2015. június 27., szombat

Internet: Részesedés az ingyenes tartalom számára

A Változó Világ Mozgalom (VVM) már jó ideje megfogalmazta javaslatát az ingyenes tartalmat szolgáltatók részesítésére a tartalomfogyasztók előfizetési díjából.
Ez ügyben azóta sajnos nem történt semmi, bizonyára főleg azért, mert ez a javaslat nem jutott el a sok ezer, talán sok tízezer érintetthez, ami újabb példája a nyilvánosság gyorsuló enyészetének.
Ezért fontosnak tartjuk újra és újra ismertetni ezt – és alkalomadtán a VVM többi – javaslatát.
Javaslatunk lényege tehát az, hogy az internet előfizetési díjának egy kisebb részét (például 10-20%-át) szét kellene osztani forgalomarányosan azok között a hazai tartalomszolgáltatók között, amelyek megfelelnek bizonyos külön jogszabályi feltételeknek (regisztráció, hitelesített forgalommérés stb.)
Indokolt lehet még külön súlyozni a weboldalak közhasznúságát, reklámmentességét stb., de ennek elveit és kivitelezését egy reális szakmai konzultáció keretében kellene kialakítani.
Nem drágítaná-e meg ez a javaslat az internet használatát, ami netán veszélyeztetheti a szólásszabadságát, az információk szabad áramlását stb. Ez fölös, ha nem éppen demagóg érvelés. Ez a 10-20% távolról nem kellene, hogy azonos méretű internet-drágulást jelentsen. Másrészt éppen a tartalomszolgáltatók nagy részének kihagyása az anyagi forrásokból való részesedésből az, ami veszélyezteti a szólásszabadságot, az információ szabad áramlását biztosító „reális nyilvánosság” fennmaradását.
Változó Világ Mozgalom

* * *

2015. június 21., vasárnap

Az olvasás szolgálatába

A Változó Világ Mozgalom változatlanul egyik legfontosabb küldetésének tartja az olvasás népszerűsítését. Bízunk páratlanul széles programunk lelkesítő erejében, és várunk mindenkit, aki lát abban a maga számára is vonzó és vállalható feladatot.
Programunk fejezetei:
Tegyük az olvasás évszázadává a 21. századot (A VVM kezdeményezése)
Napi egy óra olvasás az általános iskolában (A VVM kezdeményezése)
Az olvasó napló népszerűsítése
A családi felolvasás népszerűsítése
Ezeket olvastam, ezeket szeretném elolvasni – Az én listám
A magánkönyvtár kultusza
Olvasókörök
Könyvbaráti társaságok
Ajándékozz könyvet mozgalom
A könyvajándékozás napja
Olvasásnépszerűsítő akciók
Olvasásnépszerűsítő pályázatok
A könyv napja
Könyvfesztivál
Könyvvásárok
Olvasni jó hely mozgalom
Felolvasni  jó hely mozgalom
Könyvesfalu
Egy könyvet a városnak
Szabad könyvpolc mozgalom
Hagyj el egy könyvet mozgalom
Az e-olvasó népszerűsítése
E-olvasó minden diáknak (A VVM kezdeményezése)
Könyvmenhely
Könyvtemető (A VVM kezdeményezése)
Ezek legtöbbje hosszabb-rövidebb ideje részletesen is ismertetve van a Változó Világ portálon. Közben a munkát minden fenti témában folytatjuk, de maga az élet is hoz újakat.
Változó Világ Mozgalom* * *

2015. június 12., péntek

Forradalom lesz. Milyet akartok?

Egyre több súlyos és sürgős probléma vár megoldásra. Ezek sokszor úgy jelentkeznek, hogy egy-egy embercsoport, egy-egy nép problémái, de látni kell, hogy megoldásukhoz nemzetközi összefogás kell. És még azt is látni kell, hogy ezek könnyen közös problémává is válhatnak. Ezért azoknak is fel kell ébredniük, akiket erkölcsi érzékük most még békén hagy.
Egy ilyen sürgős feladat jelenleg Görögország megsegítése. Látszatra egy eleddig bizonyára nem eléggé bölcsen gazdálkodó ország helyzetéről van szó, valójában pedig a világ országainak nagy többsége számára kellene kidolgozni megmenekülési stratégiát a pénzügyi rabszolgaságtól!
Nem szabad meghagyni Görögországot a pénzügyi hitelezők kíméletlen csapdájában. Az emberhez méltó megoldás az lenne, hogy a felelős intézmények megbíznák A Bölcsek Tanácsát egy megoldás kidolgozásával három fordulóban 30-30 napos határidővel. 20 olyan bölcs és hiteles személységet kellene felkérni ennek a nagy munkának az irányítására, akik képesek felülemelkedni a sejthető veszélyeken, és főleg nyitottak a nagyrészt ma ismeretlen megoldások befogadására mindazoktól, akik képesek ilyeneket megalkotni.
Bölcs, de forradalmi lépésekre lenne szükség, hogy ne zúduljon ránk az elkeseredettek vad forradalma.
A veszélyről nem az elkeseredettek, a kíméletlenek tehetnek.
De a cselekvés elmaradásáért az álszentek és az álbölcsek összetartása viseli a felelősséget!
Változó Világ Mozgalom


* * *

2015. június 5., péntek

Újra az államadósságról

Az államadósság, mint általános jelenség ma az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma a világon. Ez tragikussá teheti az egész 21. évszázadot, ezért kötelességünk alapos elemzést készíteni róla, és elszántan harcolni a megoldásáért.
Ebben a témában a legfontosabb azt megérteni, hogy költségvetési hiány mellett az államadósság csökkenése merő abszurd. Ha valaki ezt nem mondja ki világosan és hangosan, akkor tevékenyen részt vesz a tragédia súlyosbításában, a társadalom megtévesztésében.
Ennek megértése pedig napnál világosabb lehetne bárki számára – leginkább az a személyes példájával elmagyarázva. Tegyük, fel, hogy a te családod el van adósodva, és ennek ellenére kiadásaitok hónapról-hónapra magasabbak a bevételeiteknél. Így hogy tudna csökkenni a családi tartozás? A családi ezüst eladásával? De a családi ezüst eladása benne lenne a bevételek között. És ha az állam adja el a családi ezüstjét, annak is ott kellene szerepelni a bevételek között. Ha ennek ellenére is költségvetési hiány mutatkozik, bele kell nyugodni abban, hogy ezáltal az adósság nőtt.
Ne legyenek kétségeink, hogy a modern pénügyek ezernyi trükköt ismer a szálak összekeveréséhez, a kívülállók elkábításához. De még kevésbé legyen kétségünk, hogy a költségvetési hiány menthetetlenül növeli az adósságot.
Ezért a legfontosabb: leszámolni azzal a neoliberális megengedősséggel. amellyel kezelik a költségvetést. Az EU által „szentesített” 3%-os hiánymérték nem más, mint az öngyilkosok tudatos megsegítése.
A modern társadalmak megmenekülésének első számú parancsolata:
1. A költségvetési hiány bűn! Törekedj egy egészséges és biztonságos többletre!
Világossá kell tenni, hogy a kölcsönügylet nem gonoszság, hogy ésszerű üzleti lehetőség, amelynek segítségével mind a két érintett fél valamilyen méltányos előnyhöz juthat. Tipikus eset az, amikor egy magánszemély előbb akar jutni egy értékes ingósághoz vagy ingatlanhoz, mint ahogy megtakarította volna a hozzá szükséges pénzt. Hasonló a helyzet egy beruházó vállakozás esetében is. De egy olyan szervezet esetében, mint az állam, ez annyira ésszerűtlen és indokolatlan, hogy egyszerűen súlyosan hibás és erkölcstelen, röviden mondva: bűnös.
De miért lenne annyira ésszerűtlen és indokolatlan az állami kölcsönfelvétel? Legelőször azért, mert az állam folyamatos és igen tetemes bevétellel rendelkezik. Elemi gondossággal biztosítható, hogy működését pénzügyi zökkenők nélkül oldja meg, soha ne legyen szüksége forgóeszköz-finanszírozásra. Mindez valóban megoldható is lenne, ha a kötelezettségek nem írnák felül a jó szándékokat. Mert az állami alkalmazottak bérét és nyugdíjakat illik kifizetni, illik biztosítani az oktatás, egészségügy stb. kiadásait stb. Ez magától értetődik, de egyáltalán nem kérdőjelezi meg az első parancsolat érvényesíthetőségét. Nem kell más, mint korrekt – és ha kell: bátor – tervezés. Ha az állam gondoskodik a társadalmi igazságosság érvényesítéséről, a társadalom minden esetleg szükségessé váló áldozatot kész lesz elfogadni.
Ami a költségvetési tervezést illeti, a Változó Világ Mozgalom évekkel ezelőtt javasolt olyan mechanizmust, amely maximálisan biztosítja az optimális egyensúlyt.
Az állami kölcsön elvi kizárásának van egy másik – kifejezetten elvi – oka is. Ez pedig annak az érvnek a tarthatatlanságából fakad, amely szerint jogosak – és kölcsönökért kiáltanak – az állam fejlesztési szándékai. Az államnak igenis legyenek fejlesztési szándékai, és fejlesszen is. De gondoljunk bele: az állam örök képződmény, mert szerencsére örökkön örökké vannak emberek. Így örökké fejleszteni indokolt. De ha ez csak kölcsönből menne, akkor két lehetőség kínálkozik: vagy örökké újabb és újabb kölcsönöket vesz fel az állam, vagy egy fejlesztési időszak után beiktat egy fejlesztésmentes időszakot, amikor az előző időszak terheit kellene ledolgozni. Világos, hogy az első esetben abba a helyzetbe kerülnénk, amelyben most vagyunk, a második esetben csúnyán kiszútnak egyes nemzedékekkel, amihez az államnak bizonyosan nincs joga.
Egy megoldás marad, és ez lehetne a második parancsolat:
2. Az állam kizárólag saját forrásból fejleszthet.
Hozzá kell tenni, hogy ehhez nem az kellene, hogy az állam hosszú ideig gyűjtsön pénzeszközöket egy-egy komolyabb fejlesztéshez, mert a pénz „pihentetése” sem feltétlenül gazdaságilag okos dolog, hanem inkább szelektív tervezze a fejlesztést.
Ezek az alapigazságok, amelyek segítenek megérteni az államadóság mechanizmusait.
De a legnehezebb hátra van: hogyan kellene ezeket az irdatlan tartozáshegyeket felszámolni? Ha erre a társadalom sürgősen nem talál megfelelő mechanizmusokat, brutális forradalmak sora kezdődhet – és talán hamarabb, mint bárki is gondolná. Görögország legközelebb van a szakadékhoz, de Olaszország és Spanyolország sincs biztonságban. De ahogy szokott lenni, könnyen megeshet, hogy meglepő helyen borul fel az első dominó.
Rossz belegondolni, mit fognak csinálni szegény hitelezők, ha holnap reggel a népek felébrednek, és visszavágják azt a sok ezermilliárd dollárt, amely jelenleg elképesztő kamatokat hoz nekik!
 Változó Világ Mozgalom


* * *


2015. június 3., szerda

5% jobb célra

Egészségügyi rendszerünk meglehetősen súlyos problémáival sokan szembesülnek. De nem kevesen vannak, akik számára a találkozás az egészségüggyel szörnyű, embertelen élmény.
Ebbe nem szabad belenyugodni. Nincs jogunk beletörődni! Különösen, ha jól tudjuk, hogy ma a tudomány és a technika bármely konkrét feladatot meg tud oldani – megfelelő források biztosítása esetén.
Hát biztosítsunk forrást arra, hogy a 10 legfájdalmasabb orvosi eljárásra a tudósok és a technikusok jövőre találjanak jobb, emberségesebb megoldást.
Egy ilyen pályázatra kellene átcsoportosítani a 2016 évi költségvetésben a honvédelmi költségvetés 5%-át.
Ezzel a hon nagy csatát nyerne!
Változó Világ Mozgalom* * *