2018. október 28., vasárnap

Mikor kezdődik egy nap?


Ma is át kellett állítani az órákat, ahogy évtizedek óta tavasszal és ősszel.
Ennek az úgynevezett nyári időszámításnak kétséges az értelme, de ezt egyre többen belátják, fölöslegesnek tartjuk, hogy részt vállaljunk ebben a vitában.
Az alkalom viszont jó arra, hogy felvessünk egy kérdést: voltaképpen mihez is igazítjuk óráinkat, azon túl, hogy a 3 órát a 2 órához, vagy fordítva. Mi a 3 óra? Mi a 2 óra? Főképpen, mi az éjfél?
Az nem érdemi válasz, hogy az éjfél az új nap kezdete, mert nem tudhatjuk: miért az lenne a nap kezdete. Talán valamikor valaki úgy gondolta, hogy ez az éjszaka közepe, és azt „igazságosan” elosztotta a tegnap és a ma között.
Közismert, hogy a zsidó hagyomány szerint a nap napnyugtával kezdődik, és ez ma is meghatározza például a hivatalos közösségi közlekedés rendjét Izraelben.
Végig gondolva a kérdést, úgy tűnik, az lenne ésszerű, ha közmegegyezés születne, hogy a naptári nap kezdete – egy adott időzónában – az az időpont, amikor a zóna középpontjában a Nap legkorábban kel. Magyarországon ez hozzávetőleg fél öt. Ennek kellene lennie a nulladik órának, és egyszerre a 24-ik óra. Így lenne pozitív összhang az emberi élet egy szokásos normális napja, és a 24 óra ésszerű struktúrája között.
Egyben ez lehetne az a modell, amely alkalmas – részben ésszerűségével, részben újdonságával – egységes világméretű alkalmazásra.
Semmi kétség, hogy ez a javaslat a legelvontabb, amit a VVM valaha tett, de semmi okunk ezért sajnálkozni. Egy lassan, de jogosan érlelődő komplex időszámítási és naptár-reform kevésbé fontos részletkérdése, de kár lenne kihagyni a gondolkodásból.
Változó Világ Mozgalom


Támogatnád műhelymunkánkat, valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *


2018. október 22., hétfő

Válasz a migrációra: igazságtétel


Egyre sürgetőbb megérteni, ami a migrációs válság zajos politikai felszíne alatt feszül.
Egyrészt fel kell ismerni, hogy a most induló népvándorlás súlyos veszélyt jelent leginkább Európára, kisebb mértékben Észak-Amerikára. Ez a veszély hasonlóképpen veszélyezteti Európa saját (szerves), békés fejlődését, mint hasonló népvándorlások a Római birodalmat, de későbbi örököseit is. E mellett a mingációs válság valóban veszélyezteti a városi és falusi emberek jogát, hogy az általuk kialakított megszokott környezetben, biztonságban éljenek. Ez utóbbit nem figyelembe venni azt eredményezi, hogy a veszélyben lévő népet cserben hagyjuk, kiszolgáltatjuk a populistáknak és demagógoknak.
Másrészt fel kell ismerni, hogy a migrációs válságért alapvetően, ha nem kizárólag a most gondban lévő „Centrum” felelős. Felelős a gyarmatosítás, felelős a kizsákmányolás, felelős az imperializmus.
Ennek árát most – legalább részben – ki kell fizetni.
Eljött az ideje a világméretű igazságtételnek.
El kellene végezni az elszámolást.
Egy gyors első becslés szerint az érintett országoknak és cégeknek
- 1000 milliárd dollárt kellene megtéríteniük a gyarmatosításért,
- 1000 milliárd dollárt kellene megtéríteniük a kizsákmányolásért,
- 500 milliárd dollárt kellene megtéríteniük a háborús és más katonai pusztításért.


A károk felmérése és elismerése nehéz feladat lesz, de az ENSZ és szakosított intézményei vezetésével méltányos módon elvégezhető. Nem lenne szabad itt elszabotálni a nagy történelmi igazságtételt vég nélküli alkudozásokkal.
Külön feladat lenne meghatározni a kártérítésre kötelezettek körét, kötelezettségeik mértékét.
Végül külön – hosszú távú – feladat lenne az igazságtételre szánt igen nagy összeg ésszerű felhasználását.
Arra kellene törekedni, hogy a pénzt jó célokra fordítsák, ösztönözve a kedvezményezett ország aktív anyagi és nem anyagi közreműködését.
Így mindenekelőtt meg kellene határozni, hogy az igazságtétel forrásai kizárólag a következőkre fordíthatók:
- iskolák és egyetemek,
- egészségügyi intézmények,
- új települések és lakónegyedek építése,
- fenntartható munkahelyteremtést biztosító kis projektek finanszírozása.

Változó Világ Mozgalom

Támogatnád műhelymunkánkat, valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *

2018. október 20., szombat

A hajléktalanság tragédiája


Ezekben a hetekben zajosan és látványosan összecsap a két uralkodó világnézet a hajléktalanok tragikus helyzete kapcsán.
A Változó Világ Mozgalom mélységesen elítéli azt, hogy ha egy társadalom megtűri ezt a hajléktalanság méltatlan, tragikus és felháborító jelenségét, és még határozottabban a ma egymásnak feszülő – egyformán álságos populista – politikát. Az egyik csak a felszínről, annak is csupán a csillogó részéről akarja eltűntetni a hajléktalanokat, a másik meg azok „emberi” jogaiért heveskedik, közben az egyik sem ajánl reális megoldást magára az alapproblémára.


A társadalom a mai fejlettségi fokán minden felmerülő problémára, így a hajléktalanság problémájára is képes lenne megoldást találnia.
A Változó Világ Mozgalom két megoldást is javasol megfontolásra.
Az egyszerűbb egy modern Munkaszolgálat létrehozása, amely feltétel nélkül nyitott és vonzó a hajléktalanok számára, és gondosan kialakított programmal rendelkezne azok testi-lelki megújulására. A cél az lenne, hogy néhány év szolgálat után megerősödött, öntudatos, kompetens emberek térjenek vissza a normális életbe.
A másik, nálunk kevésbé honos megoldás lenne speciális kibuc-tipusú települések alapítása. Azok viszont az esetek jelentős részében egyből tartós megoldást is biztosíthatnának lakóik számára.
Változó Világ Mozgalom

Támogatnád műhelymunkánkat,valamelyik kezdeményezésünket, azok nyilvánossághoz jutását?
Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!
Egyetértesz céljainkkal?
Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
* * *

2018. október 2., kedd

Mi vár a civil világra?

Ha a videó hang nélkül indulna, a hangot a kép jobb alsó sarkában kapcsolhatjuk be.


* * *