2024. március 29., péntek

Békét! Most, és örökre!

 

78 évvel Churchill hírhedt fultoni beszéde után – jelképnek is beillő módon szinte ugyanazon a hideg márciusi napon – Donald Tusk lengyel miniszterelnök újabb beszéddel fordult a hajdani Európa területén élőkhöz: „A boldog nyugalom ideje lejárt. A háború utáni korszak elmúlt. Új időket élünk, egy háború előtti korszakot.

Nem gonosz, aki egy szörnyű helyzetről megosztja a hírt. Gonosz az, aki a szörnyű helyzet ideológusává csap fel.

Az, hogy milyen időket élünk, rajtunk is múlik. Ne hagyjuk, hogy háború előtti bénultság és rettegés legyen a mi időnk, hanem a béke megőrzésének korszaka.

Ki állíthatja Immanuel Kantról, hogy buta idealista lett volna, az örök békét tervezve?

Nem balgaság, és nem idealizmus ma egy intelligensebb és gazdagabb világban még komolyabban tervezni a természetes örök békét.

Ám ez most, 2024-ben nem egy lelkesítő filozófiai feladat, hanem sürgős, élethalál politikai, össztársadalmi kihívás

Ezért:

Felhívás

Emberek!

Békeharcra!

Most, azonnal, mindaddig, amíg a béke ügye nem győz a világon!

Ne elégedjünk meg évente egy hivatalos békenappal és egy húsvéti béke menettel.

Legyen minden vasárnap a békeharc napja, sok millió békemenettel minden településen.

Keressétek, teremtsetek helyi kezdeményezéseket!

Vonjatok a békeharcba minél több becsületes embereket!

Keressétek és teremtsetek béke-jelképeket!

Egyebek mellett legyen a békeharc jelképe a P betű (Pax, azaz Béke)!

* * *

Az elmúlt évszázadokban a nemzeti felszabadító mozgalma jelszava „Patria o muerte!” („Haza vagy halál”) volt.

Ma az emberiség a kényszerű választása: „Paz o muerte!”, azaz Béke vagy halál!

Változó Világ Mozgalom

 * * *

 

2024. január 13., szombat

VVM MTI-OS-közleménye – Valuta-pluralizmus

 

Változó Világ Mozgalom (VVM) fontos társadalmi kérdésnek tartja a pénzügyi rendszert.

A pénzügyi rendszer mindenki, a magánembert, a gazdaságot, a társadalom egészét érinti. Annak egyik meghatározó eleme a törvényes valuta. A modern korban megszilárduló állami szuverenitás általánossá tette a „nemzeti” valuták használatát, ami maga után hozott egy igen bonyolult nemzetközi pénzügyi rendet. Sokak szerint forradalmi áttörést hozott ezen a téren a 20. század. A rövid életű gyakorlatilag virtuális „kliring rubel” után, a „brüsszeli bürokraták” kitalálták, és – igen vitatott – győzelemre vitték az eurót, az európai valóságos közös valutát.

 Az euró megjelenését az érintett népek (franciák, németek stb.) fájdalmasan élték meg, több dacos EU-tagország elutasította bevezetését (Nagy-Britannia, Svédország), mások sokáig nem bizonyultak „méltónak” bevezetésére, még mások bizonytalanul kivárnak. Közben arra is akadt példa, hogy valaki (CrnaGora) önkényesen vezette be.

 A nagy gond nem a népek érzelmi viszonyulása, hanem az, hogy a közös valuta óhatatlanul elvesz egy jelentékeny részt az állam pénzügyi, gazdasági és politikai szuverenitásából.

Volna-e erre megoldás? Azt kell mondani, hogy a mai elektronizált világban semmi akadálya nem lenne nemzetközi, nemzeti, települési és másmilyen ésszerű valuták békés egymás melletti élésének. Ez egy hatalmas innovatív lehetőség, amely hatékonyan védhet a pénzügyi függőség ellen, és nem utolsósorban kiszoríthatná az egyre nagyobb gondot jelentő kriptóvalutákat.

 


MTI-OS közlemény


* * *

 

2023. december 29., péntek

2024 elé

 

A Változó Világ Mozgalom (VVM) bizakodással tekint 2024 elé.

Fontos tisztában lenni, hogy igazán rendhagyó helyzetbe kerültünk 2023-ban. Mindenekelőtt olyan közel kerültünk egy harmadik világháborúhoz, amilyen közel 1945 óta még soha nem voltunk. Közben a világgazdaságot, amely eddig „csak” a recesszió szélén bukdácsolt, és a rég nem látott inflációt próbálja – igen mérsékelt eredménnyel – féken tartani, drámai és hosszantartó válság fenyegeti. Ugyanis a félvilág az eddigi világrend átalakításán dolgozik, és ez előre nem látható pénzügyi és ellátási zavarokat hozhat.

A természet sem kötött fegyverszünetet az emberiséggel. Új biológiai veszélyekre figyelmeztet a tudósvilág és az WHO is, de az orvostudomány és az egészségügyi rendszereink helyett fegyverkezésre és háborúkra költjük szerény erőforrásainkat. Rémülten éd fájdalmasan azt is tapasztaljuk, hogy a nagyrészt féktelen iparkodásunk nyomán felbolydult természet nem csak vírusait küldi ránk, de közvetlenül is odacsap városainkra. Könnyen lehet, hogy nem csak a déli konföderációt, de az egész civilizációt is „elfújja a szél”.

És ha már említettük a déli konföderációt: az USA az óta sem volt ilyen közel a második polgárháborújához, mint most. És ez nem csak azért van, mert Trumpnak kétesélyes a jövője: Fehér Ház vagy börtön. Jóval mélyebbek a gond gyökerei. Érik ugyanis egy világméretű „népi-urbánus” konfliktus.

Szerencsére, mint mindig, vannak a Földön jó erők is: felelősen gondolkodó és cselekvő emberek, rendet teremtő értékek, irányt adó eszmények, emberhit.

 


MTI-OS közlemény

* * *

 

2023. december 27., szerda

VVM MTI-OS-közleménye – A köz fórumai

 

A Változó Világ Mozgalom (VVM) szerint nincs társadalmi egyetértés értelmes eszmecsere nélkül.

A társadalmi egyetértést és összefogást nem jó misztifikálni, vagy üres frázisként használni. Mindenekelőtt be kell látni, hogy a teljes nézetazonosság illúzió, annak látszatát manipulatív vagy különösen erőszakos eszközökkel fenntartani tragikus. Ugyanakkor fontos alapelvekben és stratégiai kérdésekben döntő a társadalmi egyetértés. Az egyetértés pedig a megértésen, vagyis a másik megértésén keresztül jöhet létre, tartható fenn.

Polisz agora nélkül zord, szomorú hely. A modern társadalmak az agora vagy másképpen fórum modern formáinak sokaságát hozták létre a kávéházaktól kezdve a civil és tudós körökön át a politikai, kritikai, filozófiai stb. lapok ezreiig. Ezekben többnyire élénk, pezsgő, színvonalas, termékeny élet, diszkurzus folyt.

Mindezt elsodorta a „posztmodern” tárdalom „szociális” médiáinak ára (nagy területeken: szennyáradata). Utolsó mohikánok újra és újra próbálkoznak kis védett agórák és fórumok kialakításával, de a trollseregek mindenhova beszivárognak és mindent megrontanak.

Eközben a magyar társadalom rendelkezik egy nagyszerű „hungaricummal”: az MTI-OS. A lassan negyvenéves intézmény valóban szabad fórum egy széles kör számára. Érdekes tükre aktuális közállapotainknak, és roppant értékes dokumentumtár. Ideje lenne napirendre tűzni fejlesztését. Belőle egy igazi hiánypótló nemzeti „szociális média” lehetne.

 


 

MTI-OSközlemény

* * *

 

2023. december 8., péntek

Az iskolai lövöldözésekről

 

A Változó Világ Mozgalom (VVM) különösen megrendítő tragédiának tart minden újabb iskolai lövöldözést.

Sajnos világszerte történnek gyilkos lövöldözések vagy más hasonló támadások, de megdöbbentő és elkeserítő az, amikor gyerekek támadnak fegyverrel más gyerekekre.

De nem kevésbé rémisztő a társadalom reakciója az ilyen esetekre. Ez többnyire korlátozódik némi szörnyülködésre, a részletek „feltárására”, a biztonsági intézkedések megszorításának követelésére. A Gun Violence Archive (GVA) amerikai civil szervezet szerint 2022-ben világszerte 700-nál is több iskolai lövöldözés történt. Ezek közül 250 esetben volt halálos áldozat, 140 esetben pedig súlyos sérülést szenvedtek. Egy másik szervezet, a Small Arms Survey (SAS) szerint 2022-ben világszerte 1000-nél is több iskolai lövöldözés történt. Ezek közül 350 esetben volt halálos áldozat, 190 esetben pedig súlyos sérülést szenvedettek. Ezek az adatok azonban csak azokat az eseményeket veszik figyelembe, amelyekről hír érkezett. Nem lehet kétségünk, hogy a világ nagy részében a hasonló eseményeket eltitkolják.

Természetesen nem a statisztikák adják a probléma súlyát, hanem az, hogy modern társadalmaink torzok, és közben képmutatóak. Mentséget találnak a gyilkosok elmeállapotában, és nem hajlandóak belátni történelmi-civilizációs mulasztásukat: a meghatározó társadalmi mechanizmusoknak és politikáknak, jelesül az iskolának jó emberek nevelését kellene szolgálniuk. Ekkor a lövöldözések 99%-ára nem kerülne sor.

 MTI-OS

* * *

 

2023. február 10., péntek

Felhívás az IT világhoz

 

Az IT és a kommunikáció óriásai!

 

1. Biztosítsatok internetet a földrengések sújtotta területek számára!

2. Biztosítsatok smartphonokat a fedél, dokumentumok, pénz és minden nélkül maradt emberek számára. amelyek ideiglenes dokumentumként és pénztárcaként is szolgálhatnak!

3. Biztosítsatok olyan szoftvereket és szolgáltatásokat, amelyek segíthetik az egymástól elszakadt embereket, hogy megtalálják rokonait, barátait és hogy könnyebben átvészeljék a katasztrófa utáni nehéz időszakot!

 

Változó Világ Mozgalom

 * * *

 

2023. február 9., csütörtök

Reng a Föld

 

A Változó Világ Mozgalom (VVM) úgy látja: a tanítómester-történelem durván berúgta 2023 ajtaját.

A törökországi és a szíriai földrengés iszonyú tragédia, amely, ha nem lesz ébresztő a világ lelkiismerete számára, kétszeres tragédiává válik. A Föld vad ereje öt perc alatt több civilt és gyermeket ölt, mint a véres ukrán konfliktus egy év alatt. Kicsinységünket viszont nem több fegyverrel orvosolhatjuk, hanem több értelemmel és morállal.

Ostoba, bűnös és gonosz dolog katonai erőre pazarolni igen szűkös szellemi és anyagi forrásainkat. Minden egyes gondolatunk, minden egyes cselekedetünk, utolsó centünk is a békés ét és a biztonságot szolgálja!

500 éve I. Ferdinánd azt mondta: „Legyen igazság, vagy vesszen a világ!” Ma a világ urai azt mondják: „Vezessük mi, vagy vesszen a világ!”

Ébresztő, emberek! A dolgoknak másképpen kell folyniuk. Tudásunk már hatalmas. A tudomány és a technika mindent meg tud oldani. Az ember jó és okos lény. Csodálatos álmok, tervek és elképzelések inspirálhatnak minket. És most rázzanak fel jelenünk képei!

A fordulat nem lesz egyszerű és gyors, de ki kell kényszeríteni!

Az emberhit adjon erőt hozzá!

 


 

VVM OS-közleménye

* * *