2015. május 16., szombat

Nemzetközi kamatadó

A társadalomban túlságosan sok és túlságosan hatékony mechanizmusok növelik a különbségeket a leggazdagabbak és a legszegényebbek között. Ez mindig is aláásta a társadalmat, de a veszély ma még nagyobb. Ezért fontos, hogy egyre több, és egyre hatékonyabb mechanizmusok jöjjenek létre a különbségek csökkentésére.
Ilyen eszköz lehetne a kamat erőteljesebb adóztatása. Távlatban az látszik a legjobb megoldásnak, ha az adó egy az egész világra vonatkozó egységes kamatláb fölötti kamatrész után vetnék ki, és annak mértéke akár 80% lenne. Ez az egységes kamatláb 1% lehetne, hogy a lehető legnagyobb mértékben közelítse meg a különféle szentírásokban előírt kamatmentességet. Amíg nem érvényesíthető egy ilyen egységes világ kamat, addig küszöbnek a nemzeti bankok által meghatározott helyi alapkamatot kellene tekinteni.
Legelső lépésnek talán az is elfogadható, ha ez a kamatadó csak a nemzetközi kölcsönügyleteknél alkalmaznák.
Miért lenne fontos ez a kamatadó? Azontúl, hogy ezáltal forrást lehetne biztosítani a társadalmi különbségek csökkentésére, közvetlen módon lehetne orvosolni egy nagyon súlyos igazságtalanságot is: a nemzeti kockázati besorolás miatti igazságtalanságot. Ez utóbbi – többé-kevésbé önkényes politikai alapon meghatározott – mértéke nagyon súlyt rak a gyengébb országok hátára, és ugyanennyire aránytalan előnyhöz juttatja az egyik hitelezőt a másikkal szemben.
Érdemes rámutatni, hogy az elmúlt évtizedekben több ezer milliárd dollárt szedtek fel a hitelezők csak a kockázati felárak miatt, míg tényleg államcsőd és amiatti hitelezői veszteség alig volt. Igen fontos és tanulságos lenne ezeket az összegeket pontosabban kiszámítani.
A megoldás fontos eleme lenne az, hogy ez a fajta kamatadó egy nemzetközi alapba kerülne, amelyből elsősorban a kockázati felár áldozatait kellene kompenzálni, másodsorban pedig az állami adósságok felszámolását elősegítő programokra kellene fordítani (még mielőtt ezek a „szuverén” adósságok nem okoznák a világ pénzügyi rendszerének legdrámaiabb összeomlását).
Változó Világ Mozgalom


Egyetértesz céljainkkal? Csatlakozz a Változó Világ Mozgalomhoz!
Támogatod valamelyik – netán több – kezdeményezésünket? Támogasd pénzadománnyal munkánkat! 1000 forint is segítség!

* * *

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése