2013. december 31., kedd

2014

A Változó Világ Mozgalom hiszi, és kívánja mindenkinek, hogy 2014-ben jobb legyen ez a nagy közös változó világ, és hogy erősebb, egészségesebb, boldogabb legyen ki-ki csodás önnön világa!
Hisszük, hogy jobb lehet, jobbá tehetjük a világot annak ellenére, hogy évtizedek óta nem kellett ennyi veszéllyel számolni, ennyire borúsan ítélni esélyeinket. Egy sor földi és civilizációs veszély fokozódik. Gondoljunk a haldokló világóceánra, Fukusimára, bűnös tétlenségünkre a természeti katasztrófák kezelésében.
Ennél is nagyobb veszély a pénzuralom, amely reménytelen adósszolgaságba taszította nem csak az emberek, de az államok többségét is. Közben folytatódik az emberi közösség töredezése, atomizálódása, faji, nemzeti, sőt családi szinten. Ez szétrobbantott egy sor államszövetséget, és folytatja a darabok darabolását, de jön Skócia, Wales, Katalónia, Baszkföld, Korzika, Bretagne kiválása. Sokan az EU és az euró szétrobbantását vizionálják. A népek táborokra, ezek frakciókra, emezek klikkekre, a családok szinglikre bomlanak.
Közben Nagytestvérek és Keresztapák mindenkiről mindent tudnak. De ez a tudás és ez a hatalom soha nem fogja legyőzni az egyszerű értelmes emberek tudását és hatalmát! És ha ezek az egyszerű értelmes emberek összefognak, felülkerekednek minden veszélyen, minden emberellenes mesterkedésen.
Ezért a Változó Világ Mozgalom hirdeti: A te tudásod a te hatalmad! És ezért jelszava: Tudás, közösség, öröm!
Jobb, boldogabb 2014-et kívánunk!

2013. december 9., hétfő

A meditációról

A magyar társadalom megosztott és súlyosan frusztrált. Romlik az élet minősége, egyre jobban terjed a durvaság és az agresszivitás. Ezekre a problémákra nem csupán tüneti, hanem fontos érdemi gyógyír a meditáció.
Ezt a technikát az elmúlt évtizedekben széles körben jól-rosszul megismerték, sokan alkalmazzák is. A Változó Világ Mozgalom mégis úgy tartja, hogy a meditáció még nem nyerte el azt a helyet, és nem kapja meg azt a támogatást, amely megilletné.
A meditációnak helye van mindenkinek mindennapjaiban. Különösen fontos a jó technikák népszerűsítése, a kapcsolódó szokások kialakításának előmozdítása. A hatékony meditáció elsajátításához az embernek hosszú időre, hosszú gyakorlásra van szüksége, hasonlóképpen, mint a nyelvtanulás esetében. A hasonlóság arra is vonatkozik, hogy nem lehet elég korán hozzáfogni tanulásához. Ezért különösen fontos lenne, hogy a meditálás ne csak az iskolában váljon fontos nevelő eszközzé, hanem már az óvodában kezdjék el gyakorlását.

Ezzel nem merülne ki a kormányzat felelőssége. A meditálás valóban mélyen egyéni, mondhatni intim igény és felelősség, de ezen a téren a közhatalomnak szerteágazó lehetőségei és kötelességei vannak, a sporttámogatáshoz vagy a dohányzásszabályozáshoz hasonló módon. Számos területen, illetve helyzetben kellene a meditálást megkönnyíteni, ösztönözni, vagy éppenséggel előírni (pl. a parlamentben, a fegyveres erőknél, a börtönökben).
Legyen több béke, bölcsesség és öröm életünkben!2013. december 6., péntek

A népszuverenitásról

A Változó Világ Mozgalom évekkel ezelőtt fogalmazott meg egy javaslatot a népszuverenitás tudatosítása és megnyilvánítása érdekében. Eszerint az országgyűlés ülésének megnyitásakor az ülést elnöklő jelt ad a népi páholy megnyitására, és felszólítja a képviselőket, hogy álljanak fel a nép üdvözlésére.
Régi hagyomány és alapvető jogállami norma, hogy az országgyűlés ülései nyilvánosak. Azokon tehát az ország bármely felnőtt állampolgára jogosult részt venni (amiről, sajnos, túl kevesen tudnak). Ezeket az „egyszerű” látogatókat nem szabad összetéveszteni a meghívott látogatókkal. A meghívott látogató vendég, az egyszerű látogató viszont saját elhatározásból él elidegeníthetetlen alkotmányos jogával, és így egyszerűségében tiszteletre méltó, mondhatni: szakrális módon jelképezi a népet. A nép pedig fölötte áll az országgyűlésnek, és erre fontos nap, mint nap emlékeztetni.
Több parlamentben a képviselők felállása bevett szokás. Néha ez a tiszteletadás spontán kifejeződése, nem ritkán protokolláris előírás. Igen visszás ezt látni modern köztársaságokban, ahogy például a francia nemzetgyűlésben. A hírek szerint hasonló irányba tervezik módosítani a magyar országgyűlés házrendjét is.
Hiba lenne erősíteni a hatalom tekintélyelvűségét, anakronisztikus arisztokratizmusát. Erősítsük inkább a népszuverenitás intézmény- és eszközrendszerét, nem utolsó sorban jelképrendszerét. Erősítsük a modern, demokratikus, köz- és néptársasági jogállamiságot!2013. december 1., vasárnap

Mindenkit várunk!

Újra eljött Advent, a várakozás szép ünnepe. Nagyszerű alkalom újra emlékeztetni a Változó Világ Mozgalom egy kezdeményezésére.
Mindenkit várunk. Minden új ember megszületése csoda.
Minden ember életében a legszebb várakozás saját gyermekének várása. Nagyszerű és fontos lenne ezt szakrális élménnyé nemesíteni.
Az, hogy ennek forgatókönyve kövesse-e az Adventét, avagy másmilyent célszerű kialakítani, legyen mindenki szuverén döntése. Az idő bizonyára népszerűvé teszi a legszebb példákat. Inkább a javaslat megértése érdekében rajzolunk le egy példát: amikor a pár megtudja, hogy szerelmükből élet fogant, hogy tehát szülők lesznek, szereznek egy adventi koszorút, és meggyújtják rajta az első gyertyát. A másodikat akkor, amikor lelkükkel vagy az orvostudomány eszközeinek segítségével először meglátják a magzat kontúrjait. A harmadik gyertyát akkor kellene meggyújtani, amikor meghallják a jövevény szívverését, a negyediket, amikor az megmozdul anyja szíve alatt.
Ez a bensőséges személyes várakozás nem csak ünnep, örömteli ünnep lenne, hanem egy újfajta részvétel a teremtésben. Új, kompetensebb, ezért boldogabb emberek teremtésében, egy új, boldogabb világ számára.

Várd örömmel a Te Fiadat! Az Ember Fiát! Az új Emberhit jegyében.