy az általunk ismert hatóságok, intézmények most kellő gyorsasággal reagálnának, de kötelességünk felhívni azokat erre.
Az illetékesek két módon tehetnének sokat azért, hogy egy széleskörű intenzív tanulás akár kisebb fajta csodát tegyen ebben a rendkivül nehéz időszakban. Egyrészt a hatalmas méretekben, többnyire meggondolatlanul szórt közpénz jó részét a tanuláshoz kössék. Fessen úgy a társadalom, hogy kényszerszabadság helyett tanfolyamra van küldve. Magyarán: kevesebb ingyen segély, sokkal több, nagyságrendekkel több tanulmányi ösztöndíj, tanulási jutalom kellene.
A másik feladat pedig szervező és ellenőrző lenne, hiszen a szükséges tanfolyamok nagyrészét elő kell készíteni, illetve a meglévőket adaptálni a mostani helyzet igényeihez.
És lehetne néhány kötelező tanfolyam is. Például a kis és közepes vállalkozók számára lehetne egy kötelező könyvelési tanfolyam. Mindenki számára pedig egy közegészségügyi tanfolyam.
Tanulni, tanulni, tanulni – egy életen át. Szerencsére ez lassan egy elfogadott jelszó lett.
Tegyük most ezt gyakorlattá.

Változó Világ Mozgalom


Támogatnád műhelymunkánkat, valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *

2020. április 4., szombat

Ismeretek és ismeretterjesztés


Természeti és társadalmi körülményeinkben külön-külön is annyi fenyegetés gyűlt össze az elmúlt évtizedekben, hogy joggal érezhetjük veszélyben a jövőt. Van-e esélyünk a túlélésre? Merre és miként kellene haladni? Mi a teendő?
A Változó Világ Mozgalom szerint nincs jobban ideillő szó, mint a felvilágosodás.
Ma már az ismeretek korlátlan tárával rendelkezünk. A tudomány pedig minden felmerülő kérdésre előbb-utóbb megtalálja a választ. Ezeket az ismereteket kellene terjeszteni, vinni mindenűvé, mindenkihez, kompetenssé tenni az embert.
Hatalmas, forradalmi mozgásnak, egy új mozgalomnak kellene megindulnia, két jelszó jegyében: önszerveződés és öntisztulás.
Az oktatás, a tudomány, a kutatás és fejlesztés, a kultúra, a média területén, a civil szervezetek világában, nem utolsósorban a közigazgatásban több százezer művelt szuverén ember él és tevékenykedik. Mindegyiknek lenne esélye hozzájárulni az új mozgalomhoz.
Számukra a Változó Világ Mozgalom négy alapvető ajánlást fogalmaz meg:
Légy igényes! Ne elégedj meg silányságokkal vagy trivialitásokkal!
Légy kritikus! Leplezz le minden hamisságot!
Légy önkritikus! Tudd, hogy többre vagy képes!
Légy tevékeny! Gondolkodom, tehát vagyok. Cselekszem, tehát leszek!
A felvilágosodás terméketlen maradna folyamatos és széleskörű ismeretterjesztés nélkül. Érdemes azt is tudatosítani, hogy az ismeretterjesztés a leggazdaságosabb eszköz a közjó előmozdításában. Ez akkor is így van, ha az ismeretterjesztés hagyományos formájára, a könyvkiadásra gondolunk, de még inkább érvényes az ismeretterjesztés korszerű formái, az e-könyv és az internet esetében.
Az ismeretterjesztés támogatásában nagy felelősség hárul a közigazgatásra. Súlyos mulasztást követ el minden olyan hatóság, amely költségvetésének legalább egy ezrelékét nem ismeretterjesztő művek megíratására fordítja. A tudományos intézeteknél ennek az aránynak legalább 1% kellene lennie.
Óriási közfeladat lenne a kereskedelmi reklám, marketing és PR átalakítása profithajszoló rászedésből teljes értékű ismeretterjesztéssé. (Érdemes tudni, hogy a reklámra fordított évi 160-180 milliárd forint meghaladja a tudományos szféra költségvetését.)
A tudományos kormányzatnak tudatosabban és hatékonyabban kellene ösztönöznie az ismeretterjesztést, különösen annak önszerveződő és öntisztuló folyamatait. Számon kellene tartani, elvárni és díjazni nem csak a tudományos, hanem az ismeretterjesztő publikációkat is.
Ebben a Változó Világ Íróiskolája példamutató szerepre törekszik.
Hasonló feladat vár az oktatási rendszerre is. A szakdolgozat-készítés valójában egy tömeges íróiskola, amely jelenleg gyenge hatékonysággal működik. A szakdolgozat-készítés az életen át tartó tanulás gerincévé is tehető, teendő. Elemi elvárás kellene legyen a közszereplők esetén.
Speciális szerep vár a hagyományos és az új, internet alapú könyvtárakra és könyvforgalmazókra. Egyre fontosabb lenne igazán igényes és intelligens válogatásokkal kielégíteni az érdeklődőket, különösen az ismeretszerzés esetében.
Reális és nagyszerű lehetőségek állnak rendelkezésre minden felelősséget érző ember, szervezet és hatalom számára. A Változó Világ Mozgalom mindenkit buzdít a cselekvésre, és mindenki számára, aki kész cselekedni, partner.
  


* * *