2012. december 6., csütörtök

A humános büntetőjogért

A büntetés szükségszerűség, de csak a humánus büntetéspolitika lehet jó! A büntetés szívós hagyomány, ezért jobban megfelel a barbárabb múltnak, mint a jövőnek. Ma már a halálbüntetést a legtöbb ország elveti (ahogy a megcsonkítást, a kínzást is), de sokan követelik a büntetések szigorítását, egyesek még a halálbüntetés visszaállítását is. Ezzel szemben indokolt lenne eltörölni az életfogytiglani börtönbüntetést is.
A börtönbüntetéseknek felső határt kellene szabni. De a jognak még így is biztosítania kell mindenkinek az esélyt, hogy még életében visszanyeri szabadságát. Vissza kell szorítani a börtönbüntetés alkalmazását. Hosszabb időre csak a visszaeső erőszakos bűnözőket kellene ítélni.
A legnagyobb változást a börtön átnevelő hatásában kellene elérni. Gondoskodni kellene megfelelő nevelő programról minden olyan bűncselekmény és szabálysértés esetében is, amely nem járna börtönbüntetéssel.
Ezzel egy időben radikálisan kellene megnövelni a büntetett előélet, és általában a „szociális profil” jelentőségét. Nem helyes éppen az emberi jellem formálódásának legfontosabb időszakában büntetlenséget, büntetőjogi vákuumot meghagyni. Már a 4-5 éves gyereket hatásosan és ünnepélyesen be kell avatni a felelősségviselésbe, a büntethetőségbe. Innentől a felnőtté válásig speciális családi és gyámhatósági büntetőjogot kellene alkalmazni. A büntetőjognak kiemelkedően erkölcsösnek és etikusnak kell lennie.
A büntetés semmi, az átnevelés minden.