2018. június 21., csütörtök

Menekültek és migránsok számai, 2017


Az ENSZ legfrissebb statisztikái szerint 2017-ben 68,5 millió ember hagyta el lakóhelyét, elmenekült, vagy elvándorolt.
Ez 2,9 millióval több ember, mint 2016-ban.
A menekültek és migránsok 85%-t fejlődő országok fogadták.
Az öt legnagyobb befogadó 2017-ben:
Törökország – 3,5 millió
Pakisztán – 1,4 millió
Uganda 1,4 millió
Libanon – 0.99 millió
Irán – 0,98 millió
Európa szemforgató politikai vezetői bűnösek, gyalázatuk le nem mosható.
Békét, igazságosságot és demokráciát kell teremteni, és újjá építeni a világot.

Változó Világ Mozgalom


Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

2018. június 3., vasárnap

Történelmi igazságtétel – Igazul


Hetvenévesek, akik a Márciusi forradalom centenáriumának, a szocialista korszaknak első évében, 1948-ban születtek. Tavaly az 1947-ben, jövőre az 1949-ben születtek ünnepelhetik ezt a kerek évfordulót. És még több százezren lehetnek a még idősebbek. Ezek az emberek tevékeny életük nagy részét éppen ebben a bő negyven évig fennálló szocializmusban élték le.
Ez a nagy nemzedék most a számvetés és számadás idejét éli. Nem egy könnyű feladat. Közben súlyos terhek is nehezítik. Tudjuk, milyen nagymértékben romlott az egész magyar nép egészsége, anyagi helyzete is.
És mégis, talán a legrosszabb az, hogy ez a nemzedék úgy érezheti: leszegett fejjel kell kivonulnia az életből.
De nem!
Nem kell leszegett fejjel élni, szégyenkezve és csalódottan elhagyni a világot!
Senki ne higgyen illetéktelenek ítéleteiben történelmi kérdésekben! Ezekben a kérdésekben a történelem az illetékes.
Az, hogy nagy történelmi távlatban hogyan kell értékelni a társadalom elkerülhetetlen és elodázhatatlan jobbításának első komoly szocialista kísérletét, a következő nemzedékek felelőssége.
Ami most – mindenekelőtt erkölcsi  parancs mindenki számára: tisztelettel viszonyulni a mai 60-as, 70-es és idősebb korosztály szorgalommal, becsülettel, ember módján leélt életéhez. Nem az az érdem, hogy valaki – utólagos bevallása szerint  bomlasztotta rendszert, hanem az, hogy építette azt az országot, amelyet ma ismerünk, nevelte és taníttatta a mai fiatal nemzedékeket.
Az emberek nagy része tudatosan és bizakodással tette a dolgát, örült minden eredménynek, büszke volt rá . Másik nagy része távol tartotta magát politikától, ideológiától, pátosztól, de tevékeny részese volt egy rendezett, fejlődő és biztonságos életnek.


A pontos számvetést mindenkinek magának kell elkészítenie, szabadon, politikai és ideológiai manipulációktól mentesen. Mindenkinek van egy saját sorsa, saját igazsága, azt ő ismeri jól. Ő tudja, mennyit sikerült elérnie céljaiból, mennyi jót és mennyi rosszat tett, miben és miért hibázott, mit kell megbocsátania, vagy miért kellene neki bocsánatot kérnie.
De azért, hogy 1948 és 1989 között élt tevékenyen, tanult, dolgozott, tervezett és álmodott, senkinek nem kell szégyenkeznie. Még kevésbé hazudni, hamisan tanúsítani, igazodni a napi politikai és ideológiai kurzusokhoz.
Közben nem csak az idős generációt kell feloldani ettől az igaztalan görcstől, ettől az igaztalan sorstalanságtól.
Fel kell oldani a fiatalabb nemzedékek görcseit is: igaztalanság szüleiteket és nagyszüleiteket szerencsétleneknek, balgáknak tartani, és megtévedten azt kérdezni tőlük: „Miért tűrtétek?”
Legyetek tisztelettel szüleitek és nagyszüleitek iránt, és segítsetek most nekik, az egész társadalomnak ebben a sürgető történelmi igazságtételben!

Változó Világ Mozgalom

Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *