2016. május 30., hétfő

Újra a világkormányról

Nincs fontosabb és sürgetőbb feladat az emberiség számára, mint egy világkormány életre hívása.
Az emberiség által életre hívott világkormány nem lehet más mint legitim, demokratikus, ellenőrizhető, elszámoltatható.
A megoldás egyszerű és kézenfekvő: az ENSZ 12 legfontosabb szervezetének vezetője akár holnap is megalakíthatja az első világkormányt.
Ebből a körből jelenleg egy szervezet hiányzik, bizonyára nem egészen véletlenül: az informatika és az internet világszervezete. Aki érzékeli az e területen érvényesülő tendenciákat, és ilyenek egyre többen vannak, egyet fog érteni azzal, hogy ezt a hiányt minél előbb pótolni kell.

Változó Világ Mozgalom* * *

2016. május 2., hétfő

Az új iskola

A Változó Világ Mozgalom (VVM) álláspontja szerint a magyar iskola, a magyar nevelésügy hosszú ideje hol ilyen, hol olyan rossz irányba sodródik, vagy éppen sodorják, közben viszont adva vannak a feltételek egy jó fordulathoz.
Az utóbbi években a helyzet még gyorsabban romlik, a társadalom pedig ebben a kérdésben is mélységesen megosztott.
A jelenleg uralkodó államfilozófiára (erős állam erős centralizációval, erős vallásosság, kasztosodó társadalom) csak egy újszerű közösségi koncepció lehet jó válasz. Ilyen koncepció alapja lehet az, hogy iskolaalapítók csak a szülők lehetnek (ésszerűen kimunkált rend szerint).
Alapítványok, egyházak, cégek stb. csak mecénások lehetnek – ha a magukéból becsületesen áldoznak az iskolára.
Kezelő értelemszerűen a helyi önkormányzat lehet. Az állam szerepe kettős: biztosítani a normatív támogatást, és a törvényes felügyeletet.
A szakmai támogatást egy olyan alulról szervezett Nevelési (vagy Pedagógiai?) Akadémiának kellene szerveznie, amely a végrehajtó hatalomtól független hatalmi ágként kellene működni, és egy sor kapcsolódó feladatot ellátnia (kutatás, fejlesztés, képzés, tapasztalatcsere, együttműködés stb.)
Miért hisszük, hogy adva vannak a feltételek egy jó fordulathoz? A meglévő iskolahálózat jó kiinduló helyzet, a tanári kar jól képzett, a magyar nép tiszteli az iskolát, nyitott a jóra, és közben szorgalmával képes biztosítani a jó nevelés fedezetét.


* * *