2018. november 6., kedd

A hatalom

Ha a videó hang nélkül indulna, a hangot a kép jobb alsó sarkában kapcsolhatjuk be.


* * *

2018. november 4., vasárnap

A fegyver funkciói


Amerika híres egy kétes hagyományáról: a magánember az alkotmány által biztosított fegyverviselési jogáról.
Bizonyára Amerikában lehet a legtöbb olyan magánember a világon, aki otthonában vagy akár magánál is lőfegyvert tart. Nehéz felmérni, hogy ennek milyen kihatása van az ország gyilkossági statisztikájára. Feltehetőleg azt nem elsősorban a rengeteg magánkézben lévő fegyverarzenál következménye, hanem az elkeserítően gyakori tömeggyilkosságok és az amerikai rendőrség túlontúl gyakori fegyverhasználatának.
Nem lehet csodálkozni, hogy ebben az abszurd, normális európai ésszel nehezen felfogható helyzetben Amerikában is rendszeresen fellángolnak a viták. Népes tábora van annak a véleménynek, hogy a fegyverviselést erőteljesen korlátozni kellene. A másik tábornak viszont van egy közmondásosan erős lobbija.
Közben a két vitatkozó fél váltig keresztény, vagyis istenük első, a „Ne ölj!” parancsolatán megy a vita.
Megoldás nem látszik.
A legegyszerűbb megoldás kétségtelenül az lenne (amit többfelé alkalmaznak is, társadalmi rendszertől függetlenül), hogy magánembernek ne legyen fegyvere. Biztonságáról a hatalom gondoskodik. Amennyire csak tud.
Érthető, hogy ez nem mindig megnyugtató, nem beszélve arról, hogy ennek a társadalmi filozófiának van némi birka jellege: „Majd a pásztor meg a kutyája megvéd titeket a farkastól!”…
Be kell látni, hogy indokolt újabb alternatívákat keeresni, és ez lehet például az, hogy a fegyvereknek új funkciókat adunk. Ne a gyilkolás, az életoltás legyen a funkciója, hanem a támadás kivédésem a támadó semlegesítése, vagy akár csupán a helyzet dokumentálása.
Ez utóbbit úgy kellene érteni, illetve megvalósítani, hogy a „fegyver”, ami ilyen értelemben egy egyszerű mobil telefon, képes azonnal két és hangdokumentumot készíteni és nyomban eljuttatni a megfelelő helyre, minden szükséges egyéb információvak együtt: az „esemény” időpontja, pontos koordinátái stb. A legtöbb esetben ez az információcsomag garantált eljuttatása a megfelelő helyre (rendőrség, ügyvéd stb.) biztosan tárgyalanná teszi a gonosz terv végrehagtását, hiszen leleplezi a végrehajtó. Igen sajnálatos dolog, hogy évtizedekkel a mobil eszközök megjelenése után ilyen hatékonyan, garantáltan, egy gombnyomásra működő funkció még nem áll rendelkezésre.
E mellett indokoltak egyéb, beleértve „határozottabb” funkciók is, és a hírek szerint a különböző tervező műhelyek nagyban dolgoznak ilyeneken. Csakhogy sajnos a praktikus és perspektivikus megoldások késnek.
A gyilkolást határozottan elvető társadalomeszmény többet is mondat most: legfőbb ideje elkezdeni a gyilkoló hadi fegyverek kivonása is életünkből, helyettesítve hasonlóképpen alternatív funkciókkal ellátott békés fegyverekkel.
A gyilkolást – még ha megfontoltan is, következésképpen lassan fokozatosan, de kompromisszumok nélkül – ki kell vonni a társadalom életéből.

Változó Világ MozgalomTámogatnád műhelymunkánkat, valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *

2018. október 28., vasárnap

Mikor kezdődik egy nap?


Ma is át kellett állítani az órákat, ahogy évtizedek óta tavasszal és ősszel.
Ennek az úgynevezett nyári időszámításnak kétséges az értelme, de ezt egyre többen belátják, fölöslegesnek tartjuk, hogy részt vállaljunk ebben a vitában.
Az alkalom viszont jó arra, hogy felvessünk egy kérdést: voltaképpen mihez is igazítjuk óráinkat, azon túl, hogy a 3 órát a 2 órához, vagy fordítva. Mi a 3 óra? Mi a 2 óra? Főképpen, mi az éjfél?
Az nem érdemi válasz, hogy az éjfél az új nap kezdete, mert nem tudhatjuk: miért az lenne a nap kezdete. Talán valamikor valaki úgy gondolta, hogy ez az éjszaka közepe, és azt „igazságosan” elosztotta a tegnap és a ma között.
Közismert, hogy a zsidó hagyomány szerint a nap napnyugtával kezdődik, és ez ma is meghatározza például a hivatalos közösségi közlekedés rendjét Izraelben.
Végig gondolva a kérdést, úgy tűnik, az lenne ésszerű, ha közmegegyezés születne, hogy a naptári nap kezdete – egy adott időzónában – az az időpont, amikor a zóna középpontjában a Nap legkorábban kel. Magyarországon ez hozzávetőleg fél öt. Ennek kellene lennie a nulladik órának, és egyszerre a 24-ik óra. Így lenne pozitív összhang az emberi élet egy szokásos normális napja, és a 24 óra ésszerű struktúrája között.
Egyben ez lehetne az a modell, amely alkalmas – részben ésszerűségével, részben újdonságával – egységes világméretű alkalmazásra.
Semmi kétség, hogy ez a javaslat a legelvontabb, amit a VVM valaha tett, de semmi okunk ezért sajnálkozni. Egy lassan, de jogosan érlelődő komplex időszámítási és naptár-reform kevésbé fontos részletkérdése, de kár lenne kihagyni a gondolkodásból.
Változó Világ Mozgalom


Támogatnád műhelymunkánkat, valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *


2018. október 22., hétfő

Válasz a migrációra: igazságtétel


Egyre sürgetőbb megérteni, ami a migrációs válság zajos politikai felszíne alatt feszül.
Egyrészt fel kell ismerni, hogy a most induló népvándorlás súlyos veszélyt jelent leginkább Európára, kisebb mértékben Észak-Amerikára. Ez a veszély hasonlóképpen veszélyezteti Európa saját (szerves), békés fejlődését, mint hasonló népvándorlások a Római birodalmat, de későbbi örököseit is. E mellett a mingációs válság valóban veszélyezteti a városi és falusi emberek jogát, hogy az általuk kialakított megszokott környezetben, biztonságban éljenek. Ez utóbbit nem figyelembe venni azt eredményezi, hogy a veszélyben lévő népet cserben hagyjuk, kiszolgáltatjuk a populistáknak és demagógoknak.
Másrészt fel kell ismerni, hogy a migrációs válságért alapvetően, ha nem kizárólag a most gondban lévő „Centrum” felelős. Felelős a gyarmatosítás, felelős a kizsákmányolás, felelős az imperializmus.
Ennek árát most – legalább részben – ki kell fizetni.
Eljött az ideje a világméretű igazságtételnek.
El kellene végezni az elszámolást.
Egy gyors első becslés szerint az érintett országoknak és cégeknek
- 1000 milliárd dollárt kellene megtéríteniük a gyarmatosításért,
- 1000 milliárd dollárt kellene megtéríteniük a kizsákmányolásért,
- 500 milliárd dollárt kellene megtéríteniük a háborús és más katonai pusztításért.


A károk felmérése és elismerése nehéz feladat lesz, de az ENSZ és szakosított intézményei vezetésével méltányos módon elvégezhető. Nem lenne szabad itt elszabotálni a nagy történelmi igazságtételt vég nélküli alkudozásokkal.
Külön feladat lenne meghatározni a kártérítésre kötelezettek körét, kötelezettségeik mértékét.
Végül külön – hosszú távú – feladat lenne az igazságtételre szánt igen nagy összeg ésszerű felhasználását.
Arra kellene törekedni, hogy a pénzt jó célokra fordítsák, ösztönözve a kedvezményezett ország aktív anyagi és nem anyagi közreműködését.
Így mindenekelőtt meg kellene határozni, hogy az igazságtétel forrásai kizárólag a következőkre fordíthatók:
- iskolák és egyetemek,
- egészségügyi intézmények,
- új települések és lakónegyedek építése,
- fenntartható munkahelyteremtést biztosító kis projektek finanszírozása.

Változó Világ Mozgalom

Támogatnád műhelymunkánkat, valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *

2018. október 20., szombat

A hajléktalanság tragédiája


Ezekben a hetekben zajosan és látványosan összecsap a két uralkodó világnézet a hajléktalanok tragikus helyzete kapcsán.
A Változó Világ Mozgalom mélységesen elítéli azt, hogy ha egy társadalom megtűri ezt a hajléktalanság méltatlan, tragikus és felháborító jelenségét, és még határozottabban a ma egymásnak feszülő – egyformán álságos populista – politikát. Az egyik csak a felszínről, annak is csupán a csillogó részéről akarja eltűntetni a hajléktalanokat, a másik meg azok „emberi” jogaiért heveskedik, közben az egyik sem ajánl reális megoldást magára az alapproblémára.


A társadalom a mai fejlettségi fokán minden felmerülő problémára, így a hajléktalanság problémájára is képes lenne megoldást találnia.
A Változó Világ Mozgalom két megoldást is javasol megfontolásra.
Az egyszerűbb egy modern Munkaszolgálat létrehozása, amely feltétel nélkül nyitott és vonzó a hajléktalanok számára, és gondosan kialakított programmal rendelkezne azok testi-lelki megújulására. A cél az lenne, hogy néhány év szolgálat után megerősödött, öntudatos, kompetens emberek térjenek vissza a normális életbe.
A másik, nálunk kevésbé honos megoldás lenne speciális kibuc-tipusú települések alapítása. Azok viszont az esetek jelentős részében egyből tartós megoldást is biztosíthatnának lakóik számára.
Változó Világ Mozgalom

Támogatnád műhelymunkánkat,valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *

2018. október 2., kedd

Mi vár a civil világra?

Ha a videó hang nélkül indulna, a hangot a kép jobb alsó sarkában kapcsolhatjuk be.


* * *

2018. szeptember 30., vasárnap

Mi vár a civil világra?


Jobb sorsot érdemelne a civil világ.
Mondhatni: ki nem? Lehetne szkeptikusan, vagy akár cinikusan kérdezni: ez a civil világ?
Lássuk az első kérdést. Miért lenne – hihetetlenül – fontos, hogy a civil világ jobb helyzetbe kerüljön. Nos, azért, mert a civil világ az állammal szemben jóval közvetlenebbül képviseli a társadalmat, folyamatosan. Bizonyos értelemben még azt is lehetne mondani, hogy a civil világ maga a társadalom. Külön aktualitást és jelentőséget ad ennek az előnynek az a drámai folyamat, amely az egész világos, hazánkban is megfigyelhető: a demokratikus jogállam torzulása, csúszása egy új autoriter modell felé. Ebben a helyzetben sorsdöntő lenne, ha kialakulnának új autonóm hatalmi ágak. Erre a szerepre már most is kiválóan alkalmas a tudomány, a civil világ, de maga a gazdaság is. Több szempontból éppen a civil világ van a legkedvezőbb helyzetben ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a történelmi küldetést.
De ez a legkedvezőbb helyzet távolról sem annyira kedvező. Ezért egy komoly komplex programot kellene összeállítani közös munkával, utána pedig határozottan, bátran és okosan harcolni a program sikeréért.
A rigorózus jogi szabályozás következtében ma Magyarországon 10 ezres nagyságrendű a civil szervezetek száma, ami elkeserítően kevés: három településenként. De még ezeknek a helyzete sem könnyű, kivéve azt a néhány százalékot, amely a kormánytól vagy külföldről kapnak – akkor viszont gyakran bőkezű – ellátmányt. Az óriási többség, talán a civil szervezetek 90%-a is szinte „levegőből él”. Fojtogató filléres gondjaikon négy ponton lehetne, és kellene sürgősen segíteni.
- Az államnak normatív formában – kizárólag alaptevékenység javára – meg kellene téríteni a civil szervezetek áfa-költségeit.
- Az államnak – ingyenesen vagy legfeljebb jelképes összegért – biztosítania kellene elektronikus könyvelést a civil szervezetek számára.
- A MNB-nek köteleznie kellene a bankokat kifejezetten civil szervezetek igényeire szabott számlacsomagok kialakítására, így valós versenyhelyzetet teremtve.
- Az államnak köteleznie kellene az internet-szolgáltatókat kifejezetten civil szervezetek igényeire szabott számlacsomagok kialakítására, így ezen a téren is valós versenyhelyzetet teremtve.
Ezek az intézkedések nem igényelnének jelentős költségvetési források, de döntő segítséget jelentenének ahhoz, hogy a civil szervezetek akkor is hatékonyan és stabilan működhessenek, ha erőforrások szinte kizárólag a tagok és önkéntesek lelkesedése és önzetlen munkája (amely nem használható a kötelező banki és könyvelési költségekre).
Közben az állam nagyságrenddel jelentősebb intézkedéseket is hozhat a közösségi tevékenység erősítése, kiterjesztése érdekében. Példaképpen szolgáljon itt a Változó Világ Mozgalom egy régebbi javaslata: törvénnyel kellene kötelezni a kereskedelmi központokat (plazákat) arra, hogy hasznos területük legalább 10%-át civil szervezetek részére ajánlják fel, a bérleti díj 10%-áért (mindezt korrekt és ésszerű rendszer szerint).
Végül az elején feltett második kérdésre is fontos kitérni. Nem szabad idealizálni a jelenlegi civil szférát. A kép rendkívül vegyes. Sok a példamutató, és nem kevés az aggályos, visszatetsző gyakorlat. Csakhogy erre nem a civil szféra szigorúbb ellenőrzésével, sanyargatásával kell válaszolni, hanem a működési feltételek javításával, és főleg a nagyobb nyilvánossággal, az önmegtisztulási folyamatok, a társadalmi felelősségtudat erősítésével
Sok és fontos feladat vár mindenkire, a tenni akaró magánembertől az államig, de – ebben a témakörben – a „vezető szerep” értelemszerűen magára a civil világra vár.
A Változó Világ Mozgalom folyamatosan igyekszik szolgálni ezt a programot is, kész megerősíteni szerepvállalását. Ennek keretében létrehoztuk a Változó Civil Világ zárt csoportot a Facebookon, amely nyitva áll minden civil szervezet képviselői előtt, valóban szabad és független fórumként.
Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!


* * *

2018. szeptember 16., vasárnap

Szabad és boldog nép – Harc és program


Jogunk van, hogy szabad és boldog nép legyünk.
Ez igaz, fontos és nemes.
De tudnunk kell, hogy a nép szabadságát és a boldogságát senki nem hozza házhoz. Ezért a szabadságért és boldogságért a népnek harcolnia, nap, mint nap harcolnia kell. Harcával válhat méltó a szabadságra és a boldogságra.
Igen, csak annyit mondhatunk, hogy válhat. A jó nem áll elő könnyen.
Mi határozza meg esélyeinket?
Szabaddá a szabad tudás és a szabad munka, boldoggá.
A boldogság képletét pedig fölösleges várni másoktól. Ismerd meg önmagadat, találd meg helyedet a nép harcában, a neked való jó közösségekben, élvezd a jót és minden örömet, a boldogság magától jön.
És tudd: a Változó Világ Mozgalom nem csak mond szép és bölcs dolgokat, hanem konkrét programokat kínál.

Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. július 2., hétfő

Halljad, Társadalom!


A Változó Világ Mozgalom újra, és újra elmondja javaslatait – amíg tudja. Közben nem ámítjuk azzal, hogy az idő nekünk dolgozik, vagy az általunk képviselt ügyeknek. Abban bízunk, hogy lesz fül, amely meghallja javaslatainkat, megérti azok jelentőségét, fontosságát, aktualitását, és cselekvő támogatóként csatlakozik a mozgalomhoz.
Itt van egy tanulságos példa: hosszú évek óta indítványozzuk, hogy a tudás, a tudomány egy új, szuverén hatalmi ággá váljék a modern társadalomban. Mit kell látnunk ezzel szemben: arrogánsan nyomuló államhatalmat, jajveszékelő defenzív akadémiát, a háttérben pedig fásult, tanácstalan társadalmat.
Más ütemezésben, de igen hasonló a helyzet a civil világ esetében. Ennek is új önálló hatalmi ággá kellene válnia, minden és mindenki hasznára. Mit látunk e helyett?
Ma már bátran kimondhatjuk: a Változó Világ Mozgalom az egyetlen komoly szellemi erő, amely nem csupán elemezni és kritizálni tud, hanem programot is ad. Bátran kimondhatjuk: egyekül álló forradalmi szellemi erő ez, de társadalmi ereje méltatlanul csekély. Nem véletlenül van ez így. De meg lehet változtatni a helyzetet – ha te is akarod, hogy a dolgok jó irányba változzanak meg.

Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!


* * *


2018. június 21., csütörtök

Menekültek és migránsok számai, 2017


Az ENSZ legfrissebb statisztikái szerint 2017-ben 68,5 millió ember hagyta el lakóhelyét, elmenekült, vagy elvándorolt.
Ez 2,9 millióval több ember, mint 2016-ban.
A menekültek és migránsok 85%-t fejlődő országok fogadták.
Az öt legnagyobb befogadó 2017-ben:
Törökország – 3,5 millió
Pakisztán – 1,4 millió
Uganda 1,4 millió
Libanon – 0.99 millió
Irán – 0,98 millió
Európa szemforgató politikai vezetői bűnösek, gyalázatuk le nem mosható.
Békét, igazságosságot és demokráciát kell teremteni, és újjá építeni a világot.

Változó Világ Mozgalom


Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. június 3., vasárnap

Történelmi igazságtétel – Igazul


Hetvenévesek, akik a Márciusi forradalom centenáriumának, a szocialista korszaknak első évében, 1948-ban születtek. Tavaly az 1947-ben, jövőre az 1949-ben születtek ünnepelhetik ezt a kerek évfordulót. És még több százezren lehetnek a még idősebbek. Ezek az emberek tevékeny életük nagy részét éppen ebben a bő negyven évig fennálló szocializmusban élték le.
Ez a nagy nemzedék most a számvetés és számadás idejét éli. Nem egy könnyű feladat. Közben súlyos terhek is nehezítik. Tudjuk, milyen nagymértékben romlott az egész magyar nép egészsége, anyagi helyzete is.
És mégis, talán a legrosszabb az, hogy ez a nemzedék úgy érezheti: leszegett fejjel kell kivonulnia az életből.
De nem!
Nem kell leszegett fejjel élni, szégyenkezve és csalódottan elhagyni a világot!
Senki ne higgyen illetéktelenek ítéleteiben történelmi kérdésekben! Ezekben a kérdésekben a történelem az illetékes.
Az, hogy nagy történelmi távlatban hogyan kell értékelni a társadalom elkerülhetetlen és elodázhatatlan jobbításának első komoly szocialista kísérletét, a következő nemzedékek felelőssége.
Ami most – mindenekelőtt erkölcsi  parancs mindenki számára: tisztelettel viszonyulni a mai 60-as, 70-es és idősebb korosztály szorgalommal, becsülettel, ember módján leélt életéhez. Nem az az érdem, hogy valaki – utólagos bevallása szerint  bomlasztotta rendszert, hanem az, hogy építette azt az országot, amelyet ma ismerünk, nevelte és taníttatta a mai fiatal nemzedékeket.
Az emberek nagy része tudatosan és bizakodással tette a dolgát, örült minden eredménynek, büszke volt rá . Másik nagy része távol tartotta magát politikától, ideológiától, pátosztól, de tevékeny részese volt egy rendezett, fejlődő és biztonságos életnek.


A pontos számvetést mindenkinek magának kell elkészítenie, szabadon, politikai és ideológiai manipulációktól mentesen. Mindenkinek van egy saját sorsa, saját igazsága, azt ő ismeri jól. Ő tudja, mennyit sikerült elérnie céljaiból, mennyi jót és mennyi rosszat tett, miben és miért hibázott, mit kell megbocsátania, vagy miért kellene neki bocsánatot kérnie.
De azért, hogy 1948 és 1989 között élt tevékenyen, tanult, dolgozott, tervezett és álmodott, senkinek nem kell szégyenkeznie. Még kevésbé hazudni, hamisan tanúsítani, igazodni a napi politikai és ideológiai kurzusokhoz.
Közben nem csak az idős generációt kell feloldani ettől az igaztalan görcstől, ettől az igaztalan sorstalanságtól.
Fel kell oldani a fiatalabb nemzedékek görcseit is: igaztalanság szüleiteket és nagyszüleiteket szerencsétleneknek, balgáknak tartani, és megtévedten azt kérdezni tőlük: „Miért tűrtétek?”
Legyetek tisztelettel szüleitek és nagyszüleitek iránt, és segítsetek most nekik, az egész társadalomnak ebben a sürgető történelmi igazságtételben!

Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. május 28., hétfő

Csto gyelaty – újratöltve?


A történelem mintha készülne ismételni magát. Ami, tudjuk, nem lehet. Mondhatnánk, szerencsére. De akkor legalább tudnánk, mi vár rám, ha pedig elég bölcsek lennének, azt is, hogy min kellene korrigálni.
A valójában Napóleon legyőzésével kezdődő 19. század soha nem látott fejlődést hozott az élet minden területén. Az akkor világszerte színre lépő proletariátus megkerülhetetlen társadalmi tényezővé küzdette fel magát. Történelemformáló opponense lett a két nagy uralkodó erőnek: a konzervatív és a liberális erőknek, ám ahogy politikailag erősödött a proletariátus képviseletére berendezkedő szociáldemokrácia, úgy veszített kezdeti forradalmi lendületéből, egyre inkább opportunista partnerévé vált az uralkodó erőknek.
Ekkor jelent meg Lenin, és esett neki a régi szociáldemokráciának, megszervezve az újra forradalmi ideológiát vállaló mozgalmát, a bolsevista kommunizmust. A proletár erő kettészakadása után hamarosan kitört az első Nagyháború, amely sok kuszasággal ugyan, de valójában a két uralkodó erő, a konzervatizmus (Németország, Ausztria) és a liberalizmus (Anglia, Franciaország) testvérharca volt. Ebben a pokolban a régi szociáldemokrácia gyalázatosan csődöt mondott, a bolsevik mozgalom nagy csatát nyert, és több mint 70 évig írt egy új fejezetet a világ történetében.
Csakhogy közben a 19. századi proletariátus nagy ütemben átalakult, sok vonatkozásban elveszítette régi egyedülálló arculatát, feloldódott a hagyományos társadalmi testbe, nagymértékben elpolgárosodott. Még nagyobb mértékben elpolgárosodott a szocialista országok nomenklatúrája. Ez és még számos további körülmény elvezetett a szovjet blokk hihetetlenül gyors és szerencsére vértelen összeomlásához. Valójában az elpolgárosodott nomenklatúra eszes része átvedlett tőkésosztállyá (ugyancsak gyorsan és lényegében vértelenül), értelemszerűen elprivatizálva az addigi közösségi tulajdont – vagy magának, vagy némi jutalék és egyéb kellemes szívesség ellenében.
És hogy minden kerek legyen a restauráció után, újabb vedlésekkel újra megjelent a jó régi szociáldemokrácia is, „balliberális” mázzal, az első világháború előttihez képest is visszataszítóbb formákban.
Ma a két régi uralkodó erő, a konzervatizmus és a liberalizmus gyakorlatilag zavartalanul uralkodik – a szabad világon. Két gond azért akad: egy házon belül, és egy házon kívül.
Házon belül: akárki is legyen a két uralkodó erő közül soros a kormányrúdnál, akármennyire is elpolgárosodott a régi szénporos vagy gépolajos proletár, a szabad világ a kizsákmányoláson alapul, a kizsákmányoló osztály pedig – ugyan mindig kitermel lelkes filantrópokat is – mohó, javíthatatlanul mohó. Látjuk, évtizedek óta a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, gyorsuló ütemben. Ez nem sok jót ígér.
Házon kívül: a Szovjetunió ugyan elbukott, de megmaradt Kína, és ma már mindenki látja, hogy ez nem tréfadolog. Kína tízszer népesebb Oroszországnál, de ami a fő: a Szovjetunió soha nem veszélyeztette az Egyesült Államok gazdasági dominanciáját. Kína nem veszélyezteti az Egyesült Államokat, hanem szédületes sebességgel lehagyja immár. Persze lehet reménykedni, hogy előbb-utóbb a kínai kommunizmus is elbukik. Ki tudja, ez jó vagy rossz hír-e, de tárgyilagosan nézve, balgaság ilyen forgatókönyvvel számolni.
Egybevetve a dolgokat: mi a teendő a mai „szabad világ” egy felelősen gondolkodó embere számára? Bohóckodni a mai magyar „ellenzék” módjára, beállni valamelyik uralkodó erő szolgálatába, vagy agyalni a bolsevik megoldás egy új kiadásán?
Reményünk az, hogy a Változó Világ programja immár kirajzolódik a helyes válasz, egy új és békés forradalom munkaterve.
Fontos lépések következnének, de ehhez emberek és anyagi erőforrások kellenek. Minden felelősen gondolkodó ember csatlakozására, anyagi támogatására számítunk.
Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. május 5., szombat

1% vagy 100%?


A civil szervezetek jelenlegi támogatási rendszere a személyi jövedelemadó 1%-a fölötti rendelkezés alapján soha nem vált jelentős eszközzé, de az elmúlt években szinte teljesen kiüresedett, méltatlanná vált feladatához. Ennek egyik döntő – de nem egyetlen – oka a személyi jövedelemadó csökkenése és ellaposodása (egykulcsossá válása). Csak ennek következtében drasztikusan csökkent a civil szférára jutó végösszeg.
Mi lenne egy megfelelő, méltó, előre mutató megoldás?
Nem más, mint az, ha az adózó polgár nem személyei jövedelemadója 1, hanem 100%-a fölött rendelkezne.
Nem, nem tévedés, még kevésbé valami abszurd, irreális ötlet ez a javaslatunk, hanem egy sok ezeréves hagyomány igazítása a mai világhoz.
Mindenki számára ismert az évezredek óta gyakorolt – alapvetően egyházi – tized. A mai személyi jövedelemadó tehát tényszerűen közel áll a tized nagyságrendjéhez. (A kormányzó politikusok pedig már többször beszéltek egyszámjegyű adókulcs lehetőségéről.)

Természetesen, ha eljutnánk odáig, hogy érdemben lehetne tervezni a 100%-os rendelkezés rendszerét, két nagy feladatot kellene megoldani.
Egyrészt meg kellene határozni azt a jóval szélesebb kört, amely kedvezményezett lenne. A VVM álláspontja szerint ide – a civil és közhasznú szervezeteken, illetve az egyházakon túl – a következő területeket kellene bevonni:
- oktatási,
- egészségügyi,
- tudományos,
- kulturális és média,
- sport és szabadidő intézmények,
- politikai pártok.
A másik nagy feladat abból az elvből következne, mi szerint a polgárok szabad rendelkezése alapján juttatott támogatáson felül az egyházak és a politikai pártok semmilyen, a többieknek is csak normatív (a polgárok véleményét felül nem író) pénzügyi támogatást kaphatnak a költségvetéstől.
Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *