2018. május 28., hétfő

Csto gyelaty – újratöltve?


A történelem mintha készülne ismételni magát. Ami, tudjuk, nem lehet. Mondhatnánk, szerencsére. De akkor legalább tudnánk, mi vár rám, ha pedig elég bölcsek lennének, azt is, hogy min kellene korrigálni.
A valójában Napóleon legyőzésével kezdődő 19. század soha nem látott fejlődést hozott az élet minden területén. Az akkor világszerte színre lépő proletariátus megkerülhetetlen társadalmi tényezővé küzdette fel magát. Történelemformáló opponense lett a két nagy uralkodó erőnek: a konzervatív és a liberális erőknek, ám ahogy politikailag erősödött a proletariátus képviseletére berendezkedő szociáldemokrácia, úgy veszített kezdeti forradalmi lendületéből, egyre inkább opportunista partnerévé vált az uralkodó erőknek.
Ekkor jelent meg Lenin, és esett neki a régi szociáldemokráciának, megszervezve az újra forradalmi ideológiát vállaló mozgalmát, a bolsevista kommunizmust. A proletár erő kettészakadása után hamarosan kitört az első Nagyháború, amely sok kuszasággal ugyan, de valójában a két uralkodó erő, a konzervatizmus (Németország, Ausztria) és a liberalizmus (Anglia, Franciaország) testvérharca volt. Ebben a pokolban a régi szociáldemokrácia gyalázatosan csődöt mondott, a bolsevik mozgalom nagy csatát nyert, és több mint 70 évig írt egy új fejezetet a világ történetében.
Csakhogy közben a 19. századi proletariátus nagy ütemben átalakult, sok vonatkozásban elveszítette régi egyedülálló arculatát, feloldódott a hagyományos társadalmi testbe, nagymértékben elpolgárosodott. Még nagyobb mértékben elpolgárosodott a szocialista országok nomenklatúrája. Ez és még számos további körülmény elvezetett a szovjet blokk hihetetlenül gyors és szerencsére vértelen összeomlásához. Valójában az elpolgárosodott nomenklatúra eszes része átvedlett tőkésosztállyá (ugyancsak gyorsan és lényegében vértelenül), értelemszerűen elprivatizálva az addigi közösségi tulajdont – vagy magának, vagy némi jutalék és egyéb kellemes szívesség ellenében.
És hogy minden kerek legyen a restauráció után, újabb vedlésekkel újra megjelent a jó régi szociáldemokrácia is, „balliberális” mázzal, az első világháború előttihez képest is visszataszítóbb formákban.
Ma a két régi uralkodó erő, a konzervatizmus és a liberalizmus gyakorlatilag zavartalanul uralkodik – a szabad világon. Két gond azért akad: egy házon belül, és egy házon kívül.
Házon belül: akárki is legyen a két uralkodó erő közül soros a kormányrúdnál, akármennyire is elpolgárosodott a régi szénporos vagy gépolajos proletár, a szabad világ a kizsákmányoláson alapul, a kizsákmányoló osztály pedig – ugyan mindig kitermel lelkes filantrópokat is – mohó, javíthatatlanul mohó. Látjuk, évtizedek óta a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, gyorsuló ütemben. Ez nem sok jót ígér.
Házon kívül: a Szovjetunió ugyan elbukott, de megmaradt Kína, és ma már mindenki látja, hogy ez nem tréfadolog. Kína tízszer népesebb Oroszországnál, de ami a fő: a Szovjetunió soha nem veszélyeztette az Egyesült Államok gazdasági dominanciáját. Kína nem veszélyezteti az Egyesült Államokat, hanem szédületes sebességgel lehagyja immár. Persze lehet reménykedni, hogy előbb-utóbb a kínai kommunizmus is elbukik. Ki tudja, ez jó vagy rossz hír-e, de tárgyilagosan nézve, balgaság ilyen forgatókönyvvel számolni.
Egybevetve a dolgokat: mi a teendő a mai „szabad világ” egy felelősen gondolkodó embere számára? Bohóckodni a mai magyar „ellenzék” módjára, beállni valamelyik uralkodó erő szolgálatába, vagy agyalni a bolsevik megoldás egy új kiadásán?
Reményünk az, hogy a Változó Világ programja immár kirajzolódik a helyes válasz, egy új és békés forradalom munkaterve.
Fontos lépések következnének, de ehhez emberek és anyagi erőforrások kellenek. Minden felelősen gondolkodó ember csatlakozására, anyagi támogatására számítunk.
Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. május 5., szombat

1% vagy 100%?


A civil szervezetek jelenlegi támogatási rendszere a személyi jövedelemadó 1%-a fölötti rendelkezés alapján soha nem vált jelentős eszközzé, de az elmúlt években szinte teljesen kiüresedett, méltatlanná vált feladatához. Ennek egyik döntő – de nem egyetlen – oka a személyi jövedelemadó csökkenése és ellaposodása (egykulcsossá válása). Csak ennek következtében drasztikusan csökkent a civil szférára jutó végösszeg.
Mi lenne egy megfelelő, méltó, előre mutató megoldás?
Nem más, mint az, ha az adózó polgár nem személyei jövedelemadója 1, hanem 100%-a fölött rendelkezne.
Nem, nem tévedés, még kevésbé valami abszurd, irreális ötlet ez a javaslatunk, hanem egy sok ezeréves hagyomány igazítása a mai világhoz.
Mindenki számára ismert az évezredek óta gyakorolt – alapvetően egyházi – tized. A mai személyi jövedelemadó tehát tényszerűen közel áll a tized nagyságrendjéhez. (A kormányzó politikusok pedig már többször beszéltek egyszámjegyű adókulcs lehetőségéről.)

Természetesen, ha eljutnánk odáig, hogy érdemben lehetne tervezni a 100%-os rendelkezés rendszerét, két nagy feladatot kellene megoldani.
Egyrészt meg kellene határozni azt a jóval szélesebb kört, amely kedvezményezett lenne. A VVM álláspontja szerint ide – a civil és közhasznú szervezeteken, illetve az egyházakon túl – a következő területeket kellene bevonni:
- oktatási,
- egészségügyi,
- tudományos,
- kulturális és média,
- sport és szabadidő intézmények,
- politikai pártok.
A másik nagy feladat abból az elvből következne, mi szerint a polgárok szabad rendelkezése alapján juttatott támogatáson felül az egyházak és a politikai pártok semmilyen, a többieknek is csak normatív (a polgárok véleményét felül nem író) pénzügyi támogatást kaphatnak a költségvetéstől.
Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. május 1., kedd

Mácsai Pál: Dicsőséges nagyurak (Petőfi Sándor verse)

Munka – ünnep és forradalom


És újra itt van Május 1! Az év egyik legszebb és legfontosabb ünnepe.
Jogunk és okunk van ezt megünnepelni, attól függetlenül, hogy a hétköznapok sok szempontból az ellenkezőjét sugalljuk. Ne hagyjuk félrevezetni magunkat. Minden súlyos, sokszor gyalázatos probléma ellenére az emberiség munkálkodik. Életünk változatlanul tudáson, munkán és alkotásin nyugszik. A tudó, munkálkodó és alkotó emberiség elég kompetenciával és kapacitással rendelkezik minden probléma megoldásához.
A tudó, munkálkodó és alkotó emberiség szinte mindennel rendelkezik ahhoz, hogy hozzálásson a történelem közelgő legnagyobb forradalmához. Ez pedig a munka és a tőke szövetsége.
Az elmúlt évszázadokban sokan próbálták megfejteni a makacsul megmaradó, sőt, drámaian elmélyülő társadalmi igazságtalanság titkát. Hamar uralkodóvá vált az a nézet, hogy a tőkés, bérbe véve az élő munkát, becsapja azt, hiszen kisajátítja magának az egyedül az élő munka által előállított profitot. És így ki lett adva a jelszó: „Kisajátítani a kisajátítókat!”
Csakhogy ennek jegyében történt – sokfelé ma is folyó – kísérletek nagy óvatosságra intenek. A „kisajátítók helyébe lépő bürokraták nem jelentenek garanciát régi és új igazságtalanságok ellen, az ésszerűség győzelmére.
Be kell látni, hogy munka és tőke nem működhet egymás nélkül, de ebből az is következik, hogy a közös működés gyümölcse is közösnek kell lennie. A munka nincs „lerendezve” azzal, hogy megkapja a maga bérét.
A munkának meg kell kapnia a közös működés közös gyümölcsének, vagyis a kitermelt profitnak a ráeső részét. És ez lenne egy igazságos társadalom kulcsa.
Ennek kellene lennie az új forradalom első feladata. Békésen, érvekkel, törvényes keretekben.
Az elv egyszerű, napnál világosabb, nagyszerű pozitív következményekkel.
Ugyanakkor az is világos, hogy ez a követelés hatékonyan csak világméretekben alkalmazható, hiszen a tőke érthető módon elmenekülne olyan országokban, ahol ezt az elvet nem alkalmazzák.
Ezért azt is ki kell mondani: Világ emberei, egyesüljetek!
Éljen a munka!
Éljen Május 1!

Változó Világ MozgalomEgyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *