2014. augusztus 31., vasárnap

A bírság igazságos alapegysége

Az igazságosabb büntető jog érdekében a Változó Világ Mozgalom többször tett javaslatokat. Erre a fontos témára újra és újra kívánunk visszatérni. Ha kell, megismételünk régebbi kezdeményezéseket, ha kell, előállunk új elképzelésekkel.
Most éppen egy régebbi javaslatot idézünk fel azzal a meggyőződéssel, hogy aktualitása drámai módon megnőtt. E szerint a különféle bírságok összegeit a jogszabályokban egy új alapegységben: az elkövető egynapi jövedelmében kellene meghatározni. Tehát például egy kisebb súlyú közlekedési szabálysértés díjtétele 3 napi jövedelemben lenne meghatározva, és ha N. A. elkövető napi jövedelme 3100 Ft, akkor ő 9300 forintot fizetne, ha viszont ugyanezt a szabálysértést N. B. követné el, akinek a napi jövedelme 11 200 forint, akkor ő 33 600 forintot fizetne.
Nem lenne meglepő, ha N. B. – és sokan mások – vitatnák ennek a rendszernek az igazságosságát. A VVM viszont azt állítja, hogy a szegény ember még így is súlyosabban szenvedné el a bírságot, mert neki nehezebb lesz a többi nap jövedelméből átcsoportosítani, mint egy tehetősebb embernek. Ezzel együtt ez tűnik az igazságosság értelmes mértékének.
Azzal kapcsolatban pedig aggályoskodni, hogy mekkora adminisztratív problémákat okozna a napi jövedelem meghatározását, a mai elektronizált és NAV-felügyelt világban, teljességgel indokolatlan.
Ismételt javaslatunk említett aktualitását az általános elszegényedésen túl a hatóságok egyre nagyabb bírságolási buzgalma adja.  


* * *2014. augusztus 29., péntek

Ismertető a mozgalomról

Alaposan átdolgoztuk és bővítettük a Változó Világ Mozgalmat ismertető kötetet. Az megtalálható a Scribd nevű könyvportálon, ahol online olvasható vagy – egyelőre csak pdf-formátumban – letölthető: www.scribd.com/doc/22289117/A-Valtozo-Vilag-Mozgalomrol
Ez az ismertetőt továbbra is folyamatosan szerkesztjük, bővítjük, ezért érdemes a fenti helyen keresni a legfrissebb változatát.
Örömmel várjuk minden érdeklődő kérdéseit a vvm@valtozovilag.hu címen. Ezekre személyre szólóan válaszolunk, de a válaszok bizonyára sokszor az ismertető további kiegészítését is szolgálhatják.
És főképpen: várjuk a komolyan érdeklődők csatlakozását a mozgalomhoz. Sok a feladat, sok a lehetőség, mindenkire szükség lenne.2014. augusztus 24., vasárnap

Milyen világot akarunk?

Egy békés, erőszakmentes világot akarunk. Olyan világot, ahol nem dúlnak háborúk. Olyan világot, ahol nincsenek hadseregek, amelyek háborúra készülnének. Olyan világot, amely egészen más, mint a mai világ, ahol hatalmas seregek készülnek háborúra, vagy éppen háborúznak, ahol az emberiség erőforrásainak harmadát áldozzák gyilkolásra, pusztításra és erőszakra.
Egy világot, ahol minden ember fenség! Olyan világot, amely egészen más, mint a mai világ, ahol az emberek többsége pária, ahol sokan még rabszolgasorban élnek, ahol még természetes a hatalmasok és a gazdagok sérthetetlensége és gőgje.
Egy világot, ahol mindenki egyenlő, és a kölcsönös tisztelet természetes és feltétlen követelmény, ahol mindenkinek biztosítva van a sérthetetlen élettér.
Egy világot, ahol mindenkinek van értelmes munkája!
Egy világot, ahol mindenkinek biztosítva van a tanulás lehetősége képességei szerint egy életen át, ahol mindenkinek biztosítva van a hozzáférés az emberiség teljes kultúrájához, a sportolás lehetősége, az utazás lehetősége.
Egy világot, ahol mindenkinek reális esélye van egészségben és örömben élni 100 évig.
Egy világot, amely egységes, oszthatatlan és demokratikus, ahol mindenkinek biztosítva van a közéletben való részvétel lehetősége.
Egy világot, ahol humánus jog biztosítja az emberek együttélését, ahol mindenki becsületesen teljesíti kötelességeit, és bátran védelmezi jogait.
Egy világot, ahol mindenki hisz az emberben, és hisz magában.
Egy világot, amelyet az ember szabad és teremtő szelleme ragyog be.* * *


2014. augusztus 20., szerda

Olvasó nyár

Egy sikeres első Olvasó tavasz után itt az Olvasó nyár!
De mit jelent az, hogy Olvasó tavasz meg Olvasó nyár?
Ez a Változó Világ Mozgalom egy új akciója az olvasás népszerűsítése érdekében. Pályázati formában juttatunk könyvadományokat olyan intézményeknek és szervezeteknek, amelyek tesznek, illetve szeretnének még többet tenni az olvasó emberért.
A lehetőség elsősorban, de nem kizárólag könyvtáraknak szól. Jelentkezhetnek, és szép számban jelentkeztek is önkormányzatok, iskolák, szakmai és civil szervezetek, egy gyermek hospice is. Az elvárás annyi volt, hogy a pályázó tudjon felmutatni eredményeket és terveket egyaránt. Kiemelt célként jelöltük meg szabad könyvpolc működtetését vagy tervezett létesítését. Meg vagyunk győződve, hogy ez utóbbi a könyvterjesztésnek egy nagyszerű módja, amelyet fontos lenne ápolni.
Semmi kétségünk nincs, hogy sokkal könnyebb egy elektronikus kötet ingyenes terjesztése – például másolás útján –, mint egy papírkötet ingyenes terjesztése. Valóban, az utcára kitett szabad könyvpolc folyamatos feltöltése kudarcra ítélt ötletnek tűnhet az áldott piacgazdaság körülményei között. Érdemes viszont arra gondolni, hogy aki felfedezi – netán éppen egy ilyen szabad könyvpolcról leszedett könyv révén – az olvasás örömét, abban is leli majd örömét, hogy egy-egy kiolvasott könyvet el- vagy visszavigyen oda.
És ha a szabad könyvpolcok hálózata sűrűbb és közkedveltebb lesz (lesz!), akkor a könyvkészleteikben fuldokló könyvkiadók, könyvkereskedők és antikváriumok felismerik kötelességüket…
Közben tombol a nyár, vagyis – ez az élet rendje – hamarosan megérezzük a bölcs ősz közeledtét.
Ideje tehát tervezni az Olvasó ősz programjait!
És rád miben számíthatunk?


2014. augusztus 13., szerda

A gyógyszeripar társadalmasítása

A Változó Világ Mozgalom azt vallja, hogy a társadalom szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek révén folyamatosan, hatékonyan és konfliktusmentesen zajlik a privatizált társadalmi termelőerők újratársadalmasítása.
Ezt ésszerűen csak a különböző szektorok sajátosságainak, ezen belül fontosságának figyelembe vételével történhet. Hosszú ideje ilyen kritikus, társadalmasításra érett szektor a gyógyszeripar, amely mindenféle összeesküvés-elméletek, de főleg valóságos problémák és feszültségek forrása.
Itt a társadalmasítás útja az lehetne, ha a gyógyszervásárlók egyéni „gyógyszeripar-fejlesztési” számlákkal rendelkeznének, amelyekre kerülne a gyógyszervásárlásaik néhány (például 5) százaléka. Az ezeken a számlákon lévő pénzt a számlatulajdonosok vagy esetleg az általuk megbízott egészségpénztárak, szakosított pénzügyi szervezetek stb. csak befektetésre használhatnák a gyógyszeriparban.
Indokolt lenne, ha ezek a befektetések más, ésszerűen megkülönböztetett státuszt kapnának, mint a gyógyszeripar egyszerű „pénzügyi” befektetői.
Ezáltal a hatalmas profitmaximalizálási nyomás csökkenne, de főleg kedvezőbb feltételek mellett működne a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés.
Könnyű belátni, hogy ez a modell egy sor hasonló szektorban, így mindenek előtt a helyi közműveknél, az energia- és a kommunikációszektornál is alkalmazható lenne.2014. augusztus 8., péntek

Higgy! Tudj! Cselekedj!


Higgy az emberben, higgy magadban!
Vezesd életedet, vezesd saját Életútmutatód!
Változtasd jobbá a világot, szövetségben a Változó Világ Mozgalommal!
2014. augusztus 4., hétfő

Menhely, nyughely könyveknek

A Változó Világ pályázatot ír ki könyv-menhelyek és könyvtemetők létesítésére.
Minden könyvnek van sorsa. Minden egyes könyvnek is. És a vége nem mindig jó. Az a társadalom, amely megbecsüli a könyveket, köteles lenne gondoskodni a gazdátlanná, de különösen a már használhatatlanná vált könyvekről.
Sok könyvtisztelő ember szerint méltatlan, mi több, bűn a szemétbe dobni egy könyvet. Elégetése is gyalázatos emlékeket ébreszt.
Nagy szükség lenne olyan helyiségekre, könyv-menhelyekre, ahol tárolni lehetne nem csak kiadók és kereskedők elfekvő könyvkészleteit, megszűnő szervezetek könyvtárállományát, de a magánszemélyek fölöslegessé váló könyveit is (például az antikváriusok számára értéktelen könyvhagyatékok).
Nagy szükség lenne olyan helyiségekre, könyvtemetőkre, ahol őrizni lehetne a végképpen használhatatlanná vált könyveket.
Egyes hagyományok ismerik ezt az intézményt, de azt hangsúlyosan szent könyvekre tartogatják. Ám ki mondhatná egy jó könyvről, hogy az nem szent?
Számítunk, hogy erre a pályázati felhívásra jelentkeznek üresen álló helységeket kezelő költségvetési szervek, intézmények, önkormányzatok (különösen kistelepülésekről), gazdasági társaságok, kulturális, szakmai, nonprofit stb. szervezetek, magánszemélyek.
A pályázóktól – talán szokatlan módon – elsősorban felajánlásokat várunk, amelyek lehetnek a célnak megfelelő helyiség, őrzési, marketing vagy egyéb szolgáltatás, könyvkészlet, könyvespolcok, pénzadományok.
A pályázók komplett terveket, illetve támogatási igényeket is benyújthatnak.
Minden pályázó oklevelet és nyilvános elismerést kap, továbbá minden jó pályázat megvalósításához a szükséges szakmai és szervezési támogatást biztosítjuk. Anyagi támogatást viszont csak a pályázaton belüli és azon kívüli felajánlások erejéig tudunk biztosítani.
Jelen kiírás végső határideje 2014. december 31. A jelentkezés és értékelés folyamatos.
Minden érdeklődésre készséggel válaszolunk. Ilyen esetben kérjük, hogy emailben keressék a kiírót a vvma@valtozovilag.hu címen.

Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány (VVMA)
 ***

2014. augusztus 3., vasárnap

Ebola! Veszély!

Súlyos, egyre nehezebben kezelhető ebola-járvány dúl Afrikában. Az ellenőrizhetetlen fertőzés elérte a kontinens legnépesebb országát, Nigériát. Ellenőrzött betegek kerültek az Egyesült Államokban.
Biztosat nem tudunk a betegség eredetéről. Nincs biztos orvosságunk. Annyit tudunk, hogy erősen fertőző, és az esetek nagy többségében halálos. Gyorsan és kegyetlenül öl.
Van-e esélye az emberiségnek ezzel a veszedelemmel szemben, ha ugyanúgy reagál erre, mint általában? Lassan, ostobán, önzően, gyáván?
Nem biztos, hogy így lesz esélye. Hamarosan óriási lesz a pánik, menekültáradat indul majd a világ minden irányába. Nem elsősorban a legszerencsétlenebb helybeliek, bár az ő tömegeik is megállíthatatlanak lesznek. Óriási kockázatot jelentenek a felső és a középosztálybeliek, a nagy számban ott élő és dolgozó külföldiek. A humanitárius és a gazdasági helyzet drámai romlása, a menekültáradat, válsághelyzetek lavináját, és ezzel együtt igen hamar fegyveres konfliktusok sorát indíthatja, akár hónapokon belül.
Mit tesz közben a világ? Döbbenetes az igazság: szinte semmit!
Hónapokkal a járvány kitörése után az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 100 millió dolláros programot hirdetett meg…
Különböző szakértői becslések szerint (a sok közül) az utolsó iraki háború 6000 milliárd dollárba került! 6000 milliárd, vagyis a WHO ebola-ellenes programjának 60 000-szerese! Ekkora összeget szánt rá a világhatalom egypár olajmező megszerzéséért, és egy ellenséggé nyilvánított ember meggyilkolásáért.
Béke azóta sincs. Ma a napi gázai számla is majdnem annyi, mint amennyit terveznek áldozni a pusztító világjárvány megakadályozásáért.
Mi az, amire most égető szükség lenne a járvány megfékezése érdekében?
Olyan eszközt, okos karperecet kellene forgalomba hozni, amellyel el kellene látni kivétel nélkül mindenkit, aki egy fertőzött régióból jön, továbbá mindenkit, aki a fertőzés közvetlen közelébe került, és amely egyrészt méri az ember hőmérsékletét, másrészt lehetővé teszi tartózkodási helyének megállapítását.
Igen, ilyen technikai eszközre nagy szükség lenne.
De még nagyobb szükség lenne arra, hogy – a profit, a gazdagság, az öncélú önző hatalom helyett – az emberi ráció váljék meghatározó erővé.
Égető szükség lenne egy világkormányra, de ennél is égetőbb szükség lenne az emberi ráció erejét egyesíteni.
Ez a Változó Világ Mozgalom üzenete az emberiség számára ezekben a drámai napokban.2014. augusztus 1., péntek

Béke, NATO, ENSZ, békemozgalom

A béke veszélyben van. A nemzetközi tendenciák azt vetítik előre, hogy ez a veszély növekedni kell. A béke megőrzése érdekében radikális lépésekre van szükség.
Megérett a helyzet a NATO átalakítására. Mindenek előtt az Európai Unió feladata lenne közösen és egységes megoldani védelmét, és ennek alapján egységes szervezetként részt venni a NATO munkájában.
A világbéke szempontjából viszont ennél is fontosabb lenne a NATO-t nyitottá tenni, és az ENSZ égisze alá helyezni.
Ezek egyszerű és ésszerű javaslatok, de nem lehet nagy reményünk közeli megvalósításukra, ha a nemzetközi közvélemény nem hallatja hangját, ha nem fejt ki nyomást a politikai döntéshozókra.
Égető szükség lenne egy új hiteles és hatékony békemozgalomra.
Szükség van mozgósításra!
Szükség van minden felelős és békeszerető ember közreműködésére!

Szükség van rád!