2019. június 1., szombat

VVM 2020 – 1. Az iskola: mit és hogyan tanítson


Egyre aktuálisabbá vált a Változó Világ Mozgalom egy olyan bemutatása, amely nem egy egész könyv (amilyen készül), ám több, mint egynéhány oldalas rövid bemutató. Így belekezdtünk egy ilyen összeállításába, közben viszont arra gondoltunk, hogy nem „titokban” készítjük el az anyagot, hanem folyamatosan közreadjuk az elkészült részeket. Bízunk benne, hogy hasznos lesz a munkának ez a formája.
A mai közreadással elkezdjük ezt a folyamatot. Nem ígérjük, hogy minden nap megjelenik egy új részlet, de vélhetően ezek sűrűn jönnek majd, hiszen fontosnak tartjuk a tervezett bemutatkozó anyag – első változatának – elkészítését egy-két hónapon belül.
  
* * *

A tanulás és nevelés az a terület, ahol a legmélyebb átalakulásra van szükség.
A tanulás alapját az iskola adja. Meg kell változtatni a tanítás egész gyakorlatát. A régi sémák teljesen elavultak, az új „modern” tendenciák” rendkivül veszélyesek. Ezeknél az a közös, hogy merev tantárgyak sokaságában gondolkoznak, és nem a testi-szellemi fejlődésben. Különösen a kisebb gyerekeknek sok mozgásra és sok játékra van szükségük. Ezt nem lehet „elintézni” a napi egy óra testneveléssel, amely ma még eléggé általánosan formális gyakorlat, alibi. A mozgásigényt nagyrészét a napi szabadidőben kellene hatékonyan kielégíteni, amihez legelőször szabadidőt kellene biztosítani, másrészt megfelelő eszközöket és foglalkozási formákat (pl. iskolai körbajnokságok, versenyek stb.)
A testnevelés és mozgás nem elégíti ki a játékigényt, amelyre ugyszintén naponta kell időt biztosítani. Itt fontos az, hogy a játékformák sokaságára kell megtanítani a gyerekeket. A játék két speciális formája a színjátszás és a tánc, mozgásművészet. Kevesen sejtik, milyen őriási jelentősége van a színjátszásnak a szellemi, és különösen az érzelmi fejlődés szempontjából. Ezzel tudunk leginkább megtanulni az érzelmek kifejezését, a a jó magatartásformákat, a kommunikációt.
Igen hasonló a funkciója a táncnak és az azt kiegészítő mozgásművészetnek. Fel kell ismerni, hogy ezeknek ugyancsak járna a napi egy óra. Hasonlóképpen fontos az olvasás, az éneklés, a hangszer, az egyéb művészeti foglalkozás. Természetesen a különféle tudományokkal való ismerkedést is el kell kezdeni. Ebben a körben a nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és a természettudomány alapvető. Az itt szükséges ismeretanyag jelentős részét jól kiválasztott olvasmányok és filmek révén kellene szerezni, a tananyag inkább lábjegyzet legyen az olvasottakhoz és a látotthoz.
E mellett a tanóra arra szolgáljon, hogy közösen fedezzük fel a dolgok lényegét, a nagyobb összefüggéseket.. Ösztönözni és jutalmazni kell a kérdésfeltevést, és tanítani, motiválni a válaszok önálló keresésére (akár pl. az internetes keresők segítségével). De itt is a hangsúlyt az ismeretek tömege helyett a képességek fejlesztése legyen a fő cél.
A diák tanuljon meg jól érteni és jól fogalmazni! Ezen belül különleges szerepe van a matematikának, amely a leginkább fejleszti a logikus és az absztrakt gondolkodást. Fontos jól megtanulni egy vagy két nyelvet, és egy-két programnyelvet is. Fontos megtanulni relaxálni és meditálni.
Egy további fontos terület, amelynek sokkal nagyobb szerepet kellene biztosítani: a hasznos és értelmes munka. Ez képességeket fejleszt, fegyelemre, szorgalomra, komolyságra, rendszeretetre nevel. Minden iskolának saját könyvtára, szertára, raktára, javító és karbantartó, asztalos műhelye, konyhája, konyhakertje, takarító részlege kell legyen, és azok munkájának nagyrészét a diákoknak kellene végezniük. 


 
* * *

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése